Zamirlerle ilgili sorular ve cevapları

Zamirlerle ilgili sorular ve cevapları

 

ZAMİRLER, ZAMİRLERİN ÖZELLİKLERİ, ADILLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde zamir yoktur?

a) Akşamki program herkesi çok etkiledi.

b) Karanlıktan sağımı solumu göremiyordum.

c) Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.

d) Yüreğimin ezildiğini, gözlerimin dolduğunu hissettim.

e) Bizimki her gün durmadan ders çalışıyor.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?

a) Kendimi aldatılmış hissettim.

b) Biri buna yatacağı yeri göstersin!

c) Ona yardım etmeye çalışıyordum.

d) Bizde onun şiirleri çok sevilir.

e) Benden bunu nasıl istersin?

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte iyelik zamiri kullanılmamıştır?

a) Göğsümden havaya kattığım zehir

b) Toprağında bir taş olur, beklerim…

c) Pembe gül yaprağı tırnakların, apak fildişi

d) Kalbimin küt küt atarak seni beklediği

e) Al götür beni gerçeklerin çağrısına

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?

a) Niçin başkalarını suçluyorsun?

b) Söylediklerimi neden Esra’ya anlattın?

c) Bu elbiselerin hiçbirini beğenmedin mi?

d) Hangi tür romanları tercih ediyorsunuz?

e) Şirket müdürlüğüne önereceksiniz?

 

5.

Deli gönül gezer gezer gelirsin

Arı gibi her çiçekten alırsın

Nerde güzel görsen orda kalırsın

Ben senin derdini çekemem gönül

Yukarıdaki dizelerde sözcük biçiminde kaç adıl kullanılmıştır?

a) 1             b) 2            c) 3           d) 4              e) 5

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” sözcüğü, ötekilerden farklı bir türdedir?

a) Siz neden bu konuda konuşmuyorsunuz?

b) Neden dünkü sınava girmedin ki?

c) Bugün neden (bilgi yelpazesi.net) bahsedelim size?

d) Bu gazeteleri neden biriktiriyorsunuz?

e) Neden bu kadar sinirlendiğini anlayamadım?

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler adıl görevinde değildir?

a) Lütfen şunun bunun itirazına kulak asmayınız!

b) Bitsin bu sen ben kavgası; huzura ihtiyacımız var.

c) Çocuk masadaki radyonun orasını burasını kurcalıyordu.

d) Falanın filanın sözüyle iş yapmam ben!

e) Şöyle böyle iki yıl sonra diplomasını alır sanırım.

 

8. Bütün bunları sana, ona ötekine ve diğerlerine söylememiş ve sizleri onlara karşı uyarmamış mıydım ben?

Bu cümlede adıl görevinde kaç sözcük vardır?

a) 4                 b) 5             c) 6                d) 7               e) 8

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik zamiri almış bir sözcük yoktur?

a)    Gülsen, gülün olayım

Dile, kulun olayım

b)    Yıllar yorgun, ben yorgun

Dolu dolu yaşadım hicranları

c)    İndim bahçesine

Gülden geçilmez

d)    Yollarına gül döktüm

Gelir de geçer diye

e)    Ada sahillerinde bekliyorum

Her zaman yollarını gözlüyorum

 

10. İsimlere gelerek sahiplik bildiren “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” sözcüklerinin yerini tutan eklere iyelik zamiri denir.

Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri yoktur?

a)    Seni kaybettiğim günden beri

İçimi dağlıyor hasretin sızın

b)    Kah gönderiyorsun yalnızlığını

Kah karşıma çıkıyorsun ansızın

c)    Sen gideli ardında sadece hüzün

Bir de rıhtımların şarkısı kaldı

d)    İki gözüm iki çeşme

Neye yanıyorum bilmiyor musun?

e)    Karayel esiyor göklere doğru

Sen mi yabancısın, ben miyim doğru

 

CEVAP ANAHTARI

1.a    2.b    3.e    4.e    5.d    6.c    7.d    8.d    9.b    10.e

 

zamirler ile ilgili test soruları – zamirler soru ve cevapları

1. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi, bir kişi zamiridir?

A) Hangilerinin durumu iyi?
Bazılarının.

B) Kimin saçları daha uzun?
Bunun.

C) Kaçının sorumlu dersi var?
Birkaçının.

D) Oturdukları ev, kendilerinin mi?
Kendilerinin.

E) Kimin sözleri, davranışlarına uymaz?
Böylesinin.

CEVAP: A

“Kendi” sözcüğü kişi zamirlerinin yerine kullanılabilir. Bu sözcüğe bütün kişi zamirlerinin yerine kullanıldığı için dönüşlülük zamiri denmektedir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dışındaki sözcük
lerin tümü zamirdir?

A) Ankara’daki sokaklardan bazılarının adları değiştirildi.
B) Öteki çocuklar oyunu izlerken berikiler oyuna katıldılar.
C) Herkes, buraya gelenlerin kim olduğunu merak ediyordu.
D) Bunları oraya ben kendim koydum.
E) Siz, beni arkadaşların? sormalısınız.

CEVAP: D

Bunları: işaret zamiri, oraya: işaret zamiri (yer bildiren işaret zamiri) ben: kişi zamiri, kendim: dönüşlülük zamiri.

D şıkkında kendi sözcüğü pekiştirme görevinde kullanılmış. Kendi sözcüğü herhangi bir kişi zamiriyle birlikte kullanılabilir. Cümleye pekiştirme anlamı katar.

3. “O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevindedir?

A) O bir zamanlar buranın hükümdarıydı.

B) Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş.

C) Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin.

D) insan, o uzaklığı hesaplamaz mı?

E) O fikirler artık değerini yitirdi.

CEVAP: A

A şıkkında “o” sözcüğü bir kişinin yerine kullanıldığı için kişi zamiri görevinde kullanılmış. Diğer şıklarda bir varlığı işaret ettiği için işaret sıfatıdır.

4. Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Her kitap insana değişik duygular verir.

B) Yarın seninki de sınava girecek mi?

C) Onun yanında her şeyi anlatacak diye korktum.

D) Kimi gün bizi arar, sorunlarımızla ilgilenirdi.

E) Şurada senden başka kimsem yok, diyordu.

CEVAP: A

B şıkkında seninki, c şıkkında onun, şeyi, d şıkkında bizi, e şıkkında şurada, senden, kimsem sözcükleri zamirdir.

5. Gösterme (işaret) zamirleri, soyut bir kavramın yerine kullanıldığında gerçek bir gösterme anlamı vermez.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?

A) Bu, kaç numaralı masaya bırakılacak?

B) Şunu yeşil kristal vazoya koymalısın.

C) Burak’ın bunu düşüneceğini sanmıyorum.

D) Ona sor bakalım, nasıl yardım edebilir?

E) Böyleleriyle arkadaşlık yapmamalısın.

CEVAP: C
6. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır?

A) Nedir seni bu kadar öfkelendiren?

B) Kıtlık hangi yılda olmuştu?

C) Bu kadın sizin neyiniz olur?

D) Bu akşam hangisini giyeceksin?

E) Yaz tatilinde nereye gitmek istersin?

CEVAP: B

B şıkkında soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. (hangi yıl)

7. Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı zamir olan bir isim
tamlaması vardır?

A) Öğrencilerin korkusu, sınıfta kalmaktır.

B) İnsanların çoğu, geçim derdine düşmüş.

C) Onun içtenliği inandırıcı gelmiyordu bize.

D) Öğrencilerin bazıları ödevlerini yapmamış.

E) Ülkenin sorunları çözüm bekliyor.

CEVAP C

B ve d şıklarında tamlanan zamir, c şıkkında tamlayan (onun) zamirdir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Bu iş sensiz nasıl yapılır?

B) İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.

C) Bugün kimse yarınlara umutla bakmıyor.

D) Aradığım şey, işte buydu.

E) Hepimiz bu konuda iyi niyetliydik.

CEVAP A

Zamirler yapım eki almaz. Zamir olan sözcükler yapım eki aldığında zamirlikten çıkar. Örnek olarak ben – benlik … Benlik sözcüğü isim olmuştur. Soruda “sensiz” sözcüğü zamir değildir. B şıkkında “seni”, c şıkkında “kimse”, d şıkkında “şey”, e şıkkında “hepimiz” sözcükleri zamirdir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle
sağlanmıştır?

A) Ben ondan uzakta nasıl yaşarım?

B) Dün kaç soru çözdüğümü biliyor musun?

C) Dün anlattıklarımı hatırlıyor musun?

D) Annenle birlikte nereye gidiyordun?

E) Bu adam sabahtan beri ne dolaşıp duruyor?

CEVAP: D

A şıkkında zarfla (nasıl), b ve c şıklarında soru edatıyla, e şıkkında “ne” sözcüğü “niçin” anlamında zarf görevinde kullanılmıştır. D şıkkında ise “nereye” sözcüğü zamirdir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ilgi adılı kullanılmıştır?

A) Yüzündeki benin aynısı, kardeşinin yanağında da var.

B) Kaşıktaki lekelen çıkarmak için sıcak su gerekir.

C) Ben onu değil, sizinkileri beğenmiştim.

D) Bu, vitrindeki kemerin aynısı değil.

E) Ellerindeki lekeleri güneşten korumalısın

11. (I) Her söylediğimi çürütmeye çalışıyor. (II) Sözü dolandırırsam insanları etkilerim sanıyor. (III) Düşüncelerimizi değiştirebileceğine inandırmış kendisini. (IV) Bu davranışlar gözümüzde küçülmesinden başka bir işe yaramıyor ki. (V) Elim kolum bağlı, onun şovunu izleyeceğimi sanıyorsa aldanıyor.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, iyelik zamiri (adıl) kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: B

II numaralı cümlede iyelik zamiri yoktur.

12. I. Ablacığım, şunları çok beğendim.
II. Konuşmayı kendisi yapacakmış.

III. Siz buraya hangi cesaretle geliyorsunuz?

IV. Onları taşıyamayacağını biliyordum.

V. Birçoğumuzun olaydan haberi yoktu.

Yukarıdaki cümlelerde kullanılan zamirler (adıllar) ikişerli gruplanırsa, hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.

CEVAP: E

1. ve 4. cümlelerde “şunları”, “onları” sözcükleri işaret zamiri, 2. ve 3. cümlelerde “kendisi”, “siz” sözcükleri kişi zamiridir. 5. cümlede “birçoğumuzun” sözcüğü belgisiz zamirdir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “benim dışımdakilerin hepsi” anlamında bir belgisiz zamir (adıl) kullanılmıştır?

A) Her birimiz onun etrafında pervane olmuştuk.

B) Hiçbirinizin olanlardan haberi yok, neler oldu neler!

C) Spor, çoğumuza zaman harcama gibi gelir.

D) Söyler misin, hangimiz onun derdiyle ilgilendik?

E) Bu, hepimizin görevi olduğuna göre işbirliği yapalım.

CEVAP: B

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ilgi zamiri almış bir kişi zamiri cümlenin en önemli öğesi durumundadır? ‘

A) Ben, bu sözlere aldanacak adam değilim.

B) Senin saçının rengi, çok açık olmuş.

C) Bunu, sana kaçıncı kez anlatıyorum?

D) Onun yüreği bu heyecana dayanmaz.

E) Arkadaşlarınızdan önce bizimkiler gelecek.

CEVAP: E

“bizimkiler” sözcüğü. Kişi zamiri+ilgi zamiri. Sözcük yükleme yaklaştırılarak cümlenin önemli ögesi olmuştur.

15. “-ki” eki aşağıdakilerin hangisinde, kendisinden önceki ad tamlamasının tamlananının yerini tutacak biçimde kullanılmıştır?

A) Koca adam, elindekini verip yere yığıldı.

B) Bu yılkı sorular, geçen yılınkiler gibi.

C) Onun düşünceleri, evdekileri hiç ilgilendirmiyor.

D) Benim derdim, onunkinin yanında hiç kalır.

E) Herkes gülüyor sanma; sokaktakiler ağlıyor.

CEVAP: D

Benim derdim isim tamlamasıdır. Tamlananı “derdim” sözcüğü. “onunkiler” sözcüğünde -ki eki “dert” sözcüğünü karşılayacak biçimde kullanılmıştır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yoldaki kimi araçlar, buz nedeniyle durmuştu.

B) Kimi arkadaşlar sorumluluklarını bilmiyor.

C) Beni kimi zaman ağlarken görür, üzülürdü.

D) D) Okumak isteyen kimi görse yardım ederdi.

E) Bu önemli haberi kimi kanallar vermedi.

CEVAP: D

D şıkkında zamir, diğer şıklarda sıfat

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik zamiri almamıştır?

A) Çiçekleri salonun en güzel köşesine koydu.

B) Almanya’dan gelen halamızı karşıladık.

C) Dün başladığım işimi henüz bitiremedim.

D) Düşlerimin istanbul’unda onu tanıdım.

E) Odanı düzeltip dışarı öyle çıkmalısın.

CEVAP: A

“Çiçekleri” sözcüğü belirtme hal eki almıştır.

18. Ödevlerinizi yapmanız gerektiğini size kimse söylememeli; bu, hiçbirimizin görevi değil.

Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İyelik zamiri B) Belgisiz zamir C) Kişi zamiri

D) İşaret zamiri E) Soru zamiri

CEVAP: E

İyelik zamiri: ödevlerinizi

Belgisiz zamir: hiçbirimizin

Kişi zamiri: size

İşaret zamiri:: bu

Soru zamiri: ?

19. (I) Bu yoksul insanlar hiç konuşmadan yürürler. (II) Kiminin sırtında bir tutam çalı, kiminin bir çuval saman vardır. (III) Birisi
bir keçi yavrusunu kucağına almıştır. (IV) Bazıları mandaları köy meydanına doğru dürtükleyerek sürmektedir. (V) Kadınların pek
çoğunun omzunda asılı bir torba içinde, küçük çocuklar uyumaktadır.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: A

20. Aşağıdakilerin hangisinde sözcük biçiminde zamir yoktur?

A) Onun edebiyat merakı çocukluk yıllarında başlar.

B) Bana şiir sevgisini öğretmenim kazandırdı.

C) “Vadideki Zambak”, severek okuduğum bir romandı.

D) Bu, sembolizmin belki de en önemli özelliğidir.

E) Bazıları, roman yerine hikâye okumayı tercih eder.

CEVAP: C

Adıllar Ile Ilgili Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek halinde zamir yoktur?
a)Akşamki program herkesi çok etkiledi.
b)Karanlıktan sağımı solumu göremiyordum.
c)Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
d)Yüreğimin ezildiğini, gözlerimin dolduğunu hissettim.
e)Bizimki her gün durmadan ders çalışıyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?
a)Kendimi aldatılmış hissettim.
b)Biri buna yatacağı yeri göstersin!
c)Ona yardım etmeye çalışıyordum.
d)Bizde onun şiirleri çok sevilir.
e)Benden bunu nasıl istersin?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte iyelik zamiri kullanılmamıştır?
a)Göğsümden havaya kattığım zehir
b)Toprağında bir taş olur, beklerim…
c)Pembe gül yaprağı tırnakların, apak fildişi
d)Kalbimin küt küt atarak seni beklediği 
e)Al götür beni gerçeklerin çağrısına

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?
a)Niçin başkalarını suçluyorsun?
b)Söylediklerimi neden Esra’ya anlattın?
c)Bu elbiselerin hiçbirini beğenmedin mi?
d)Hangi tür romanları tercih ediyorsunuz?
e)Şirket müdürlüğüne önereceksiniz?

5. Deli gönül gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın 
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül
Yukarıdaki dizelerde sözcük biçiminde kaç adıl kullanılmıştır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” sözcüğü, ötekilerden farklı bir türdedir?
a)Siz neden bu konuda konuşmuyorsunuz?
b)Neden dünkü sınava girmedin ki?
c)Bugün neden bahsedelim size?
d)Bu gazeteleri neden biriktiriyorsunuz?
e)Neden bu kadar sinirlendiğini anlayamadım?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler adıl görevinde değildir?
a)Lütfen şunun bunun itirazına kulak asmayınız!
b)Bitsin bu sen ben kavgası; huzura ihtiyacımız var.
c)Çocuk masadaki radyonun orasını burasını kurcalıyordu.
d)Falanın filanın sözüyle iş yapmam ben!
e)Şöyle böyle iki yıl sonra diplomasını alır sanırım.

8. Bütün bunları sana, ona ötekine ve diğerlerine söylememiş ve sizleri onlara karşı uyarmamış mıydım ben?
Bu cümlede adıl görevinde kaç sözcük vardır?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

9. Aşağıdakilerin hangisinde iyelik zamiri almış bir sözcük yoktur?
a)Gülsen, gülün olayım
Dile, kulun olayım
b)Yıllar yorgun, ben yorgun
Dolu dolu yaşadım hicranları
c)İndim bahçesine
Gülden geçilmez
d)Yollarına gül döktüm
Gelir de geçer diye
e)Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum

10. İsimlere gelerek sahiplik bildiren “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” sözcüklerinin yerini tutan eklere iyelik zamiri denir.
Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri yoktur?
a)Seni kaybettiğim günden beri
İçimi dağlıyor hasretin sızın
b)Kah gönderiyorsun yalnızlığını
Kah karşıma çıkıyorsun ansızın
c)Sen gideli ardında sadece hüzün
Bir de rıhtımların şarkısı kaldı
d)İki gözüm iki çeşme
Neye yanıyorum bilmiyor musun?
e)Karayel esiyor göklere doğru
Sen mi yabancısın, ben miyim doğru

CEVAPLAR: 1.a 2.b 3.e 4.e 5.d 6.c 7.d 8.d 9.b 10.e

>>>ZAMİRLERLE İLGİLİ TEST SORULARI 2<<<

ZAMİRLERLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı kişi zamiriyle sağlanmıştır?

a)      Bu durumu kazara mı gördü?

b)      O olayı bana kim aktaracak?

c)      Okula sizi bu mu getirdi?

d)      Sizi buradan hangisi götürecekti?

e)      Bu konuyu onlara ben mi aktaracağım?

 

12.  “Bu taşındır, diyerek  Kabe’yi diksem başına” cümlesindeki “bu” sözcüğünün özdeşi olan “o” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

a)      O kitapta çok örnek var.

b)      Seninle o yere gidelim mi?

c)      Seni o adam yine aradı.

d)      O, yarın yeniden tamir edilecek.

 

13.  “bu” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?

a)      Kolay değil bu dünyada ayrılmak.

b)      “Bu taşındır.” diyerek Kabe’yi diksem başına.

c)      Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.

d)      Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı.

e)      Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?

a)      Arkadaşım Ankara’ya ne zaman gelmiş?

b)      Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?

c)      Ben de onunla gidebilir miyim?

d)      Kaçıncı katta oturuyormuş?

e)      İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsun?

 

15.

1.      Bu çocuğu bağrına bastı.

2.      Bu yapıtı bizi oldukça etkiledi.

3.      Bu sadece gerçek yeteneklerin sergisidir.

4.      Bu iş, çığırından çıktı.

5.      Bu kapı, arka sokağa açılıyor.

Yukarıdakilerden hangisinde “bu” sözcüğü değişik türde kullanılmıştır?

a) 1              b) 2            c) 3             d) 4             e) 5

 

16.  Aşağıda verilenlerin hangisinde “Bu konuda çoğu bizi destekler.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün türce özdeşi görülmez?

a)      Birkaçı bu yöne geliyordu.

b)      Burada hepsi bizi çok sever.

c)      Biri bu konuları iyi eleştiriyor.

d)      Bu konuda bazı kişiler ses çıkarmıyor.

e)      Birtakımı bu olaylarla uzaktan uzağa uğraşıyor.

 

17.  Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “bu” dan sonra virgül getirilirse sözcüğün türüdeğişmez?

a)      Bu kitapları sana getirdi.

b)      Bu işi tek başına yaptı.

c)      Bu olaya tek tanıktı.

d)      Bu zaten olayı abartıyor.

e)      Bu gücünü iyi kullandı.

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki”, eklendiği sözcüğü sıfatlaştırmıştır?

a)      Seninki en güzel resim seçildi.

b)      Vitrindeki elbiseler çok güzeldi.

c)      Dışarıdaki sizin arabanız mı?

d)      Yukarıdakiler sesimizi duyuyor mu?

 

19.  “o” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sıfattır?

a)      O gün hava çok soğuktu.

b)      Keşke o seni dinleseydi.

c)      Bu işlerin hepsini o yaptı.

d)      Bence o bir sanat şaheseridir.

 

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

a)      Masadaki değerli bir vazoya benziyor.

b)      Karşıdaki okul bu sene eğitime başladı.

c)      Çantadaki delikten kalemlerim düşmüş.

d)      Akşamki filmi herkes çok beğenmiş.

 

 

 

 

CEVAPLAR: 11.b    12.d    13.b    14.b    15.c    16.d    17.d    18.b    19.a    20.a

paylaş:

Yorum Yap