Yay ve köşeli ayraç nedir ve kullanımı ile ilgili örnekler cümleler

Etiket: yay ayraç ve köşeli ayraç, köşeli ayraç ile ilgili örnekler, köşeli ayraç ile ilgili cümleler, köşeli ayraç kullanımı, köşeli ayraç nasıl yapılır, koseli ayrac nedir, yay ayraç köşeli ayraç, koşeli ayrac nedir, yay ayraç ve köşeli ayraç nedir, köşeli ayraç işareti nedir, köşe ayracı nedir, köşeli ayraç ve yay ayraç, yay ve köşeli kullanımı, yay ve köşeli ayraç niçin kullanılır, yay ve köşeli ayraçın kullanımı, köşeli ayraç nedir nerelerde kullanılır, altı olmayan köşeli parantez ne demek, ayraç nedir şekli, yay ayraç işareti nedir

Yay Ayraç ( ( ) )

– Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır:
Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz.
(Nurullah Ataç)

UYARI: Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir.

UYARI : Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır:
Yunus Emre (1240?- 1320)’nin…

– Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla*mak ve göstermek için kullanılır:
İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakama yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın…
(Reşat Nuri Güntekin)

– Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır:
Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip ol*maya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir, ya kimsenin.
(Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?
(Mehmet Akif Ersoy)

– Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümle*rin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

– Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.

– Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös*termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

– Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
I) 1) A) a)
II) 2) B) b)

* Köşeli Ayraç ( [ ] )

– Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:
Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

– Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922.
Server Bedi [Peyami Safa]

paylaş:

Yorum Yap