Yavuz Sultan Selim’in fethettiği yerler, nereleri aldı, ele geçirdiği topraklar ve yavuz döneminde fethedilen yerler

Yavuz Sultan Selim Nereleri Fethetmiştir

Yavuz Sultan Selim Íran’a yaptığı seferde Şah Ísmail’i 12 saatte perişan etti. Şah Ísmail’in iki karisida esir oldu. Ordugahtaki hazine ve altin taht ele geçirildi. Íran’in o zamanki bassehri Tebriz’e girdi. 2500 km.lik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte esine az rastlanir seylerdendir.

Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Mus, Bingöl, Bitlis: Tunceli vilayetlerini Osmanlı topraklarina kattı. Dulkadır Beyligi’ni, Musul, Kerkük ve Erbil’i Osmanlı hudutlarına dahil etti. Eyyubi Melikligi’ni aldı. 1516′da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz’da Ramazanogulları Beyligi’ni ilhak etti.

24 Agustos’ta Mısır Memlükleri ile Mercidabik Ovasında karşılaştı. Memlükleri kesin bir Şekilde mağlup etti. 28 Agustos’ta Haleb’e girdi. 29 .Agustos I516′da bütün mukaddes emanetleri lstanbui’a getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedildi.

Kendi zamanina gelinceye kadar hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, koskoca Sina Cölü’nü 13 günde geçti. Birincì Cihan Harbinde, yeni teknigin verdigi imkánìarla bu çöl 11 günde geçilebilmiştir. 22 Ocak 1517`de Memlükleri Ridaniye’de tekrar yendi ve Kahire fethedildi. Yavuz, Memlük sultaninin cenazesini bizzat omuzlarında tasidi.

Kahire’nin fethinden soma Ístanbul’a gelen Mısır ulemasi ile, Türk ulemãsi Yavuz’un halife olmasini kararlastirdi. Daha soma Halife Uçüncü Mütevekkil Ayasofya Camiinde mimbere çikarak Yavuz’un hilafetini ilan etti.

Yavuz Sultan Selim’in fethettiği yerler nerelerdir?

1520’de babasının yerine geçen Sultan Süleyman ilk 3 seferini Batı’ya yapmış, ancak 4. seferinde İran üzerine yürüyerek Irak’ı İran’dan alıp Basra körfezine çıkabilmiş, bu müddet içinde Şii Türkmen Safevi rejimi İran’da kökleşmiştir. Daha açık ifadeyle Şah İsmail’in Sünni Türkmen Akkoyunlulardan aldığı İran’ı, Sünniliğe döndürmek mümkün olmamıştır. İran, çevresinde kendisini tehdit eden Türkiye, Türkistan, Hindistan gibi üç kudretli Sünni Türk imparatorluğuna rağmen, hâkimiyetini devam ettirmiştir. Sünni Türkiye ile Türkistan’ın arası kesilmiş, Türkistan dışa kapalı bir ülke haline gelmiştir. Türklük büyük zarar görmüştür. Doğu Türk âleminin Rus hâkimiyetine girmesinin uzak temelleri atılmıştır. Şah İsmail derecesinde Türklüğe zarar veren hiçbir Türk’ü tarih kaydetmiyor.

paylaş:

Yorum

  1. Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Mus, Bingöl, Bitlis: Tunceli. Eyyubi Melikligi’ni aldı. 1516′da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz’da Ramazanogulları Beyligi’ni ilhak etti.24 Agustos’ta Mısır Memlükleri ile Mercidabik Ovasında karşılaştı. Memlükleri kesin bir Şekilde mağlup etti. 28 Agustos’ta Haleb’e girdi. 29 .Agustos I516′da bütün mukaddes emanetleri lstanbui’a getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedildi.22 Ocak 1517`de Memlükleri Ridaniye’de tekrar yendi ve Kahire fethedildi. Yavuz, Memlük sultaninin cenazesini bizzat omuzlarında tasidi. AL CANIM 🙂

Yorum Yap