Yavuz Sultan Selim zamanında alınan yerler, döneminde fethedilen yerler, yaptığı fetihler

Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan fetihler nelerdir

I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir.

Kendi zamanına gelinceye kadar hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, koskoca Sina Çölünü 13 günde geçti. Birinci Cihan Harbinde, yeni tekniğin verdiği imkanlarla bu çöl 11 günde geçilebilmiştir.

22 Ocak 1517de Memlükleri Ridaniyede tekrar yendi ve Kahire fethedildi. Yavuz, Memlük sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşıdı.

İrana yaptığı seferde Şah İsmaili 12 saatte perişan etti. Şah İsmailin iki karısı da esir oldu. Ordugahtaki hazine ve altın taht ele geçirildi. İranın o zamanki başşehri Tebrize girdi.

2500 km.lik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine az rastlanır şeylerdendir.

Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Tunceli vilâyetlerini Osmanlı topraklarına kattı. Dulkadir Beyliğini, Musul, Kerkük ve Erbili Osmanlı hudutlarına dahil etti. Eyyübi Melikliğini aldı.1516da Mısır seferine çıktı.

27 Temmuzda Ramazanoğulları Beyliğini ilhak etti. 24 Ağustosta Mısır Memlükleri ile Mercidabık Ovasında karşılaştı. Memlükleri kesin bir şekilde mağlub etti. 28 Ağustosta Halebe girdi.

29 Ağustos 1516da bütün mukaddes emanetler İstanbula getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedildi.

Kendi zamanına gelinceye kadar hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, koskoca Sina Çölünü 13 günde geçti. Birinci Cihan Harbinde, yeni tekniğin verdiği imkanlarla bu çöl 11 günde geçilebilmiştir. 22 Ocak 1517de Memlükleri Ridaniyede tekrar yendi ve Kahire fethedildi.

Yavuz, Memlük sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşıdı. Kahirenin fethinden sonra İstanbula gelen Mısır uleması ile, Türk uleması Yavuzun halife olmasını kararlaştırdı.

paylaş:

Yorum Yap