Windows 7 yeni kullanıcı hesabı açma (resimli anlatım)

Yeni bir Windows 7 ipucu yaz?mla daha birlikteyiz. Arkada?lar bu yaz?mda sizlere Windows 7’de yeni bir kullan?c? hesab? açmay? resimli bir ?ekilde gösterece?im. Tabiki burada verdi?im yöntem Windows 7 yeni kullan?c? hesab? açmak için en kolay ve en kestirme yoldur. Hadi bakal?m ba?l?yoruz.

??te Windows 7 üzerinde yeni kullan?c? hesab? açman?n yolu

Öncelikle ba?lata t?kl?yoruz ve aç?lacak menüden a?a??daki resimde gösterdi?im yuvarlak içindeki ikona t?kl?yoruz.

Ard?ndan a?a??daki sayfa aç?lacakt?r.

Buradan da yukardaki resimde yuvarlak içinde gösterdi?im “Ba?ka bir hesab? yönetin” linkine t?klay?n.

Aç?lan bu sayfada yine yukardaki resimde gösterdi?im “Yeni hesap olu?tur” linkine t?klay?n.

Ve son sayfam?za geldik. Buradan da ok i?aretiyle gösterdi?im yere olu?turaca??n?z yeni hesap için bir isim yaz?n. Daha sonra alt?nda iki seçenek var. Bunlardan yeni kullan?c?n?n yönetici ünvan? alarak her türlü i?lemi özgürce yapmas? için “Yönetici” seçene?ini i?aretleyin. Aksi halde “Standart kullan?c?” seçene?i i?aretli kals?n. En son olarak da en altta yuvarlak içinde gösterdi?im “Hesap Olu?tur” butonuna t?klayarak hesab? olu?turun. Hepsi bu kadard?, kolay gelsin.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap