Windows 7 ağ adaptörü (bağdaştırıcı) etkinleştirme ve devre dışı bırakma, Enable and Disable Network Adapters

A?a??daki  ad?mlar? uygulayarak windows 7 de kolayca a? adaptörünü etkinle?tirebilir yada devre d??? b?rakabilirsiniz.

Bilgisayar?n en alt ve en sa? taraf?nda bulunan üsteki resimdede gördü?ünüz bilgisayar ikonuna t?klay?n ve aç?lan menüden ” a? ve payla??m merkezini aç” ? t?klay?n.

Daha sonra üstteki resimde yuvarlak içine ald???m “ba?da?t?r?c? ayarlar?n? de?i?tirin” linkine t?klay?n.

Üstteki resimde görülen Yerel a? ba?lant?s? da bir ba?da?t?r?c?d?r. Buna sa? t?klay?p aç?lan menüden “devre d??? b?rak” seçene?ine t?klayarak devre d??? b?rakabilirsiniz. Veya e?er devre d??? b?rak?lm?? ise, o zamanda yine buna sa? t?klay?p “etkinle?tir” seçene?ini t?klayarak etkinle?tirebilirsiniz. Hepsi bu kadar, kolay gelsin.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yok

Yorum Yap