Video Boyutunu Küçültme Programı indir

Günümüzde internet demek art?k video izlemek anlam?na gelmeye ba?lad?. Öyle ki, hiçbirimiz bir günümüzü internette video izlemeden geçiremiyoruz. Bazen de film, video klip ve di?er videolar? boyutlar? çok büyük oldu?u için harddiskimize yada flash belle?imize s??d?ram?yoruz. Ya da sevdi?imiz ve di?er insanlarla payla?mak istedi?imiz baz? videolar? youtube ve facebook gibi sitelere yüklemek için boyutunu küçültmemiz gerekiyor. ??te tüm bu sorunlar?n?z?n tek çözümü var, o da ücretsiz bir video boyutunu küçültme program? indirmenizdir.

Arkada?lar burada sizlere video boyutunu küçültmenin yolunu gösterece?im. Bunun için ücretsiz bir program olan Moo0 VideoMinimizer indireceksiniz ve program?n nas?l kullan?ld???n? ben resimli olarak anlataca??m. Bu program oldukça kullan??l? ve kullan?m? da çok basit. Herkezin kolayca anlayabilece?i bir anlat?m sunuyorum.

Moo0 VideoMinimizer program?n? a?a??daki download butonuna t?klayarak indirin ve bilgisayar?n?za kurun. Kurmak için “next” yani ileri ileri butonlar?na t?klaman?z yeterlidir. Kolayca kurulacakt?r. Ard?ndan program?, programlar listenizden bulun ve çal??t?r?n. A?a??daki program penceresi aç?lacakt?r.

 

Arkada?lar program? kullanmak çok basit. Öncelikle yukardaki resimde 2 numara ile gösterdi?im yerdeki seçene?in “By File Size” seçili olmas? gerekir. Zaten normalde program? çal??t?r?nca bu seçenek seçili haldedir. Bunu de?i?tirmeyin. Daha sonra 3 numara ile gösterdi?im yere videonuzun yeni boyutunun kaç mb olaca??n? yaz?yorsunuz. Burada 100 mb yaz?lm??. Mesela siz 1 GB l?k bir video için buraya 250 mb girebilirsiniz.  Ya da di?elim videonuzu facebooka yüklemek istiyorsunuz ve videonuzun boyutu 2 gigabyte (yani 2000 mb) iken facebookun video boyutu s?n?r? 1024 mb yani 1 gigabyte (GB). O zaman siz buraya videonuzun boyutu olarak 1000 mb yaz?n.

Son olarak da, video boyutunu küçültmek istedi?iniz video dosyas?n?, benim yukardaki resimde 1 numara ile gösterdi?im k?s?m?n üzerine sürükleyip b?rak?n. Siz bunu yap?nca, video boyutunu küçültme i?lemi otomatik olarak ba?layacakt?r.

Moo0 VideoMinimizer program? Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ile uyumludur.

Boyut: 14.6 mb

Lisans: Ücretsiz

?ndirmek için download linkine t?klay?n?z.

indir.jpg (225×40)

uyari.gif (510×53)

 

paylaş:

Yorum Yap