Video Boyutu Nasıl Küçültülür?

Merhaba arkada?lar, bu yaz?m? video boyutunu küçültme konusunda yaz?yorum. Bunun nedeni bir çok insan?n baz? nedenlerden ötürü videolar?n boyutunu küçültmeye ihtiyaç duymas? ve video boyutunu nas?l küçültece?ini bilmiyor olmas?d?r. Video boyutunu küçültmek gibi basit bir i?lem için, çok büyük boyutlu karma??k programlar indirmenize gerek yok. Ya da bu i? için ücretli bir video boyutu küçültme program? sat?n alman?z gerekmiyor.

Windows i?letim sisteminde haz?r olarak bulunan Windows Movie Maker d???nda, ücretsiz olan en iyi video editör program? Virtualdub’d?r. Bu program ile her türlü video i?lerinizi halledebilirsiniz. Bu program?n özelliklerinden birisi de çok kolay ve h?zl? bir ?ekilde videolar?n boyutunu küçültmesidir. Peki video boyutunu küçültmeyi nas?l yapacaks?n?z? ??te a?a??da resimli olarak anlat?yorum.

Peki Video Boyutunu Nas?l Küçültece?iz? Resimli Anlat?m

1. Program? a?a??daki butona t?klayarak indirin ve çift t?klayarak çal??t?r?n. Kurulum gerektirmez.

indir.jpg (225×40)

2.Daha sonra alttaki resimde de göründü?ü gibi, en üstteki menülerden önce “video” ya t?klay?n, daha sonra aç?lacak menüden ” Filters” yazan seçene?e t?klay?n.

3. Daha sonra “Add” yazan butona t?klay?n. Aç?lan pencereden kayd?rma çubu?unu a?a??ya do?ru çekerek “resize” yazan seçene?i bulun ve seçin. Ard?ndan eklemek için hemen sa? en üst kö?ede bulunan “OK” butonuna t?klay?n.

resize-video-virtualdub-resize

4.Aç?lacak pencereden video boyutunu de?i?tirebileceksiniz. Burada a?a??daki resimde de görüldü?ü gibi, “New size” isimli en üst k?s?mda iki seçenek var. Bunlardan birisi “Absolute (pixels)” yani video boyutunu tam olarak verdi?iniz boyuta küçültür. Di?er seçenek olan “Relative (%)” ise girece?iniz  yüzdelik orana göre videonun boyutunu küçültür. Ben “Relative” seçene?ini kullanman?z? öneriyorum. Çünkü videonun görünü? oranlar?n? korur.

5. Bu ayarlar? yapt?ktan sonra, program?n ana penceresinde en üstteki menülerden “File” seçene?ine t?klay?n ve aç?lacak menüden “Save As AVI” seçene?ini t?klayarak video boyutunu küçültün.

Boyut: 1.63 mb

??letim sistemleri: Windows 7, xp ve vista ile uyumludur.

Lisans: Ücretsiz

?ndirmek ?çin T?klay?n?z:

indir.jpg (225×40)

Alternatif link:

indir.jpg (225×40)

64 Bit Widnows kullananlar a?a??dan indirebilirler:

indir.jpg (225×40)

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap