UŞAK ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir

UŞAK Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.

Uşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi

UŞAK ADININ TARİHİ

Uşak yöresi tarihin bilinen dönemlerinden beri bir yerleşim bölgesidir. Kentin bilinen en eski adı Temenothytiadır. Kent bu adı Heraklilerden Aristomakhosun oğlu Temenostan almıştır. TemenosUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi Roma İmparatorluğu dönemi sikkeleri üstündeki Temenos Oikistes (Kurucu Temenos)
ya da Ktistes yazıtları ve Temenos tasvirleriyle bilinmektedir.

TemenothyriaUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi Flavuslardan sonra Flaviopolis adını almıştır. Türkler 11. yüzyılda Ege Bölgesi’ne geldiklerinde kente Uşşak diyorlardı. Uşşak kelimesi iki anlama gelmektedir. İlki oğulUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi çocukUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi torun; ikincisi Aşıklar Diyarıdır. Evliya Çelebi ünlü Seyahatname’sinde bu adı Aşıklar Diyarı olarak yorumlamıştır.

EVREN DEDE SÖYLENCESİ 

Uşak’ta saz ve söz ustası birçok aşık yaşamıştır. Aşıklar halk arasında dilden dile yayılan söylencelere de konu olmuştur. Bunlardan biri Evren Dede söylencesidir. Anlatılanlara göre bir zamanlar Uşak’ın Banaz ilçesinin günümüzde Evren Dede koruluğu denilen bölgesindeUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi
türküler çalıp söyleyen bir Türkmen koca yaşamaktadır. Ezgiler o kadar güzeldir ki; ezgiyi duyan sese doğru koşar ve Evren Dede susmadıkça da yanından ayrılamaz. Bir gün gelir ve artık koruluktan ses gelmez olur. Koruluğa gidenler iseUşak adının tarihi-Uşağın Adı Nerden Gelir-Uşak İsmini Nereden Almıştır-Uşak İsimi Evren Dede’den hiçbir iz bulamazlar.
Ama Uşak’lılar onun sazından gelen nağmelerin koruluğa sindiğine ve hala rüzgar estikçe onun sazının nağmelerinin duyulduğuna inanırlar.

paylaş:

Yorum Yap