Üretim ve Tüketim Nedir, Tanımı Ne Demektir Aralarındaki İlişki ve Bağlantı Hakkında Bilgi

Tüketme işi.
Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı:
“Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi.”- E. Şafak.

Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır.[1] Keynesçi ekonomide tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketimfonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimidir. MPC elde edilen her yeni gelirin yüzde kaçının tüketim harcamaları için değerlendirildiğini gösterir.

Tüketim ve üretim ilişkisi

Bireylerin ekonomide iki rolü vardır: tüketicilik ve üreticilik. Her birey yaşamını devam ettirebilmek için bazı mal ve hizmetleri tüketmek zorundadır. Bu tüketimi gerçekleştirebilmek için de bir satın alma gücüne sahip olmalıdır. Bu nedenle bireyler satın alma güçlerini arttırmak amaçlı olarak üretime katkıda bulunurlar. Böylece tüketim için mal ve hizmetleri de sağlamış olurlar.

Üretimin Tanımı

Üretim; sonsuz olan insan ihtiyaçlarını karşılamak için kıt mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeble üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.Ayrıca üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetlerinden birisidir. [1]

Mal ve hizmetlerin faydaları nasıl arttırılabilir?

Mal ve hizmetlerin faydaları, ürünün şekilini, yerini, zamanını ve mülkiyetini değiştirerek sağlanabilir.

 

  • Ürünün Şeklini Değiştirerek Ürüne Değer Katmak

Ürünün şeklinin değiştirilerek insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesini sağlayarak ürüne değer katılabilir. Kilden çanak çömlek yapılması, top kumaştan elbise yapılması gibi…

  • Ürünün Yerini Değiştirerek Ürüne Değer Katılması

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

  • Ürünün Zamanını Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması

Ürünler üretildikleri anda hemen tüketilemeyebilirler, ürünlerden ihtiyaç duyulduğu anda faydalanılabilmesi için saklanmaları (stok) da ürüne değer katar.

  • Ürünün Mülkiyetini Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması

Üretilmiş ürünlerin onlara en fazla ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesine aracılık edilerek (Satıcılar) sağlayarak da ürüne değer kazandırılabilir.

Üretim ve Tüketim nedir?

Üretim: İktisadi malların kıtlık derecelerini azaltmanın ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin tek yolu, insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği olan malların çoğaltılması, yani yeni üretimde bulunulmasıdır.

Tüketim: Faydalı mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasına “tüketim” (consumption) denir. Tüketim, bütün ekonomik faaliyetlerin son amacıdır.
· Şekil faydası yaratacak üretimde bulunmak,
Mekan faydası yaratarak üretimde bulunmak,
Zaman faydası yaratmak üretimde bulunmak.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”
paylaş:

Yorum Yap