Ülkelerin bayrakları ne anlama gelir, ülke bayrakları ve anlamları ve açıklamaları

Ülkelerin Bayraklarının Anlamları nedir

Ülkelerin bayrakları ve ne anlama geldikleri aşağıda listelenmiştir.

Türkiye

Bayrağımızdaki kırmızı renk savaşta şehitlerimizin kanlarından oluşan gölü ifade eder. Bu gölün yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da, bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder.

İtalya

İtalya bayrağındaki yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri ilk olarak Napolyon tasarladı. 1796’da bu renkler yatay şeklindeymiş, 1798’de dikey hale getirilmişler, 1814 yilinda Napolyon’un çöküşü ile bu bayrak kullanılmamaya başlanmış olsa da 1861 senesinde yeni krallık ile birlikte tekrar kullanılmaya başlanmış.

Yunanistan

Yunanistan bayrağındaki Mavi renk, deniz ve gök renginden alıyor.Rüzgarlı bir havada bayraklarına baktıkları zaman Ege Denizi’nin dalgalanmasını hissediyorlarmış. Yatay 9 çizgiyse, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Osmanlılar’dan istedikleri 9 isteğe bağlıyorlar. Sol üst köşedeki haç işaretiyse Ortodoks kilisesini ve bu Ortodoks kilisesinin Yunan milleti üzerindeki etkinliğini ifade ediyormuş.

İspanya

Yatay olarak kullanılmış olan sarı ve kırmızı renkler zamanın Castilya ve Aragon güçlerinin renkleridir. Ortadaki armaysa kraliyet arması olarak belirtiliyor.

Almanya

Almanya bayrağında bulunan siyah, kırmızı ve sarı renklerinin Napolyon zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin kullandığı üniforma renklerinden aldığı söylenir.

Fransa

Fransa bayrağında bulunan renklerden mavi özgürlüğü, beyaz eşitliği ve kırmızı ise birliği temsil etmektedir. Orijinal olarak mavi-kırmızının, Paris’in renkleri olduğu ve beyazın da Bourbon Sarayı’nı temsil ettiği belirtilmektedir.

Portekiz

Bayrakta bulunan yeşil, Portekiz Kralı Kral Henry’nin sevdiği renktir. Kırmızı ise devrim anlamındadır. İki rengin tam ortasındaki armaysa, altta o zamanın ilkel navigasyon aleti olan “armillery” ve onun üzerinde de geleneksel Portekiz kalkanı vardır.

Arjantin

Arjantin bayrağındaki renkler Rosario Savaşı’nda bu renkler ilk defa görünmüş, denen odur ki, savaş esnasında mavi gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve pırıl pırıl bir Mayıs güneşi varmış ve bayrağın anlamı oradan geliyor

Kanada

Bayraktaki kırmızı-beyaz renk gelenekten gelen gibi birşeydir. Kullanılan yaprak da akçaağaç yaprağıdır.

İnsanlar yalnız yaşamanın imkansız olduğu zamanlarda bir arada yaşamaya başladılar ve giderek artan sayıları bu topluluğun yönetilmesi ihtiyacını doğurdu. Özellikle güvenlik, adalet gibi bir otorite gerektiren kurumlara ihtiyaç duydular. Hatta bu kuramı ortaya atan filozoflarından biri olan Thomas Hobbet bu konuda söylediği söz günümüze kadar gelmiştir ‘Homo Homini Lupus’ yani İnsan İnsanın Kurdudur. İnsanlar özgürlüklerinin bir kısmını devlet denilen kuruma devretti ve bu kurum onların daha sağlıklı yaşaması için kararlar almaya başladı. İşte devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte artık bağımsızlık ve özgür yaşama ihtiyacı belirdi. Devletler özgürlüğünün kanıtı olarak bazı simgeler bulmaya başladı. Bunların başında  da bayrak gelmektedir. İşte burada bazı ülkelerin bayraklarının ne anlama geldiklerine bakıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti

1982 Anayasasının 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 7. maddesine göre ”Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.”

Anlamı ise savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu, bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder.

Amerika Birleşik Devletleri

Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızıdır, ülkenin kuruluş dönemnde Birleşik Krallığa başkaldıran Onüç Koloni’yi simgelerler. Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde ülkenin eyaletlerini simgeleyen 50 adet beyaz yıldız vardır. On üç Koloni ABD’nin kurucu devletleridirler.
Beyaz: saflık, temizliği; kırmızı kahramanlık,cesareti ; mavi azmi ifade eder.

Almanya Federal Cumhuriyeti

Bayrağı oluşturan renklerin tarihi 1813 yıllarında Napolyon’a karşı verilen savaşta Prusya’nın hem para hem de asker yönünden yaşadığı sıkıntılardan dolayı Lützow önderliğinde çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü Freikorps birliği kurulmuştur. Parasızlıktan dolayı çeşitli renklerde olan askerî üniformalar baştan aşağıya siyaha boyanınca sarı düğmelerin altlarındaki bez parçasının kırmızı kalması bugün Almanya bayrağını oluşturan renklerin geçmişi olarak kabul edilir. 7 Haziran 1950’de alınan karar ile renklerin anlamı Beraberlik, Hak ve Özgürlük olarak belirlenmiştir.Alman bayrağı millî bayrak ve resmî bayrak olarak ikiye ayrılmaktadır. 23 Mayıs 1949’da kullanıma giren millî bayrak, ülkenin sivil bayrağıdır. Ortasında kartal motifinin bulunduğu resmî bayrak ise devlete bağlı kurumlarca kullanılmaktadır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

İlk versiyonu İskoç kralı 6. James’in 1606’da İngiltere kralı olmasıyla ortaya çıkar, bu versiyon İskoç bayrağı (St. Andrew’s Cross; mavi üzerine beyaz çapraz haç) ile İngiliz bayrağının (St. George’s Cross; beyaz üzerine kırmızı haç) üstüste bindirilmesinden ibarettir, adına da “union flag” denir. Sonralari 1801’de Büyük Britanya ile İrlanda birlestiğinde, İrlanda bayrağı (St. Patrick’s Cross, beyaz uzerine kırmızı çapraz haç) “union flag” e eklenir ve ortaya bugünkü bayrak çıkar, Güney İrlanda 1921’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen bayrağa müdahale edilmez.

Birleşik Arap Emirlikleri

Yeşil: Bereket
Beyaz: Ülkenin tarafsızlığı
Siyah: Ülke sınırları içindeki yer altı kaynakları (yağ yatakları)

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Bayraktaki yeşil fon rengi ülkedeki geniş orman ve topraklarını, ortadaki sarı eşkenar dörtgen;Brezilya’nın büyük altın rezervlerini simgeler.Kürenin ortasından geçen bantta “Ordem e Progresso” yazar. Bunun anlamı huzur ve kalkınmadır.Kürenin içinde bulunan 27 adet beş kollu yıldızlar ise Brezilya’da bulunan 27 federal eyaleti temsil ederler. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değil, astronomik temellere göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti

Ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak olarak adlandırılan bayrak, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu’nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı (Çiftçi, İşçi, küçük Burjuva ve Çin savaşı döneminde Japonlara karşı komunizmin yanında olan firmalar) temsil etmektedir.

Fransa Cumhuriyeti

Fransız Devrimi’nin resmi sloganı olan Eşitlik, Kardeşlik, Hürriyet sözünün bayrakta temsil edildiği görüşüdür. Mavi renk Hürriyet, beyaz renk Eşitlik ve kırmızı renk Kardeşlik anlamına gelir.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kırmızı : Kanı
Mavi : Gökyüzünü
Yeşil : Ülke Topraklarını
Siyah : Afrikalı siyah halkı
Beyaz : Avrupalı beyaz halkı
Sarı : Altın ve diğer doğal kaynakları simgeler.Bayraktaki ‘y’ formatı ise 2 ırkın birleşimini simgeler.

Güney Kore (Resmi Adı: Kore Cumhuriyeti)

Güney Kore Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı Tegıki Çosan Krallığı döneminde benimsenmiştir. Adını eşit olarak ve kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan ortasındaki tegık çemberinden alır. Bu simge birbirine karşıt olan ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan evrensel güçlerin simgesi iki zıt öğeden oluşur: yin ve yang. Üstteki kırmızı bölüm yang’ı alttaki mavi bölüm yin’i simgeler.
Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşdeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü temsil eder. Bayrağın beyaz fonu, Kore halkının katıksız arılığını ve barışsever kişiliğini anlatır.
Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü simgeler.

Hindistan Cumhuriyeti

Turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil eder. Bayrağın ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki Çakra’dır.

İran İslam Cumhuriyeti

İran bayrağı üç eşit büyüklükteki yatay çizgilerden oluşur;üst şerit yeşil, ortadaki beyaz ve alt şerit kırmızı. Beyaz şerit kenarlarında stilize yazıları vardır. Beyaz şerit ortasında ve bayrak merkezli,hanedanlığı temsil eden ,dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır.Yeşil şerit İslamı sembolize eder ve beyaz saflığı ve barışı temsil eder. Kan kırmızısı bir şerit ise yiğitliği sembolize eder.22 kez Kufi stili Allah o Ekber (Allah büyüktür) el yazması denenmiştir bu 11 Şubat 1979 İran Devrimi gününü temsil eder. Arması, kuvvet ve metaneti ve Müslümanlık inancının büyüklüğünü sembolize eder.Bir bütün olarak stilize amblemi, Allah olarak okunur.

İspanya Krallığı

Üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı(iki kat kalın) ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül Sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebelitarık Boğazının bitimindeki her iki tarafta bulunan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil eder.

İtalya Cumhuriyeti

Aslında renkler 1700’lerin sonunda bir akım olarak Fransız etkisiyle seçilmiştirler. Her renge bir anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazınAlplerdeki karı, kırmızının da İtalyan Bağımsızlık Savaşı’nda akan kanı temsil ettiği söylenir. Daha dindar bir açıklamaya göre ise; yeşil umudu, beyaz kaderi, kırmızı de hayırseverliği temsil eder.

Japonya İmparatorluğu

Kırmızı daire ülkeden doğan güneş ifade eder. Ülkenin adı ‘güneşin kaynağı’ anlamına gelenJaponya’da güneş, milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japon mitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator hanedanının anasıdır.

Kuzey Kore (Resmi Adı:Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti)

Beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler bağımsızlık,barış ve kardeşlik idealleri için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun uzun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler.

Birleşik Meksika Devletleri

Bayrakta bulunan yeşil renk umudu, beyaz renk birliği, kırmızı renk ise kahraman halkın ülkesi için akıttığı kanı sembolize etmektedir. Bayrağın tam ortasında, beyaz zemin üzerinde bulunan devletin armasında ise nehir üzerinde bulunan kaya parçası üzerinde yetişen kaktüste resmedilen kartal bir yılanı yerken gösterilmektedir. Bu resmi ise sağa ve sola uzanan iki adet dal tarafından yarıya kadar çevrelenmektedir.

Mısır Arap Cumhuriyeti

Yatay sıralanmış kırmızı, beyaz, siyah renkleri barındırır. Beyaz şeritin üzerinde amblem olarak Selahattin Eyyubi’nin altın kartalını barındıran bayraktır. Söz konusu pan-arabik renkler 1952’de krallık devrilince benimsenmiştir ve daha önce kullanılan, yeşil üzerine hilal ve üç yıldızlı bayrak osmanlılar ve kavalalıları hatırlattığı için kullanımdan kaldırılmıştır.

Portekiz Cumhuriyeti

Kırmızı bölümü, 1910 Portekiz devrimini temsil etmektedir ve yeşil renk umudu temsil eder. Beyaz kalkan; beş beyaz noktalı beş ayrı küçük mavi armadan oluşur. Mavi kalkanlar, Portekiz’in ilk kralı, Alfonso Henriques’in İsa’dan alınan ilahi yardımla beş Mağribi(Faslı) krallara karşı olan zaferini ve beş noktada; İsa’nın beş yarasını sembolize etmektedir. Armadaki çapraz yerleşim, Hristiyanlığı temsil eder. Armada kırmızı bordür üzerine yerleşimli 7 kale sembolü; Algarve’yide içeren Portekiz topraklarının uzantısını gösterir. Arka planda ise zamanın ilkel navigasyon aleti olan armillery sembolü yer alır. Bu sembol; Portekiz’in bir zaman sömürge imparatorluğu olmasına yol açan deniz keşfini başlatan Prens Henry Navigator’u, kutlama adına yer almaktadır.

Rusya Federasyonu

Panislavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Beyaz tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı ise halkı sembolize etmektedir.

Suudi Arabistan Krallığı

Bayraktaki Arapça لا إله إلا الله محمد رسول الله yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazmaktadır. Arka plandaki yeşil renk İslam’ı, Suudi Arabistan’ı yöneten Suud ailesini, Suudi Arabistan ordusunun gücünü ve cesaretini temsil eder.

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriye bayrağı; Yemen, Mısır, Sudan, Irak, Ürdün, BAE bayraklarında olduğu gibi Geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

Yunanistan (Resmi Adı: Helen Cumhuriyeti)

Mavi ve beyazın Ege Denizi’ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir, ayrıca maviHelen Uygarlığı’nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda mücadele eden denizcilerin mavi ve beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinir.
Onedio.com dan alıntıdır.

Dünya Ülkelerinin Bayrakları

 1. Flags of the World adresinden ulaşılan sitede yedi düvelin bayrağını görmek mümkün. Adamlar bir de dünya haritasında istenen yerin tıklanması durumunda bayrağını, bayrağın tarihçesini, vs. anlatan bir sayfa ile karşılıyorlar sizi. Görünüm olarak olmasa da içerik olarak uğraşıldığı kesin. (Turkish camel, 08.07.2004 03:20)
 2. Dünya üzerinde bağımsız olan ve bayrakları uluslararası arenada tanınan devlet sayısı 222’dir ve bu devletlerin bayraklarını, dünya bayrakları şeklinde çağırabiliriz. 222 adet bağımsız devletin bayrakları incelendiğinde ve biçimsel bakımdan basitçe kategorilere ayrıldığında şu sonuçlara ulaşabiliriz: 
  Genelde ülkeler çeşitli sebepler nedeniyle, birbirine benzer biçimlerde bayraklar seçmişler ve kullanmaktadırlar. Daha açık söylersek; en çok kullanılan altı bayrak formu tüm bayrakların %72’sini oluşturur. En çok kullanılan ilk üç biçim ise %50’sini oluşturmaktadır. 

  i. Dünya çapında en çok tercih edilen ve kullanılan bayrak formu yatay üç şeritten oluşan bayraktır: Almanya bayrağı, Rus bayrağı, Arjantin bayrağı, vb.

  ii. En çok kullanılan ikinci bayrak biçimi ise ülke halklarının uzun yıllardır kullandıkları devlet veya ordu armalarıyla ya da ülkeleri sembolize eden çeşitli simgelerden oluşur. Bu tür bayrakları kullanan ülke sayısı 34 ‘tür. Arnavutluk bayrağı, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ve Kazakistan bayrağı bu gruba girer. 

  iii. İlk kez Fransız bayrağında kullanılan üç dikey şeritten oluşan “tricolore” bayrak ise üçüncüdür. Toplam 23 ülke tarafından kullanılır. İtalya bayrağı, İrlanda bayrağı ve Belçika bayrağı örnek olabilir. 

  iv. En çok kullanılan dördüncü bayrak biçimi, ana ögesi Hıristiyanlığı simgeleyen haç olan bayraklardır. 19 ülke tarafından kullanılır. İsveç bayrağı, İsviçre bayrağı ve İngiltere bayrağı örnek verilebilir. 

  v. Yıldızlı bayraklar ise (hilal ve yıldızlı değil) 17 ülke tarafından kullanılmaktadır. Bayraklarda yıldızlar, büyük ve tek bir yıldız olarak kullanılabildiği gibi birden fazla ve farklı biçimlerde de kullanılmaktadır. Somali bayrağı, Vietnam bayrağı ve Çin halk cumhuriyeti bayrağı bunlara örnektir. 

  vi. Altıncı en çok kullanılan bayrak formu ise yatay iki eşit şeritten meydana gelen formdur. 14 ülke kullanır. Ukrayna bayrağı, Polonya bayrağı, Endonezya bayrağı örnektir. 

  vii. Hilal (ay) ve yıldızın birlikte kullanıldığı ve başka bir forma uymayan şeklen basit bayraklar. Hilallerin şekilleri ince ve yayvan olanlarından, Türk bayrağındaki gibi kalın olanlara kadar değişebilir. Yıldızlar ise beş kolludan, yedi-sekiz kollu olanlarına kadar değişir. Tunus bayrağı, KKTC bayrağı, Pakistan bayrağı veya Moritanya bayrağı örnek verilebilir. 13 ülke kullanır.

  Toplam 10’dan az ülkenin kullandığı biçimler ise, kısaca: 

  viii. Sol kenarına üçgen bir kısım eklenmiş, üç yatay şeritli bayraklar. 9 ülke kullanır. Mesela: Ürdün bayrağı. 

  ix. Herhangi bir üst köşesinden diğer karşı köşeye ayrılacak şekilde şeritli yapıya sahip bayraklar. 9 ülke kullanır. Mesela: Trinidad Tobago bayrağı. 

  x. Sol kenarına dikey bir şerit eklenmiş; ikiden fazla yatay şeride sahip bayraklar. 7 ülke kullanmaktadır. Mesela: Umman bayrağı. 

  xi. Sol kenarına üçgen bir kısım eklenmiş, iki yatay şeritli bayraklar. 6 ülke kullanır. Mesela: Çek Cumhuriyeti Bayrağı. 

  xii. Sol yukarı köşesindeki kare şeklin içinde yıldız veya yıldızlar bulunan; diğer kısımları üçten fazla yatay küçük şeritten oluşan bayraklar. 5 ülke tarafından kullanılır. En tanınanı Amerika Birleşik Devletleri bayrağıdır. Ayrıca Liberya bayrağı da örnek verilebilir. 

  xiii. düz renk bir zemin üzerinde daire formu. 3 ülke. mesela: japonya bayrağı. 

  xiv. Zigzag biçiminde dikey olarak ayrılmış iki şeritten oluşan form. 2 ülke kullanır: Katar bayrağı ve Bahreyn bayrağı. 

  xv. İki dikey şeritten oluşan formdur, 2 ülke kullanır. Mesela: Malta bayrağı. 

  xvi. Düz yapıya sahip veya tek renkten oluşan biçim. 2 ülke. mesela: libya bayrağı. 

  Örnek olarak verilebilir. Bu biçimi kullanan ülke sayısı 52’dir. Bazen üç farklı renk ile oluşturulabilen bu form; bazen de Arjantin bayrağında olduğu gibi aynı renk iki şerit arasındaki farklı bir şerit yardımıyla oluşturulmuştur. Sonrası rejim değiştirmiş, milli bilinci yüksek cumhuriyetler tarafından kullanılır. (Kezzy Hhomeros, 23.07.2004 18:19 ~ 14.03.2006 15:09)

 3. Dünya bayraklarını renk bazında analiz ederseniz, ülke bayraklarında en çok kullanılan iki rengin kırmızı ve beyaz olduğunu görürsünüz. alt alta yazarsak; 

  i. kırmızı: 177 
  ii. beyaz: 174 
  iii. mavi: 127 
  iv. sarı: 120 
  v. yeşil: 112 
  vi. siyah: 69 
  vii. turuncu: 23 adet ülke bayrağında geçmektedir.(kezzy homeros, 23.07.2004 18:20 ~ 06.07.2005 15:29)

 4. Flag Identifier adresinden anımsanan ama tam olarak hatırlanamayan bayrakların hangi ülkeye ait oldukları güzel bir ara yüzle öğrenilebilir.
 • c4al A.B.D. Minor Outlying Adaları
 • 125px-Flag_of_Afghanistan.svg Afganistan
  • (ya da 220px-Flag_of_Taliban.svg Taliban Başkanlığı) 

 • 125px-Flag_of_Germany.svg Almanya
 • 125px-Flag_of_Albania.svg Arnavutluk
 • 125px-Flag_of_American_Samoa.svg Amerikan Samoa
 • 125px-Flag_of_Andorra.svg Andorra
 • 125px-Flag_of_Angola.svg Angola
 • 125px-Flag_of_Anguilla.svg Anguilla
 • 125px-Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg Antigua and Barbuda
 • 125px-Flag_of_Argentina.svg Arjantin
 • 125px-Flag_of_Aruba.svg Aruba
 • 125px-Flag_of_Australia.svg Avustralya (Dependencies)
 • 125px-Flag_of_Austria.svg Avusturya
 • 125px-Flag_of_Azerbaijan.svg Azerbaycan
 • 125px-Flag_of_the_Bahamas.svg Bahama Adaları
 • 125px-Flag_of_Bahrain.svg Bahreyn
 • 125px-Flag_of_Bangladesh.svg Bangladeş
 • 125px-Flag_of_Barbados.svg Barbados
 • 125px-Flag_of_Belarus.svg Belarus
 • 125px-Flag_of_Belgium.svg Belçika
 • 125px-Flag_of_Belize.svg Belize
 • 125px-Flag_of_Benin.svg Benin
 • 125px-Flag_of_Bermuda.svg Bermuda
 • 125px-Flag_of_Bhutan.svg Bhutan
 • 125px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg Birleşik Arap Emirlikleri
 • 125px-Flag_of_Bolivia_%28state%29.svg Bolivya
 • 125px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg Bosna – Hersek
 • 125px-Flag_of_Botswana.svg Botswana
 • 125px-Flag_of_Norway.svg Bouvet Adası
 • 125px-Flag_of_Brazil.svg Brezilya
 • 125px-Flag_of_the_British_Indian_Ocean_Territory.svg Britanya Hakimiyetindeki Hint Okyanusu Bölgesi
 • 125px-Flag_of_Brunei.svg Brunei
 • 125px-Flag_of_Bulgaria.svg Bulgaristan
 • 125px-Flag_of_Burkina_Faso.svg Burkina Faso
 • 125px-Flag_of_Burundi.svg Burundi
 • 125px-Flag_of_Cape_Verde.svg Cape Verde
 • 125px-Flag_of_Gibraltar.svg Cebelitarık
 • 125px-Flag_of_Algeria.svg Cezayir
 • 125px-Flag_of_Djibouti.svg Cibuti
 • 125px-Flag_of_Chad.svg Çad
 • 125px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg Çin
 • 250px-Flag_of_Chinese_Taipei_for_Deaf Çin Taipei
 • 125px-Flag_of_Christmas_Island.svg Christmas Adası
 • 125px-Flag_of_the_Cook_Islands.svg Cook Adaları
 • 125px-Flag_of_Costa_Rica.svg Kosta Rika
 • p8m3 Fildişi Sahili
 • 125px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg Çek Cumhuriyeti
 • 125px-Flag_of_Denmark.svg Danimarka
 • 125px-Flag_of_Dominica.svg Dominika
 • 125px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg Dominik Cumhuriyeti
 • 125px-Flag_of_Ecuador.svg Ekvador
 • 125px-Flag_of_El_Salvador.svg El Salvador
 • 125px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg Ekvator Ginesi
 • 125px-Flag_of_Indonesia.svg Endonezya
 • 125px-Flag_of_Eritrea.svg Eritre
 • 125px-Flag_of_Armenia.svg Ermenistan
 • 125px-Flag_of_Estonia.svg Estonya
 • 125px-Flag_of_Ethiopia.svg Etyopya
 • 125px-Flag_of_the_Falkland_Islands.svg Falkland Adaları
 • 125px-Flag_of_the_Faroe_Islands.svg Faroe Adaları
 • 125px-Flag_of_Fiji.svg Fiji
 • 125px-Flag_of_the_Philippines.svg Filipinler
 • 125px-Flag_of_Finland.svg Finlandiya
 • 125px-Flag_of_France.svg Fransa
 • 120px-Flag_of_French_Guiana.svg Fransız Guyanası
 • 300px-Flag_of_the_French_Southern_and_Antarctic_Lands.svg Güney Fransız Bölgesi
 • 125px-Flag_of_Gabon.svg Gabon
 • 125px-Flag_of_The_Gambia.svg Gambiya
 • 120px-Flag_of_Georgia.svg Gürcistan (Georgia)
 • 125px-Flag_of_Ghana.svg Gana
 • 125px-Flag_of_Greenland.svg Grönland
 • 125px-Flag_of_Grenada.svg Grenada
 • 100px-Flag_of_France.svg Guadeloupe
 • 125px-Flag_of_Guam.svg Guam
 • 125px-Flag_of_Guatemala.svg Guatemala
 • 125px-Flag_of_Guinea.svg Gine
 • 125px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg Gine-Bissau
 • 125px-Flag_of_Guyana.svg Guyana
 • 125px-Flag_of_South_Africa.svg Güney Afrika Cumhuriyeti
 • 125px-Flag_of_Haiti.svg Haiti
 • 125px-Flag_of_India.svg Hindistan
 • 125px-Flag_of_Croatia.svg Hırvatistan
 • 125px-Flag_of_the_Netherlands.svg Hollanda
 • 125px-Flag_of_the_Netherlands_Antilles_%281959-1986%29.svg Hollanda Antil – Adaları
 • 125px-Flag_of_Honduras.svg Honduras
 • 125px-Flag_of_Hong_Kong.svg Hong Kong
 • 125px-Flag_of_Iceland.svg İzlanda
 • 125px-Flag_of_Iran.svg İran
 • 125px-Flag_of_Jamaica.svg Jamaika
 • 125px-Flag_of_Japan.svg Japonya
 • 125px-Flag_of_Jordan.svg Ürdün (Jordan)
 • 125px-Flag_of_Cambodia.svg Kamboçya
 • 125px-Flag_of_Cameroon.svg Kamerun
 • 125px-Flag_of_Canada.svg Kanada (Eyalet Bayrakları)
 • 125px-Flag_of_Qatar.svg Katar
 • 125px-Flag_of_the_Cayman_Islands.svg Cayman Adaları
 • 125px-Flag_of_Kazakhstan.svg Kazakistan
 • 125px-Flag_of_Kenya.svg Kenya
 • 125px-Flag_of_Cyprus.svg Kıbrıs (Henüz 2 tarafta tanınmadığı için Dünya kamuoyunda bu bayrak biliniyor.)
 • 125px-Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • 125px-Flag_of_Kiribati.svg Kiribati
 • 125px-Flag_of_the_Cocos_%28Keeling%29_Islands.svg Kokos Adaları
 • 125px-Flag_of_Colombia.svg Kolombiya
 • 125px-Flag_of_the_Comoros.svg Komor Adaları

Türkiye

Turk-bayragi-Turkey

Osmanlı zamanları ve Kurtuluş Savaşı’nda söylenen, şehitlerimizin kanlarının üzerine gökyüzündeki ay ve yıldız vurunca böyle oldu anlatımlarının yanında söyle de birkaç konu var: Orta Asya’daki ve İslam’dan önceki Türklerin dini olan şamanizmdeki en büyük tanrı gök tanrı idi ve bunun yansımaları olarak da ay, yıldız ve güneş kabul ediliyordu. Bu üç öge ile ilgili olarak Türk tarihi, mitolojileri ve resmi olmayan tarihlerinde bazı olaylara da rastlanmaktadır. Oğuz Han’ın ilk doğan üç çocuğa bu isimleri verdiği, Osman Bey’in rüyasında hilal şeklinde ay gördüğü, bunu önemli ve bir işaret kabul edip Osman oğullarının bu Hilal’i kullanmasına karar kıldığı, gibi.
Ayrıca 10. yüzyıl civarlarında Türklerin İslamiyet’e geçişi sonrasında da, Hilal’in İslam dinince çok kabul görmüş bir simge olması da etkili olmuştur.
Güneş sembolünün ise bazı Osmanlı dönemlerinde sancak ve bayrak içerisinde kullanılmış olduğunu da hatırlamakta fayda var.
Kırmızı’nın ise, tarihi boyunca savaşan Türklerin şehitlerinin kanından alındığını düşünülür. 
Şu andaki birçok Türk devletinin, kırmızıyı belki olmasa da ay ve yıldızı kullandığı malumdur.
Son iki cümleyi tamamlayan bir iddia belki de, Türkler ana yönleri belirlemek için renkleri kullanırlarmış: 
Kuzey=siyah, güney=beyaz, doğu=gök mavisi, batı=kırmızı şeklinde. 
Belki de en batıdaki Türk uygarlığı biz olduğumuz için zemin kırmızı olmuştur kim bilir…


Almanya 

Germany_flag

Renklerindeki siyah, sarı ve kırmızının Napolyon zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin kullandığı üniforma renklerinden alındığı söylenir.
Dizayn olarak 1831 yılında ilk olarak düşünülmüş ve ardından 1919 yılında imparatorluktan cumhuriyete geçişte resmi olarak kabul edilmiştir.
1949 yılında doğu ve batı Almanya olarak ayrılınca bayraklarda değişiklikler olmuş olmasına rağmen 1990 yılında tekrar ilk orijinal haline (içinde logosuz düz sarı, kırmızı ve siyah renklerine) dönmüştür.


Fransa 

Fransa-bayragi-France

Renklerindeki mavinin özgürlüğü, beyazın eşitliği, kırmızının ise birliği/kardeşliği temsil ettiği söylenmekle birlikte orijinal olarak mavi-kırmızının Paris’in renkleri olduğu ve beyazın da Bourbon sarayını temsil ettiği belirtilmektedir. 

İngiltere / England / United Kingdom 

Buyuk-Britanya-bayragi-United-Kingdom

Sadece England’i temsil eden beyaz zemin üzerine kırmızı hac işareti St. George’s Cross olarak adlandırılmaktadır. Sömürgecilik ve denizciliğin ilk gelişme yıllarında İspanyolların büyük ataklarına karşılık İngilizler de çeşitli atılımlar yapmışlar ve batıya doğru ilk seyahatlerinde şimdiki Amerika kıtasının doğu kıyılarına ulaşmışlar. Bunu kral adına yapan ilk kişi de Cabot isminde bir denizciymiş. Gemisinde ülke tanıtımı olarak da, gemisinde bulunan George (sonradan aziz olarak anılacaktır) isimli kraliyet görevlisinin (belki de rahip falandı bu) onun hazırladığı beyaz üzerine düz haç kullanmış ve o günden beri de England’in tanıtımı olarak da o bayrak kullanıla gelmiştir. Tarih 1490’li yıllar diyelim. Bu arada kraliyet bu bayrağı kullanırken zaman zaman haçın tam ortasında David yıldızı, kraliyet taç simgesi ve Ulster’in sol eli sembollerini de kullanmıştır. 
United Kingdom’i (Birleşik Krallık, 1707 senesinde İngiltere, İskoçya ve Galler ile kurulmuş, 1801’de İrlanda da buna katılmış ama 1921’de ayrılmıştır) ifade eden lacivert/kırmızı/beyaz bayrak ise Union Jack olarak bilinmektedir 
Ortasındaki St. George’s Cross (England) dâhil olmak üzere, üzerindeki her renk bölgesi o zamanlardaki 13 eyaleti temsil etmekte olduğu söylenmektedir. 
Bununla birlikte United Kingdom’un kurulusundaki üç önemli milletin bayrakları üst üste bindirildiğinde Şu andakine benzer bir şey çıkmaktadır: 
England; beyaz üzerine kırmızı haç, St. George’s Cross.
İskoçya; mavi üzerine beyaz çarpı işareti, St. Andrew’s Cross. 
İrlanda; beyaz üzerine kırmızı çarpı işareti, St. Patrick’s Cross. 


İtalya 

Italya-bayragi-Italy

Şu anda kullanılan dikey yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri ilk olarak Napolyon tasarlamış (1796), herhalde o zamanlar İtalya Napolyon’un yönetimi altındaymış. Yeşil renk, Napolyon’un favori rengiymiş. Hatta Meksika bayrağından ayrılsın diye ortaya bir beyaz atılmış. 
Hatta derler ki, o yıllardaki Lombarda Lejyonu’nun renkleriymiş bunlar. 
Bu bayrak, İtalyanlar tarafından Tricolore diye adlandırılıyor ya da Cisalpine Republic de diyorlar buna. 
1796’da bu renkler yatay şeklinde imiş, 1798’de dikey hale geçirilmişler, 1814 yılında Napolyon’un çöküşü ile bu bayrak kullanılmamaya başlanmış olsa da 1861 senesinde yeni krallık ile birlikte tekrar kullanılmaya başlanmış. 
Hala da kullanıyorlar. Renklerin anlamı nedir ne değildir bilmiyorum ama Napolyon yeşili çok severmiş. 

Yunanistan 

Yunanistan-bayragi-Greece

1821 yılında şekillenmeye başlamış bir bayrak. Mavi rengi deniz ve gök renginden alıyor. Rüzgârlı bir havada bayraklarına baktıkları zaman Ege Denizi’nin dalgalanmasını hissediyorlarmış. Yatay 9 çizgi ise, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Osmanlılardan istedikleri 9 isteğe bağlıyorlar. 400 yıllık esaretleri söz konusu imiş bu zamanlarda. Bu 9 istek olmazsa “ya özgürlük ya da ölüm” demişler. (Bir değişik iddia ise, özgürlük kelimesi Yunancada 9 harften oluşuyormuş.) 
Sol üst köşedeki haç işareti ise Ortodoks kilisesini ve bu Ortodoks kilisesinin Yunan milleti üzerindeki etkinliğini ifade ediyormuş. Osmanlı zamanındaki karanlık yıllarında (!) Ortodoks kilisesi, Yunan milletinin en önemli değerleri olan Yunan dili, Bizans zamanında Ortodoks dinlerini, Yunanların etnik ayrımlarını yaşar halde tutmuş. 
Mavi ile ilgili bir eklenti de, güzellik tanrıçaları Afrodit, mavi dalgalar arasından gelmiş. 
Özgürlük savaşlarında ise denizcileri tamamen mavi giyinirler, mavi bayraklar taşırlarmış. 

Nepal 

Nepal-bayragi-Nepal

İlkokuldan beri ilgimi çekmiş, dikdörtgen olmayan tek bayrak herhalde. Yan durmuş iki üçgen’in üst üste binmiş hali.
Zemindeki kırmızı, ulusal çiçekleri/bitkileri olan Rhododendron’un rengi imiş. Bayrağın sınırlarını çizen mavi ise barışı temsil ediyormuş. 
Üst üçgen içindeki yukarı bakan hilal tek hükümdar ve sarayı temsil ederken alt üçgen içindeki 12 köşeli güneş ise Rana hanedanını temsil ediyor. Nepal, 1960–1991 arası monarşi ile sonrasında da çok partili demokrasi ile idare ediliyormuş ayrıca. 

Belçika 

Belcika-bayragi-Belgium

Dikine atılmış siyah, sarı ve kırmızı bolümler, orijin olarak alınmış olan altın sarısı rengindeki Brabant dedikleri aslanın siyah kalkanı ve kırmızı dilinden gelmiş. 
Bu bayrak ilk olarak 1792 yılında Avusturya’dan kazandıkları özgürlük zamanlarında kullanılmaya başlanmış 
Bu bayrakta da renklerin dizilimi ilk baslarda yataymış, fakat 1831’de Fransız bayrağından alınan ilham ile dikey hale getirilmiş. 

Hollanda

Hollanda-bayragi-Netherlands

Yatay şekildeki kırmızı, beyaz ve mavi renkler ilk önceleri kırmızı yerine portakal rengi olarak kullanılmış. 16 yüzyılın ikinci yarısı İspanyollara karşı direnişte cıkmış o renkler ilk olarak. Tam bilgi vermek gerekirse 1572’de Den Briel kasabası işgalden ilk kurtulduğunda görünmüş bu renkler… Bayrağın o ilk haline Pprinsenvlag (Prensin bayrağı) diyorlar. O zamanlardaki liderleri olan Prince William of Orange’dan (Orange hanedanı) kaynaklansa gerek. 17. yüzyılın ortalarında portakal rengin yerine kırmızı kullanılmaya başlanmış.
Portakal renginden kırmızıya geçisin tam hikâyesi bilinmemekle birlikte iki teori var: 
1 – O zamanlarda portakal rengi boyanın üretim zorluğu ve zaten üretilen boyanın gölgesiyle birlikte bayrak üzerinde kırmızı gibi görünüyor olması 
2- House of Orange (Portakal hanedanı)’nın etkisi ve popülaritesinin iyice azalmış olması.
Ben de kendi düşüncemi ekleyivereyim hemen, o zamanlardaki Fransız popülaritesi ve doğal olarak o renklere bir kayma gerçekleşmiş olabilir…

İspanya 

Ispanya-bayragi-Spain

Bayrakta yatay olarak kullanılmış olan sarı ve kırmızı renkler zamanın Castilya ve Aragon güçlerinin renkleri imiş. Ayrıca sömürgecilik ve denizcilik alanında büyük gelişmelerin yaşandığı 18. yüzyıl civarlarında gemilerinde bu renklerden devam etmişler, çünkü hiç bir ülkenin gemilerinde bu renk kombinasyonu yokmuş. 1785 senesi ise tam zamanı bu bilgi için.
1927’de ise bayrak son halini almış. Ortadaki arma ise kraliyet arması olarak kayıtlara geçmiş. 

Portekiz 

Portekiz-bayragi-Portugal

Yeşil, 13 ve 14. yüzyıllarda denizcilikte ve keşiflerde önder olan Portekiz ve o zamanki kral olan Henry’nin favori rengi imiş. Kırmızı ise devrim anlamında kullanılmış. Kırmızı için birlik, entegrasyon millet olmak terimleri de geçiyor bazı kaynaklarda.
İki rengin tam ortasındaki arma ise, altta o zamanın ilkel navigasyon aleti olan Armillery ve onun üzerinde de geleneksel Portekiz kalkanı var imiş. 
Dikey şekildeki kırmızı ve yeşil renklerinin ölçüleri bana hep acaba 1.618 civarı olan altın oran mı kullanılmıştır diye düşündürtmüştür, ama bugün öğrendim ki öyle değil 2/5 oranında imiş. 

Arjantin 

argentina-flag

Arjantin özgürlüğünü 1812 yılında İspanya’dan kazanmış. Şu andaki açık mavi/beyaz kombinasyonlarını ilk olarak özgürlük hareketinin lideri Manuel Belgrano kullanmış. Rosario Savaşı’nda bu renkler ilk defa görünmüş, denen odur ki, savaş esnasında mavi gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve pırıl pırıl bir mayıs güneşi varmış. Bayrak içindeki Güneş’e de mayıs güneşi diyorlar. 

Güney Kore 

Guney-Kore-bayragi-South-Korea

Zemindeki beyaz güney Kore halkının geleneksel rengi oluyormuş (ne demekse artık). Ortadaki Yin-Yang’in anlamı malum. Kenar köşelerdeki siyah çizgiler ise cennet, ateş, su ve toprağı sembolize ediyor. 

Hindistan

Hindistan-bayragi-India

Yatay renk şeritlerinden, üstten alta doğru; 
Turuncu: Cesaret ve fedakârlık,
Beyaz: Barış, 
Yeşil: Kader ve kahramanlık anlamına gelmekle birlikte ortadaki toparlak garip şey ise Budist rahiplerin dönen tekerleği chakra imiş. 
Bugünkü haline 1947’de uyarlanmış.

Avusturya 

Avusturya-bayragi-Austria

Dünyanın en eski bayraklarından. 1191 senesinde kullanılmış olduğu kayıtlara geçmiş. Resmi olarak ilk kullanımı ise Hapsburg Hanedanı’nın çöküşünden sonra olmuş. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kullanımı yasaklanmış olsa da 1945 yılından sonra tekrar kullanılmaya başlanmış. 
Hikayesine gelince, zamanın birinde bir savaşta Avusturya dükü kahramanca savaşmış, üzerinde beyaz bir üniforma benzeri bir şey varmış, aldığı yaralar sonunda bu beyaz elbise kırmızı kanla bulanmış, bu kırmızılığın altında beyaz elbise görünürken biraz daha altta da yine kırmızı renkli kılıç kemeri varmış ve o görüntü, halkı tarafından bir bayrak olarak göndere çekilmekte gecikmemiş.

Çin 

Cin-bayragi-China

Çin’in ilk bayrağı 1872 yılında resmen kullanılmaya başlanmış. O zamanlarda tek hükümran olan Manchu Hanedanı’nı simgelemek amacıyla sarı zemin üzerine mavi ejderha var imiş. Komünist devrim ile birlikte bayrak şu andaki halini almış. 
Kırmızı zemin komünist devrimi, soldaki büyük sari yıldız komünizmi, büyük etrafın etrafındaki küçük sarı yıldızlar köylüyü, işçiyi, şehir halkı burjuvaziyi ve yurtsever kapitalistleri ifade ediyormuş.

Kanada 

Kanada-bayragi-Canada

Anlaşıldığına göre, bizim İstiklal marşımız için açılan yarışmaya benzer bir yarışma Kanada’da bayrak için açılmış. 2600 talipli başvurmuş. Sene 1965’ler civarı. 
Bundan önce, İngiliz Milletler Topluluğu’nun ağırlıklı hissedildiği, sol üst kösede Union Jack olan kırmızı zeminli bir bayrak kullanılmış. 
1534–1763 yıllarında ise Fransız etkisinin altına girmesiyle birlikte gök mavisi üzerine beyaz haç kullanılmış. Bu bayrak şu anda Quebec bölgesinin bayrağı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Quebec hala Fransızca konuşmakta hatta Kanada’dan bağımsızlık için uğraşmaktadır. 
1965’de ise, Kanada’da çok görüldüğünden olsa gerek, akçaağaç yaprağı kullanılmış, şu anda gördüğümüz yaprak. Kırmızı beyazın gelme nedeni olarak da, İngiliz Milletler Topluluğu’nun etkisi altında kaldığı yıllarda, Kraliyet Askeri Akademisi’nin sancağı bu renkte imiş. Ne alaka bilemiyorum ama kaynaklar öyle diyor. Ardından askeri motiflerde kırmızı beyaz oldukça kullanılmış, üzerine de bir yaprak kondurunca al sana Kanada bayrağı. 
Bu konuda birçok site ve ülke tarihi bilgisi okuyunca görüyoruz ki hemen hemen her ülkenin bir National Flag Day adında bayrakları için kutladıkları bayrak günleri var. Bizde böyle bir olay hiç olmamış. 

Botswana 

Botswana-bayragi-Botswana

Açık mavi üzerinde yatay bir siyah şerit. Açık mavi renk suyu ve hayati temsil ederken ortadaki siyah şerit ve kenarlarındaki ince beyaz şeritler ise halkın uyumunu (!) ifade ediyormuş. 1966’da İngilizlerin yönetiminden kurtulunca kullanmaya başlamışlar bu bayrağı. 
Diğer Afrika ülkelerinin çokça kullandıkları siyah/kırmızı/yeşil kombinasyonlarının yerine bunların renkleri Afrika’ya göre biraz alışılmadık geliyor.
Ayrıca bu ülkenin ismi, isim şehir hayvan oynarken, ülke olarak b harfinde iyi bir secenek olacaktır. 

Brezilya 

Brezilya-bayragi-Brazil

Yeşil zemin, yağmur ormanlarını temsil eder, oradaki sarı dörtgen, altın başta olmak üzere mineral kaynakları simgeler. Ortadaki yuvarlaktaki (lacivert gökyüzü) yıldızlar eyaletleri temsil eder. Yuvarlağı çevreleyen bantta “ordem e progresso” (düzen ve ilerleme) yazar. 

Azerbaycan 

Azerbaycan-bayragi-Azerbaijani

3 şeritten meydana gelir. En üstte mavi, ortada kırmızı, en altta da yeşil vardır. Kırmızı şeritte bir ay ve 8 uçlu bir yıldız yer alır. Mavi Türk milletinin ulusal rengidir, yeşil İslamın rengidir. 8 uçlu yıldız 8 Türk boyunu simgeler: Azeriler, Osmanlılar, Çağataylar, Tatarlar, Kıpçaklar, Türkmenler ve Selçuklular. İlk defa 1918 yılında kullanılmıştır. Türkiye bayrağına benzer. 

Mısır

Misir-bayragi-Egypt

3 şeritten meydana gelir: kırmızı, kara ve ak. Bu üç renk Arap halkını simgeler. Ortadaki kartal ise ünlü Arap hükümdarı Selahattin (Saladin)in simgesidir. 


Güney Afrika Cumhuriyeti

Guney-Afrika-bayragi-South-Africa

Kırmızı: Kan 
Mavi: Gökyüzü 
Yeşil: Ülke toprakları 
Siyah: Afrikalı siyah nüfus 
Beyaz: Avrupalı beyaz nüfus 
Sarı: Altın ve diğer doğal kaynaklar 
Ayrıca bayraktaki “y” formatı 2 ırkın birleşmesini simgeler. En renkli bayraklardan biridir. 

Japonya

Japon-bayragi-Japan

Ortadaki kırmızı daire güneşi temsil eder. Aynı zamanda Japonların güneşin doğduğu ülke temasını da simgeler. İkinci dünya Savaşı’na kadar bu ortadaki güneşten ışınlar dünyaya da yayılıyordu ama savaşı kaybedince bütün emperyalist hayalleri ile birlikte güneşin yayılan ışıkları da söndü. 


KKTC

KKTC-bayragi-Northern-Cyprus

Ortadaki ay yıldız Türklüğü, üstteki bar Türkiye’yi, alttaki bar KKTC’yi simgeler. Ayrıca iki ülkenin görünüşte ayrı ama özde aynı olduğunu belirtmek için Türk bayrağının aynı renkleri zemin ve obje renkleri değiştirilerek kullanılmıştır.

Ülke bayrakları ve anlamları

 • TÜRKİYE

  Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağıdır. 1982 Anayasasının 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Kırmızı rengin tonu Pantone 186 veya RGB (227, 10, 23) olarak tayin edilmiştir.

  Savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu, bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da, bayramığımızdaki ay ve yıldızı temsil eder.

  Kanuna göre; Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

  Derleyen: Murat ARİFOĞLU

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıALMANYA 

  Renklerindeki siyah sarı ve kırmızıyı Napolyon zamanındaki savaşlarda Alman askerlerinin kullandığı üniforma renklerinden alındığı söylenir.

  Dizayn olarak 1831 yılında ilk olarak düşünülmüş ve ardından 1919 yılında imparatorluktan cumhuriyete geçişte resmi olarak kabul edilmiştir.1949 yılında Doğu ve Batı Almanya ikiye olarak ayrılınca bayraklarda değişiklikler olmuş olmasına rağmen 1990 yılında tekrar ilk orijinal haline dönmüştür

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıFRANSA

  Renklerindeki mavinin özgürlüğü, beyazın eşitliği, kırmızının ise birliği temsil ettiği söylenmekle birlikte orijinal olarak mavi-kırmızının, Paris’in renkleri olduğu ve beyazın da Bourbon Sarayı’nı temsil ettiği belirtilmektedir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıİTALYA 

  Şu anda kullanılan dikey yeşil beyaz ve kırmızı renkleri ilk olarak Napolyon tasarlamıştır.Yeşil renk, Napolyon’un en sevdiği renkmiş. hatta derler ki, o yillardaki lombarda lejyonu’nun renkleriymis bunlar.. 1796’da bu renkler yatay şeklindeymiş, 1798’de dikey hale getirilmişler, 1814 yilinda Napolyon’un çöküşü ile bu bayrak kullanılmamaya başlanmış olsa da 1861 senesinde yeni krallık ile birlikte tekrar kullanılmaya başlanmış.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıYUNANİSTAN

  Mavi rengi, deniz ve gök renginden alıyor.Rüzgarlı bir havada bayraklarına baktıkları zaman Ege Denizi’nin dalgalanmasını hissediyorlarmış.Yat ay 9 çizgiyse, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Osmanlılar’dan istedikleri 9 isteğe bağlıyorlar. Sol üst köşedeki haç işaretiyse Ortodoks kilisesini ve bu Ortodoks kilisesinin Yunan milleti üzerindeki etkinliğini ifade ediyormuş.
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıNEPAL 

  Zemindeki kırmızı, ulusal çiçekleri olan Rhododendron’in rengiymiş bayrağın sınırlarını çizen mavi ise barışı temsil ediyormuş. Üst üçgen içindeki yukarı bakan hilal; tek hükümdar ve sarayı temsil ederken, alt üçgen içindeki 12 köşeli güneş ise Rana hanedanını temsil ediyor.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıİSPANYA 

  Bayrakta yatay olarak kullanılmış olan sarı ve kırmızı renkler zamanın Castilya ve Aragon güçlerinin renkleriymiş.1927’de ise bayrak son halini almış.Ortadaki armaysa kraliyet arması olarak belirtiliyor.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıPORTEKİZ

  Bayraktaki yeşil rengi Portekiz’in kralı olan Kral Henry’nin sevdiği renkmiş.Kırmızıysa devrim anlamında kullanılmış. İki rengin tam ortasındaki armaysa, altta o zamanın ilkel navigasyon aleti olan “armillery” ve onun üzerinde de geleneksel Portekiz kalkanı varmış.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıARJANTİN 

  Şu andaki açık mavi/beyaz kombinasyonlarını ilk olarak özgürlük hareketinin lideri Manuel Belgrano kullanmış.Rosario Savaşı’nda bu renkler ilk defa görünmüş, denen odur ki, savaş esnasında mavi gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve pırıl pırıl bir Mayıs güneşi varmış ve bayrağın anlamı oradan geliyormuş.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıAFGANİSTAN

  Ulusal bayrağı 2002 – 2004 yılı arasında Afganistan’ı yöneten geçici hükûmet tarafından tasarlanmıştır. 1930 – 1973 yılları arasında monarşi ile yönetilen dönemde kullanılan bayrağa oldukça benzeyen bayrağın eski tasarımdan farkı ortada bulunan amblemin üst kısmında bulunan şahadet yazısıdır. Bugün kullanımda olan bayrak 4 Ocak 2004 tarihinde kullanıma girmiştir. Afganistanın eski bayrağı: Üç eşit genişlikte yatay şeritten oluşur. En üstte yeşil, ortada beyaz, altta siyah renkleri olan bayrağın ortasında Afganistan’ın, ortasında mihrabı Mekke’ye dönük bir cami tasviri bulunan klâsik armasıdır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıCEZAYİR

  Zemini ortadan ikiye bölen iki dikey şerit ve bayrağın tam ortasında kalacak şekilde yerleştirilmiş bir hilâl ve yıldızdan oluşur. Cezayir’in bugün kullanımda olan bayrağı 3 Haziran 1962 yılındaki yasa ile kabul edilmiştir. Bayrağın ana şekillerinin kökeni 19. yüzyıla dayanır.

  Hilâl ve yıldızın eklenmesi Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir eyâlet iken olmuştur. Cezayir bayrağının ortadan ikiye bölünmüş bayrağındaki, bakan kişinin sağında kalan beyaz bölümü barışı, solda kalan yeşil kısım ise Cezayir askerlerinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı için yaptıkları mücadeleler sırasında döktükleri ‘şehit’ kanlarını temsil eder. Cezayir’in donanma bayrakları ise ulusal bayraktan biraz değişiktir. Sol kısımda, yeşil zeminin sol üst köşesinde iki küçük çapraz çapa bulunur.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBULGARİSTAN

  Sırayla beyaz, yeşil ve kırmızı renkli üç eşit kalınlıkta çizgiden oluşur. Bulgaristan Cumhuriyeti’nin resmi bayrağıdır. Beyaz barışı, yeşil Bulgaristan topraklarının verimliliğini, kırmızı da insanlarının cesaretini temsil eder. İlk halinde, 19. yüzyıldaki Panislavizm etkisiyle panislavik renkler kullanılmıştı. Ortadaki şerit mavi renkte idi ve bayrak Rusya bayrağına benzemekteydi.

  1878’de Osmanlı Devleti’nde özerkliğini kazandıktan sonra, ülkenin bir tarım ülkesi olarak öne çıkmasını temsilen orta şerit yeşil olarak değiştirildi. 1989’da, eskiden bayrağın üst köşesinde bulunan devlet nişanı kaldırıldı. Nişanda, şahlanmış bir arslan, iki tarafında başaklar, beş köşeli bir yıldız, ve ilk Bulgar Prensliğinin ilan edildiği yıl olan 681 yazısı ile Komünist Parti’nin iktidara geldiği yıl olan 1944 yazısı bulunuyordu.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıÇEK CUMHURİYETİ

  Eski Çekoslovakya bayrağının aynısıdır. Çekoslovakya’nın dağılışı sonrası Slovakya kendine yeni bir bayrak uyarlarken, Çek Cumhuriyeti tarihî bağlardan dolayı bu bayrağı korumuştur. Bayrağın ana renklerini oluşturan kırmızı ve beyaz çok eski ulusal ve Bohemya bayrağında yer alan renklerdir. Uzun yıllar böyle kullanılan bayrağa hem Polonya bayrağı ile aynı özellikleri taşıması hem de Avusturya bayrağı ile aynı renklerde olması nedeni ile mavi bir kısım eklenme yoluna gidilmiştir. Bu fikri kimin gerçekleştirdği hakkında kesin bir bilgi yoksa da birçok araştımacı Jaroslav Kursa (1875 – 1950) adı üzerinde fikir birliğine varır. Çekoslovakya’nın bu yeni bayrağı 30 Mart 1920 yılında Çekoslovakya Millet Meclisi’nde (ČSR) onaylanarak resmî bayrak hâline getirilir. Bu zamandan başlayarak – II. Dünya Savaşı işgâl yılları hâriç- üç renkli Çekoslovak bayrağı kullanılmaktadır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıFİLİSTİN

  İlk olarak Şerif Hüseyin tarafından 1916’daki Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan Arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlandı. Ardından 1964 yılında bayrak Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi ve 15 Kasım 1988 yılında da yine Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin Ülkesi’nin bayrağı olarak ilan edildi. Bayrak üç eşit boyutta şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir ikizkenar üçgen tamamlar. Bayrak Batı Sahra ve Ürdün’ün bayraklarına çok benzer.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıGÜNEY KORE

  Güney Kore Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı Tegıki Çosan krallığı döneminde benimsenmiştir. Adını eşit olarak ve kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan ortasındaki tegık çemberinden alır. Bu simge birbirine karşıt olan ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan evrensel güçlerin simgesi iki zıt öğeden oluşur: yin ve yang. Üstteki kırmızı bölüm yang’ı alttaki mavi bölüm yin’i simgeler. Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşdeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi yeryüzünü, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise suyu temsil eder. Bayrağın beyaz fonu, Kore halkının katıksız arılığını ve barışsever kişiliğini anlatır. Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıKANADA

  Bayrak ilk defa 15 Şubat 1965 günü gözler önüne çıktı.Bayraktaki kırmızı-beyaz renk gelenekten gelen gibi birşeymiş.Kullanılan yaprak da akçaağaç yaprağı…
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBAHREYN

  Beyaz Bölümün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslâm’ın beş şartından birini simgeler. Zemin rengi kırmızı, tarih boyunca İran liman kentlerinin geleneksel rengi olmuştur.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıGÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

  Bayrak Kıbrıslı Türk ressam İsmet Güney tarafından çizildi. Barışı simgeleyen beyaz zemin üzerine Kıbrıs adasının haritası, antik çağlardan beri işletilen ve adaya adını veren bakır madenlerini simgeleyen sarı renkle temsil edilmiştir. Haritanın altında yine barışı temsil eden ve adada bol bulunan bir bitki iki tane zeytin dalı bulunur.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıLÜBNAN 

  Lübnan bayrağının sahip olduğu renklerin farklı anlamları vardır. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için akmış insanların kanlarını temsil ederken beyaz renk barışı ve Lübnan’ın dağlarında bulunan karı temsil eder. Bayrağın ortasında bulunan sedir ağacı tasviri ebediyeti ve istikrarı simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıGÜRCİSTAN

  Beş haçlı bayrak tasarımının geçmişi 14. yy’a kadar dayanır. Bu dönemde Gürcistan beyaz zemin üzerine kırmızı St George haçını kullanmaktadır. Giorgi V. döneminde, Moğol saldırılarının savuşturulması ve ülkede birçok manastır ve kilise yapılmasının ardından Gürcüler’in dindarlığını temsilen dört küçük haç daha bayrağa eklenmiştir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıJAPONYA 

  Beyaz renk dürüstlük ve saflığı , kırmızı daire ülkeden doğan güneşi ifade eder.Efsaneye göre bir budist rahip, güneş tanrıçası Amaterasu’ nun soyundan geldiğine inanılan Japon hükümdarına bir güneş diski vermiş, o gün bugündür de bu kızıl güneş simgesini bayraklarında kullanıyorlarmış.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBHUTAN 

  Bayrağın ortasındaki Ejderha 1200’lü yıllardan beri ülkede kullanılan bir simgedir ve “Druk” ismiyle çağrılır. Ejderhanın beyaz rengi ise saflığı simgelemektedir. Sarı rengin anlamı ülkenin laik yönetimidir. Turuncu renk ise ejderha tapınakları ile budist inancı temsil eder. Ejderha’nın dört ayağında da taşıdığı değerli taşlar ise refahı simgeler.Ayrıca bayrağında ejder kullanan iki ülkeden biridir.(diğeri Galler ülkesi)

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıHİNDİSTAN

  Turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil eder. Bayrağın ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki Çakra’dır.
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

  Arap birleşmeciliğinin simgesel renkleri olan kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah bu bayrakta da bulunur.Yeşil bereketi,beyaz ülkenin tarafsızlığını, siyah ülke sınırları içindeki yer altı kaynaklarını ifade eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıUMMAN 

  Umman’ın ulusal bayrağı, yukarıdan aşağıya sırası ile beyaz, kırmızı ve yeşil üç yatay çizgiden oluşur. Bayrağın sol yanında dikey kırmızı bir sütun daha vardır ve bunun en üst kısmında Umman’ın ulusal arması bulunur. Beyaz renk barışı ve gönenci, kırmızı renk ülkeye gelen yabancıları yurtlarından atmak için mücadele ederken hayatlarını kaybetmiş askerlerin kanlarını, yeşil ise bereketi temsil eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıKAMBOÇYA

  İçindeki şekil Ankgor Tapınağı benzeri Kamboçya devletinin armasıdır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıMISIR

  Bayraktaki kırmızı,beyaz ve siyah renkleri Arap halkını ifade eder.Ortadaki amblem(altın kartal) ise Selahaddin Eyyubi’nin simgesidir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıMALDİVLER

  Bayrağın ana rengi olan kırmızı ulusun geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki kahramanlarını temsil eder. Kırmızı bölümün içinde bulunan yeşil dikdörtgen ülkede bulunan sayısız hindistan cevizi ağacını ve adayı beyaz hilâl ise İslâm inancını simgeler. Tüm dünyada Maldivler’i simgeleyen en yaygın öge ve Maldivler’in resmî bayrağıdır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıMOĞOLİSTAN 

  Solda ateşi temsil eden Moğollar’ın ulusal amblemi olan “Soyombo” bulunur.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıKUVEYT 

  Beyaz İslam uğruna ölen şehitleri, siyah savaş meydanlarını, yeşil ülkenin çayırlarını, kırmızı ise düşman kanlarıyla bolca sulanmış Kuveyt topraklarını anlatır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıFİLİPİNLER

  Sarı güneş 1897’de bağımsız olan ülkedeki yeni dönemi vurgularken, sekiz kolu ise bağımsızlık savaşında önemli rol oynayan sekiz bölgeyi simgeler. Üç yıldız ise ülkenin üç coğrafi bölgesini simgeler: Luzon, Visayas ve Mindanao. Kırmızı renk cesareti, mavi renk ise ülkenin yüksek ideallerini, beyaz renk ise barışı simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıKUZEY KORE Beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Japon İmparatorluğu’ndan bağımsızlığın alınması ile Güney Kore bayrağında da bulunan Taoizm’in sembolü Taeguk yuvarlağının üzerine esinlenme ile yapılmışsa da zamanla bu şeklini almıştır.Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler ise bağımsızlık için çarpışma arzusunu simgeler.
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıİSRAİL

  İsrail bayrağı beyaz zemin üzerinde altta ve üstte boydan boya iki mavi şerit ve ortasındaki Davud yıldızından oluşur. Bunun sembolik anlamı, kutsal Tevrat’ta geçen iki nehir arasının İsrailoğulları’na Tanrı tarafından vaadedilmiş topraklar kavramıdır. Tevrat’ta bu iki nehir arasındaki Kenan ülkesi kesin olarak neresi olduğu belirtilmemişse de Nil nehri ile Fırat nehri arası olduğu düşünülmekte, bu iki şerit arasına konulan Duvud yıldızı da bu bölgenin İsrailoğulları’na aitliğini simgelemektedir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıİRAN 

  Klasik üç yatay ve birbirine eşit boyuttaki şeritten oluşan bayrağın, şeritleri arasında bayrağın yapısıyla uyumlu beyaz farsça yazılar bulunur. Bayrağın ortadaki şeridinin ortasında ise bir kırmızı kılıç şekli bulunur. Üstteki şerit yeşil, ortadaki şerit beyaz, alttaki şerit ise kırmızıdır. Bu renkler 18. yy ‘dan beri İran ‘ı temsil eden bayraklarda bulunmuştur. Yeşil İslam ‘ı, beyaz barışı, kırmızı ise cesareti simgeler. 29 temmuz 1980 ‘de kabul edilen bayraktaki Farsça yazıların anlamı Tekbir’dir. Yirmi iki kez yazılmıştır. Bayrağın ortasındaki kılıç şekilleri ise ülkenin gücünü temsil eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıSOMALİ

  Açık mavi (turkuaz) zeminin ortasındaki büyük beyaz ve beş kollu bir yıldızdan oluşur.Beş kollu yıldız eski ve daha geniş olan Somali sömürge bölgesinin şimdilerde kendi başlarına ülkeler olan iç bölgelerini temsil eder: Cibuti, Etiyopya, Somali,Eritre ve Kuzey Kenya Somalisi.
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBEYAZ RUSYA(BELARUS)

  Sol yanı, Beyaz Rusya’nın geleneksel(yerel) motifleriyle süslüdür.
 • Ülke bayrakları ve anlamlarıANDORRA

  Üç adet dikey ve birbirine eşit şeritten meydana gelirken, ortadaki şeritin ortasında devlet arması bulunur. Soldan sağa şeritlerin rengi; mavi, sarı ve kırmızıdır. Bu renkler Fransa ve İspanya’dan kazanılan bağımsızlığı temsil ederler. Mavi ve kırmızı Fransız bayrağından; kırmızı ve yine sarı ise İspanya bayrağından alınmıştır. Bayrağın ortasındaki devlet armasının altında yazan yazının anlamı ise: “Birlikten kuvvet doğar”dır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıPAKİSTAN 

  Pakistan ulusal bayrağı, Syed Amir-ud-Din Kedwaii tarafından 1906 yılında Hindistan Müslümanları için Türk bayrağından esinlenerek dizayn edilmiştir.Pakistan bayrağında yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal “ilerlemeyi” beş köşeli yıldız ise geleceği ve aydınlığı sembolize etmektedir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıSURİYE 

  Suriye bayrağı; Yemen, Mısır, Sudan, Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarında olduğu gibi Geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıÜRDÜN 

  Bayrakta bulunan üç dikey şeridin renkleri sırası ile Abbasî, Emevî ve Fatımî halifelerini simgeler. Kırmızı üçgenin simgesi ise Haşimîler ve Arap İsyanları’dır. Bayrağı Arap İsyanları’nın simgesi olan bayraktan ayıran tek fark kırmızı üçgenin uç kısmında bulunan yedi köşeli yıldızdır. Bu yıldızın da temsil ettiği iki farklı olgu vardır. Birincisi Kuran-ı Kerim’in ilk suresinin yedi satırdan oluşması, ikincisi ise Arap halkının birliği umududur. Bazen bu yedi köşeli yıldızın her bir köşesinin başkent Amman’ın üzerinde kurulu olduğu yedi tepeyi temsil ettiği düşünülür.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıRUSYA FEDERASYONU

  Üç renkten oluşan Rusya bayrağının renkleri Panslavizm renkleri olan mavi , beyaz ve kırmızıdır.Beyaz Tanrı’yı, mavi hükümdarı, kırmızı halkı simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıÖZBEKİSTAN

  Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür. Bunlardan bir tanesine göre, 12 yıldız Özbek vilayetlerini; mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise “güçlü olmak”ı anlatmaktadır. Yarım ay ise, “yenilenme”yi anlatmaktadır. Başka bir görüşe göre 12 yıldız; 12 takvim ayını ya da burcu anlatmaktadır. Yarım ay İslamı simgelemektedir. Beyaz zemin ve renkler pamuğu, yani ülkenin ana sembolünü anlatmaktadır. Başka bir görüşe göre, mavi suyu, beyaz barışı, yeşil ise doğayı simgeyi temsil etmektedir. Kırmızı şeritler ise bu özellikleri birleştiren yaşam gücünü temsil etmektedir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıKAZAKİSTAN 

  Mavi kumaş Türk’lüğü simgeler. Ayrıca Kazakların haklı olduğunun simgesidir. Altın renkli şerit eski Altın ordasını, ayrıca Kazakistan’a özgü olan kültürü simgeler.Güneş Kazaklar’in varlığını ve 32 güneş ışını da geleceği ve Kazak boylarını simgeler. Şahin Kazak özgürlüğünü ve bağımsızlık simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıSUUDİ ARABİSTAN

  Yeşil zemin İslamiyet’i simgeler.Bayraktaki arapça yazı Kelime-i Şahadet’tir.Altındak i kılıç ise kral Abd-al-Aziz ‘i simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıAZERBAYCAN 

  Kırmızı şerit ve üzerindeki ay-yıldız Türklük ve İslamiyet’i, mavi şerit diğer Türk devletleriyle olan ilişkisini, yeşil şerit ise ülkenin Avrupalılığını temsil eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıANGOLA

  Bayraktaki semboller, ülkenin yönetim şeklinden de etkilenerek orak ve çekiç formunda dizilmiştir ve bu simgeler tarım ve endüstri işçilerini ifade eder. Sarı renk, yeraltı zenginliklerinden kaynaklanan ekonomik refahı; kırmızı ve siyah ise özgürlük ve ölümü ifade eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıANTİGUA VE BARBUDA

  Sarı güneş, doğan yeni günü; kırmızı ada, halkının enerjisini; siyah, ada halkının Afrika ile olan tarihi bağlarını ifade eder. Ayrıca biçimsel olarak sarı, mavi ve beyaz alanlar güneş, kum ve denizi simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıAVUSTRALYA 

  Britanya bayragi, ülkenin nüfusunun temelini oluşturan Britanyalılar’ı simgeler. Çünkü Avustralya eski bir İngiliz koloni devletidir. Federasyon yıldızının ve yedi kolu ise Avustralya’nın kendi ile birlikte altı ana coğrafi veya siyasi bölgelerini simgeler. Güney haçı ise Avustralya’nın her yerinden görülebilen bir yıldız kümesidir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBAHAMALAR 

  Sarı şerit ülkeyi oluşturan 700 adanın altın kumlarını, turkuaz renkteki şeritler ise bu adaları çevreleyen Atlantik Okyanusu’nu simgeler. Siyah üçgen ise Bahamalar halkının birlik ve beraberliğini vurgular.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıAVUSTURYA 

  1191 yılında, Avusturya hükümdarının büyük bir savaşta giydiği beyaz kıyafetinin üzerindeki kanlar bayrağa ilham olmuştur.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBANGLADEŞ

  Yeşil zemin verimli Bangladeş topraklarını temsil ederken, kırmızı disk bağımsızlık uğruna katlanılan zorlukları simgeler.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBARBADOS 

  Sol şeritteki mavi; gökyüzünü, sarı; adanın altın rengi kumlarını, sağ şeritteki mavi ise okyanusu simgeler. Ortadaki zıpkın ise İngiliz sömürge yönetiminden kazanılan bağımsızlığı ifade eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBELİZE 

  Dairenin sol tarafında balta taşıyan ve Latin ya da Amerikan yerlisi halkı simgeleyen bir adam, sağ tarafında ise bir kürek taşıyan ve İngiliz sömürge döneminde Afrika’dan getirtilen Afrikalı göçmenleri simgeleyen bir başka adam yer alır. Genel olarak ülkenin etnik grupları arasındaki birlik ile eşitliği simgelemektedir. Kırmızı, beyaz ve mavi bayrak genel olarak Belize halkının birlik ve beraberliğini simgeler. Ayrıca ülke bayrağı, İngiliz sömürge yönetimi sırasında ülkenin en popüler siyasi partisinin bayrağının bir benzeridir.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBOLİVYA

  Ortadaki şekil devlet armasıdır.Kırmızı; Bolivya askerlerinin cesaretini, yeşil; Bolivya topraklarının verimliliğini, sarı ise ülkenin yeraltı kaynaklarını ifade eder.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBOSNA-HERSEK

  Mavi ve beyaz renkler klasik Slav renklerindendir. Sarı üçgen, kral Stephen Tvrtho ‘nun savaş armasından alınmıştır.

 • Ülke bayrakları ve anlamlarıBREZİLYA

  Bayraktaki yeşil fon rengi ülkedeki geniş orman ve topraklarını, ortadaki sarı eşkenar dörtgen; Brezilya’nın büyük altın rezervlerini simgeler.Kürenin ortasından geçen bantta “Ordem e Progresso” yazar. Bunun anlamı huzur ve kalkınmadır.Kürenin içinde bulunan 27 adet beş kollu yıldızlar ise Brezilya’da bulunan 27 federal eyaleti temsil ederler. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değil, astronomik temellere göredir.

paylaş:

1 Yorum

 1. ya hiç istediklerim yok bence bütün bayrakları koyun lütfeeeeeeen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…….!……………:p

Yorum Yap