Tutanak Yazma, Tutanak Nasıl Yazılır, Hazır Tutanak Örneği Şablonu

Tutanak Yazma, Tutanak Nasıl Yazılır, Hazır Tutanak Örneği Şablonu

Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara tutanak denir.

 Toplantıya katılanlar, toplantı sonunda tutanağın altını imzalarlar. Tutanağı süratli yazan birisi yazmalıdır. Tutanağı tutacak kimse konuşmaları çok dikkatli dinlemelidir. Tutanak, raporun değişik bir şeklidir. Rapor inceleme sonucu yazılmış , tutanak ise konu veya olayın görülmüş şekliyle yazılmış olmasıdır.

Örnek Tutanak 1

SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI

Öğretim Yılı: 2008-2009

Okulun Adı:……………….ÖĞRETMEN LİSESİ

Kolun Adı: KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Toplantı No: …………………

Toplantı Tarihi: ……../……/……

GÜNDEM : 
1………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………..

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

Başkan         Başkan Yardımcısı                Sayman             Sekreter

Üye                Üye

Danışman Öğretmeni

 

Örnek Tutanak 2

Bakınız->> Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Toplantı Tutanağı (PDF)

paylaş:

Yorum Yap