Türkiyede Kurulan Medeniyetler

Eski anadolu uygarlıkları, anadoluda kurulan eski medeniyetler ve devletler, anadoluda kurulan imparatoroluklar nelerdir hakkında bilgi

HiTiTLeR
-Orta Anadolu’da kuruldular.
-Merkezi Hattuşaş’tır.
-Tarım ve hayvancılıkla uğraştılar.
-Madencilik yaptılar.Taş oymacılığı ve seramaik işleriyle uğraştılar
-Kral tarafından yönetilmiştir. Kralın eşine Tavananna adı verilirdi. Devlet yönetiminde söz sahibiydi.
-Pankuş Meclisi bulunmaktaydı. Devlet işleri burada görüşülürdü.
-Mısır ile yaptıkları savaştan dolayı aralarında Kadeş antlaşması imzalandı. Tarihte imzalanan ilk yazılı antlaşmadır.
-Hitit kralları Anal isimli defterlere kendi dönemlerinde meydana gelen olayları tarafsız bir şekilde yazmışlardır.
Bu şekilde tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

Frigler

-İç Anadolu BÖlgesi’nde Ankara yakınlarında kurulmuştur.
-Merkezi Gordion’dur.
-Kuruldukları bölge tarıma elverişli olduğu için tarıma büyük önem verdiler. Tarımı koruyan kurallar koydular.
-Saban kıran ve öküz öldürene cezalar verdiler.
-Hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan yünlerinden tapates adı verilen kilimleri dokudular.
-Madencilikle uğraştılar.

Lidyalılar

-Ege Bölgesi’nde Gediz ve Menderes etrafında kurulmuştur.
-Merkezi Sard’tır.
-Tarihte parayı ilk kullanan uygarlıktır. Bu şekilde takas usulünün sona ermesini sağlamışlar. Ticaretin gelişmesine
büyük katkıda bulunmuşlardır.
-Ticaret hayatı Lidyalılarda önemlidir. Anadolu’dan başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptılar. -Böylelikle,Anadolu ve Mezopotamya arasında etkileşim olmasını sağladılar.
Paralı asker kullanmaları yıkılmalarında etkilidir.

İyonlar

-Ege Bölgesi’nde kurulan bir medeniyettir.
-Efes, Milet, İzmir gibi sitelerde (şehir devletleri) yaşadılar.
-Deniz ticaretinde çok ilerlediler.Ticaret kolonileri kurdular. Bu şekilde çok zengin bir devlet haline geldiler.
-Zengin bir devlet oldukları için bilimi ve sanatı korudular ve geliştirdiler.Edebiyata önem verdiler.
-Özgür düşüncenin gelişmesini sağladılar.Avrupa’nın ve Yunan medeniyetinin temelini attılar.
-Tales, Pisagor, Hipokrat önemli bilm adamlarıdır.

Urartular

-Van ve civarında kurulan bir medeniyettir.
-Merkezi Tuşpa’dır.
-Tarımla uğraştılar. Sulama kanalları, bentler ve barajlar yaptılar.
-Taş oymacılığında ustadırlar.
-Madencilikle uğraştılar.
-Ölümden sonraki hayata inandıkları için mezarlarını oda şeklinde yaptılar.Ölülerin yanlarına günlük yaşamda kullandıkları eşyaları koydular.

Mezopotamya Medeniyeti

Mezopotamya,Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. İki nehi arası anlmına gelir.Verimli topraklar bulunan bu bölge çok miktarda göç almıştır.

Mezopotamya’da kurulan medeniyetler

Sümerler

-Mezopotamya’da kurulan ilk medeniyettir.
-Ur,Eridu, Uruk gibi Şehir devletleri halinde yaşadılar.
-İlk defa yazıyı kullandılar. (Çivi yazısı) Tarihi çağları başlattılar. Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları bulunmaktadır.
-Matematik, Astronomi, Tıp alanlarında dünya kültürüne katkıda bulundular.
-Ziggurat adı verilen çok katlı ve aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılan tapınakları vardır.
-Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.

Akadlar

-Merkezi Akad’tır.
-İlk merkezi devleti kurdular.
-İlk düzenli orduyu kurdular.

Babiller

-Merkezi Babil’dir.
-Hammurabi’nin hazırlamış olduğu kanunlar önemlidir.Bu kurallar göre büyük suçların cezası ölümdür.Adalete önem verdiler.

Asurlular

-Merkezi Ninova’dır.
-Ticaretle uğraştılar. Anadolu Kayseri Kültepe’ye kadar gelerek ticaret yaptılar.
-Anadolu’ya yazıyı getirdiler ve Anadolu’da tarihi çağların başlamasını sağladılar.

Türk Devletlerinin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri

Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48
Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577
Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582
Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
Uygur İmparatorluğu/744-840
Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805
Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965
Karahanlılar Devleti/840-1042
Gazneliler Devleti/962-1187
Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194
Harezmşahlar Devleti/1097-1231
Osmanlı Devleti/1299-1922
Timurlular Devleti/1370-1506
Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858

Devletler

Kuzey Hun Devleti/48-156
Güney Hun Devleti/48-216
Birinci Chao Hun Devleti/304-329
İkinci Chao Hun Devleti/328-352
Hsia Hun Devleti/407-431
Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
Lov-lan Hun Devleti/442-460
Tabgaç Devleti/386-557
Doğu Tabgaç Devleti/534-557
Batı Tabgaç Devleti/534-557
Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
Liang Şa-t’o Türk Devleti/907-923
Tana Şa-t’o Türk Devleti/923-936
Tsin Şa-t’o Türk Devleti/937-946
Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
Türgiş Devleti/717-766
Karluk Devleti/766-1215
Kırgız Devleti/840-1207
Sabar Devleti/5. asır – 7. asır arası
Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı – 1000
Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307
Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
Eyyubîler Devleti/1171-1348
Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
Mısır Memlûk Devleti/1250-1517
Karakoyunlu Devleti/1380-1469
Akkoyunlu Devleti/1350-1502

Beylikler

Tulûnlular/868-905
İhşidîler/935-969
İzmir Beyliği/1081-1098
Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
Danişmendli Beyliği/1092-1178
Saltuklu Beyliği/1092-1202
Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
Artuklu Beyliği/1102-1408
İnaloğulları Beyliği/1098-1183
Mengüçlü Beyliği/1072-1277
Erbil Beyliği/1146-1232
Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
Karamanoğulları Beyliği/1256-1483
İnançoğulları Beyliği/1261-1368
Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322
Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424
Candaroğulları Beyliği/1299-1462
Karesioğulları Beyliği/1297-1360
Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423
Hamidoğulları Beyliği/1301-1423
Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410
Aydınoğulları Beyliği/1308-1426
Tekeoğulları Beyliği/1321-1390
Eretna Beyliği/1335-1381
Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521
Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608
Doburca Türk Beyliği/1354-1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları – 1326
Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
Yarluklular Beyliği/12. asır

Atabeylikler

Böriler/1117-1154
Zengîler/1127-1259
İl-Denizliler/1146-1225
Salgurlular/1147-1284

Hanlıklar

Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391
Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
Peçenek Hanlığı/860-1091
Uz Hanlığı/860-1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır – 13. asır
Özbek Hanlığı/1428-1599
Kazan Hanlığı/1437-1552
Kırım Hanlığı/1440-1475
Kasım Hanlığı/1445-1552
Astrahan Hanlığı/1466-1554
Hive Hanlığı/1512-1920
Sibir Hanlığı/1556-1600
Buhara Hanlığı/1599-1785
Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları – 1877
Hokand Hanlığı/1710-1876
Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

Cumhuriyetler

Âzebaycan Cumhuriyeti/1918-1920
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923
Türkiye Cumhuriyeti/1923-…
Hatay Cumhuriyeti/1938-1939
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-…
Âzerbaycan Cumhuriyeti/1991-…
Kazakistan Cumhuriyeti/1991-…
Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-…
Tacikistan Cumhuriyeti/1991-…
Özbekistan Cumhuriyeti/1991-…
Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-…

ANADOLU MEDENİYETLERİ

Anadolu’da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:

1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
2) Persler (M.Ö 543-333)
3) İskender İmparatorluğu
4) Roma İmparatorluğu
5) Bizanslılar (395-1071)
6) Türkler (1071-….)

 

paylaş:

Yorum Yap