Türkiye’de bugün kullanılan alfabenin adı nedir, kullandığımız alfabe hangisidir, ismi nedir?

Kullandığımız Alfabenin Adı Latin Alfabesidir.

Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda şöyle dörtlü bir dizi yapılmaktadır Göktürk, Uygur, Arap, Latin.

Böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmadığı gibi adlandırmaların Arap ve Latin Alfabesi diye yapılması da bazı kavram ve değerlendirme kargaşasına yol açmaktadır

Abece ya da yabancı kökenli karşılığıyla alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. Abece kelimesi, Türkçedeki ilk üç harfin okunuşundan oluşur.

Bunun gibi, Türkiye Cumhuriyeti`nde kullanılan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir. Nitekim söz konusu alfabenin kabulünü öngören 1928 tarihli yasa Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun başlığını taşımaktadır.

Türk alfabesinde 29 harf bulunur

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.

paylaş:

Yorum Yap