Türkçe Arapça Yemek Duası Kısa ve Uzun Dualar

yemek-duasi.jpg (491×468)


اَلْحَمْدُ للهِ اَلْحَمْدُللهِ اَلْحَمْدُللهِ الَّذيِ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا
وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَحْمَة اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَي رَسُولِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي يُحِبُّ اْلاَسْخِيَاءَ وَ الاَغْنِيَاءَ وَ الْمُطْعِمِينَ. اَللّهُمَّ اجْعَلْ نِعْمَتَنَا دَائِماً وَ دِينَنَا قاَئِماً وَ اَوْلاَدَناَ عاَ لِماً وَ لاَ تسَلِّطْ عَلَيْناَ ظاَلِماً . اَللّهُمَّ ارْحَمْ صَاحِبَ هذاَ الطَّعَامِ وَ اْلآكِلِينَ. وَ اَطْعِمْ صاَحِبَ هذاَ الطَّعاَمِ وَ الْحاَضِرِينَ. واَطْعِمْناَ مِنْ طَعاَمِ الْجَنَّةِ وَ اَسْقِناَ مِنْ شَراَبِ الْكَوْثَرِ وَ اَكْرِمْناَ بِرُؤْيَةِ جَماَلِكَ ياَ اِلهَ الْعاَلَمِينَ

Elhamdu lillahil lezî edamenâ ve segânâ ve cealenâ minel müslimîn. ve Rahmetüllahi ve berakâtühû alâ Rasûlinâ Muhammedinillezî yuhibbu’l-Eshiyâe ve’l-eğniyâe ve’l-mütımîn. Allahümmecal ni’metenâ dâimen ve dînenâ gâiimen ve evlâdenâ ğâlimen ve lâ tüsallid aleynâ zâlimâ. Allahümmerham sâhibe hazettaami ve’l-âkilîn ve et’ım sâhibe haze’tdaami ve’l-hadirîn ve edımnâ min taâmil cenneti ve esginâ min şerâbil-kevser ve ekrimna bi ru’yeti cemâlike yâ ilâhe’l-âlemîn. lillahi tealel fatiha.

ezandan_sonra_okunan_dua.jpg (1582×1225)

Yemek-Duasi.jpg (640×483)

Yemek Duası

Yemeğe mutlaka “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyerek başlanmalıdır. Yemeğimiz bittikten sonra da verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek gerekir.

Yemek Duası:

“Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Ehamdülillahillezi menne aleyna ve hedana vellezi eşbeanâ ve ervânâ ve külle’l-ihsâni âtânâ. Allahümme barik lena fihî ve et’imna hayran minhu”

 

Yemek Duası Anlamı:

“Bizleri yediren, içiren ve müslüman olarak yaratan Allah’a hamd olsun. Bize ikram edeni bize hidayet eden, doyuran, (içirip) kandıran ve her türlü nimeti bize ihsan eden Allah’a hamd olsun. Allahım, bu yemekte bize bereket ihsan eyle, bundan daha hayırlısı ile bizi doyur.”

 

Yemek Duası Arapça:

Kısa türkçe yemek duası, Yemek (sofra) Duaları, kolay yemek duaları, yemek duasi türkce, yemek duası türkce, yemek duaları türkçe kısa, yemek duaları kısa, yemek duaları dinle, yemek duası, arapça yemek duaları

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.
Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn
Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.
El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Anlamı: Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh’a hamdolsun
Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.
Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun.

Kısa bir yemek (sofra) duası
Okunuşu:
Elhamdü lillahillezî et’ameni hâzâ ve razekanihi min ğayri havlin minni ve lâ kuvvetin.

Anlamı: Benim bir gücüm ve kudretim olmaksızın bana bu yemeği veren ve onu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.

Sofrada birden fazla kişi varsa Ebu Said el-Hudri (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilen Hadisi Şerifteki dua yapılır:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yemeğini bitirince: ” ‘Elhamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ mine’l-müslimîn.’ (Bizi yediren içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ve şükürler olsun) buyururdu.

Daha uzun bir yemek dusı
Okunuşu: Ve Rahmetullahi ve berekâtühü alâ sâhibi’t-taâmi ve’l-âkilîn. ET’amene’llâhü min taâmi’l-cenneti. Ve sekâna’llâhü min şerâbi’l-kevser, ve zevvecene’llâhü bi hüri’l-în. Ve ekrimnâ bi ru’yeti cemâli ke yâ ilâhe’l-âlemin. Allahümme’c’al ni’metenâ dâimâ ve evlâdenâ âlimâ ve rizkanâ vâsiâ. Ve devietenâ kâimâ ve lâ tüsallit aleynâ zâlimâ, Allâhümme zid ve lâ tenkus bi hürmeti seyyidi’l-mürselin. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemin.

Anlamı: Allah’ın rahmeti ve bereketi bu yemeğin sahibine ve yiyenlere olsun. Allah bize Cennet yemeklerinden yedirsin. Kevser şarabından içirsin ve Cennet hurilerinden eşler nasipetsin. Allah’ım! bizi, cemalini görmekle şereflendir. Allah’ım! bize verdiğin nimetini devamlı kıl. evlatlarımızı alim eyle. Rızkımıza genişlik ver. Devletimizi de güçlü kıl ve zalimleri bizim üzerimize salma. Allah’ım! Peygamberlerin Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hürmetine bize verdiğin nimetlerini arttır, eksiltme. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.

Evliyaullah ve Ulema’nın (Alimlerin) Yemek Duaları
Okunuşu: el-Hamdü lillahi sümme ve sümme el-Hamdü lillah. el-Hamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve eşbe’anâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ. Ve kem mimmen lâ kâafiye lehü ve lâ me’vâ. El-Hamdü lillahillezi en’amena aleynâ ve efdale ve ce’alenâ ni’amehü zâhiraten ve bâtineh. el-Hamdü lillahi hamden yuvâfî ni’amehü ve yükâafiü mezîdeh. Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. Vahfeznâ an şürûri’l-eşrâr. Ve elhıknâ bi ıbâdike’l-ebrâri bicâhi’n-nebiyyi’l-muhtâri indeke ve âlihi’l-ahyâr. Allahümme innâ nes’elüke temâme’n-ni’meh. Ve devâme’l-âfiyeh. Ve husne’l-hâtimeh. Ve ilâ şeref’n-nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihıne’l-fâtiha.

Anlamı:Bizi yediren, içiren, doyuran, kandıran (suya kanmak gibi), bize kafi gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah’a tekrar tekrar hamd ü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vbardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ederiz. Bize görünen ve görünmeyen nimetlerini tastamam veren Allah’u Teala’ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve fazlasınada denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah’a hamd olsun. Ey Allah’ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Ve bizi Senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine ebrar (iyi) kullarının arasına kat. Ey Allah’ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve Ahirete hüsn-i hâtime ile gitmeyi Sen’den istiyoruz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in aziz ruhuna, Al’ine ve Ashabına ve Meşayıhımza Fatiha okuyun.

Said-i Nursi (Rahmetullah-i Aleyh) Hazretlerinin Yemek Duası

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız. bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile ta’zib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.” (Sözler adlı eserinden alınmıştır.)

paylaş:

Yorum

Yorum Yap