Trafikte Tonaj Cezası Nedir, Kime Verilir, Ücreti Ne Kadardır?

Trafikte Tonaj Cezası fiyatı kaç lira?

Trafikte Tonaj Cezası ne demektir kısaca bilgi,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun araçların yüklenmesi ile ilgili 65 inci maddesinde değişiklik yapan 6001 sayılı Kanun 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bu kanunun amacı karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir şeklinde öngörülmüş… bu sebeple aynı kanun’un 65.maddesinde Araçların yüklenmesinde, yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak yük taşınmasını idari para cezasını gerektirici bir fiil olarak ele alınıyor

Aşılan miktara göre de en yüksek ceza olarak yani % 25’in üzerinde fazla yüklemelerde 3.000 Türk Lirası idari para cezası öngörülmüş…2011 yılı için 3.231,00 TL peşin:2.423,25.TL

paylaş:

Yorum Yap