Trafik Polisinin görevleri, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar

Trafik Polisin Görevleri Şöyledir…

*Araç ve sürücülerde gerekli belge ve gereçleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını denetlemek,

*Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

*Trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

* Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek,

*Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

*Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

*Sürücülerin belgelerini vermek,

*Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

i)Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

*Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

*Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Polis söz konusu denetim görevlerini yürürlükteki mevzuata göre icra ederken, iki amacın gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik göstermektedir; son derece önemli olan Yasal denetim” görevinin yanında, aynı derecede önemli bir eğitim hizmetinin sunulması.Uygulama yaşam alanı içerisinde, somut davranış ve hataları belirleyen, yerinde yasal ceza ile beraber teknik uyarıları da öngören bu “eğitim misyonu” çağdaş ve etkin eğitim yöntemleriyle benzerlik taşımaktadır.

paylaş:

Yorum Yap