Totem Yapmak Ne Demek, Totem Yapma Nedir Ne Demektir Türkçe Anlamı

Toteme inanan kişinin birincil olarak tanrısal muhteviyatta inanç beslemesi ve bu inancı madde üzerinde biçimlendirmesi gerekmektedir, aslında post modern kalıpların hepsi hemen hemen aynı amaç üzerine hareket eder, amaç düşünceyi maddeleştirmektir ama asl olanın yine düşünce olduğunu bilmek gerekir.

Bir beşiktaş’lı olarak hemen hemen her maç yaptığım işlem. gerçi toptan totemi iki süper transferle yerime yaptı yönetim bu sene ya, en kötü her türlü parmaklar 90 dk bağlı.

Kutsallaştırmaktır. Totem yapılan o şey her ne ise, iyi şans getireceğine inanılır.

– Karşı takımın oyuncusu penaltı * veya serbest atış * atarken, izleyicinin o oyuncuya gözlerini sabitleyip “atmaa, atamazsınnnn, atmaycaksınnnn, atmaaaaaaaaa” diye mır mır mırıldanması.

-Sıvana giderken uğurlu kolyeyi takmak.

Gereksiz bir şekilde her saniye yaptığım, tuttuğunda sonuna kadar inandığım gerçekleşmediğindeyse saniyeler içinde unutacak kadar iyimser olduğum ve var olmadığı halde inanmaktan vazgeçemediğim -en iyimser dille- pozitif enerji.

İnsanların uğur getirsin diye yaptığı akla mantığa sığmayan hareketleridir.totem yapan kişi de saçma olduğunu bilir lakin yine de kendini totem yapmaktan alıkoyamaz zira kendini olaya öyle inandırmışır; illa yapacak totemini.

Neslimizin batıl inancı olarak nitelendirebiliriz.Bu totemlerin en çok maçlar üzerine yapılması ise tamamen saçmalamanın ve mallığın sınırlarını zorlamaktadır.Ben aylık 70 lira bayılacağım lig tv’ye bide totem ayağına maçı izlemeyeceğim.
ancak totemleri daha derin bir şekilde irdelersek insanların inançlarını kendilerine göre yorumlamış ve aslında en doğrusunu yapmış olduklarını görürüz.putperestlikten farksız olmadığı aşikardır ancak insana inanılmaz derecede umut verdiği ortadadır.ancak korkulması gereken taraf ise sözde totem tutarsa insan kendisini peygamber olarak görmeye başlayabilir o konuda dikkat edilmesi gereklidir.

Totem Nasıl Yapılır?

Totem çeşitli toplumlarda görülen insanların, bitkilere, hayvanlara ya da farklı maddelere olağan üstü hareket ve inançlarına verilen addır. Günümüzde farkında olmasak bile herkezin en az bir kaç Totemi vardır. Anlayacağınız dilde anlatmak gerekirse Toteme bir örnek vermek istiyorum; ”yaklaşık 7 ila 9 yaşlarımda arkadaşlarımla birlikte sokakta parasına meşe oynamayı severdim ve sürekli oynardık, meşeyı atış sırası bana geldiğinde sağ elimle meşeyi atarken… sol elimlede orta parmak yapardım” ve bunun uğur getireceğine inanırdım. Totem budur. İnanmaktır aslı…

İnsanlar bazen varolan Totemlerinden farkında bile değildirler. Örn: bir şans oyunu oynayan şahıs, çekiliş sonuçlarını beklerken, ellerini bir araya getirmesi, kendini kasması ve çeşitli hareketler yapması bir totem sayılabilir. Ona şans getirebilir.

Totem bazen futbolda, kahvehanede, okulda her yerde karşınıza çıkabilir. Kavede kumar oynayan bir kitlede oyunculardan birinin her saat başında diğer oyunculardan ”yer değiştirilmesini” isteyebilir. Çay kaşığını ters koyması, kağıtların defalarca karılmasına rağmen en son hamleyi kendisinin yapması bir totemdir.

Totem beynin gidip gelmesi o anki mevzuya kitlenilmesi ile oluşur, genellikle şizofreni, acayip beyinlerde çok sık rastlanır.

Totem güzeldir, ve Toteme inanmak daha güzeldir. Bu makalemde totem ve totem nasıl yapılır hakkında bir kaç bilgi aktardım. Umarım Totemin ne olduğunu anlamıştırsınız.

Totem Nedir ?

Alm. Totem (n) und Totemismus (m), Fr. Totem et totémisme (m), İng. Totem and totemism. Kuzey Amerika ve Avustralya gibi birbirinden uzak iki bölgede yayılan bozuk inançlardan birinin adı. İnsanların kudsi olarak kabul ettikleri ve yaptıkları taş, ağaç, hayvan, bitki gibi şeylere ’Totem’, bu batıl inanca ve tapmaya da ’Totemcilik’ denmektedir. Oturacak yer anlamına gelen ’Totemcilik’, Amerika’nın ’Erdeken’ boyunun dilinden alınmıştır. Totemcilik, bir çeşit puta tapıcılık, totem de puttur. Totemciler, ilahi dinlerden hiçbirisine inanmazlar. Bazı sosyologlara göre totemcilik inancı, henüz klan dönemini yaşayan küçük insan topluluklarının bir bitki veya bir hayvana kudsilik atfederek tapınmalarından doğmuştur. Totemcilik çoğunlukla nüfusu birkaç yüzü aşmayan küçük köy topluluklarında yayılmıştır. Bunlar hayvan, bitki ve taşlardan birini, bazı özelliklerini kudsileştirerek kabilelerine ’totem’ edinmişlerdir. Bazılarında totem, kabilenin en büyüğü olarak, bazılarında da kabile fertlerini birleştiren müşterek bir ata olarak kabul edilmiştir. Totemcilik inancında olan kabileler totemlerinin kendilerini koruduğuna, yardım ettiğine ve kendilerinin ondan geldiğine inanırlar. Çoğu müzikli, danslı ve şarkılı merasimlerle totemlerine tapınırlar. Kabile reisleri çok defa aynı zamanda büyücü, sihirbaz ve kahindir. Avrupa’da ’Totemizm’ adı verilen bu sapık inançlar, günümüzde Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Okyanusya’nın geri kalmış bölgelerinde yaşayan kabilelerde yaygındır. Avrupalı sosyologlar bu kabilelere bakarak, bütün milletlerin klan devresinde Totemizm inancına sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Bunlar, insanların ilk inanıp, tapındıkları şeyin çeşitli totemler olduğunu zannetmekte ve bu faaliyetlerini doğru kabul etmektedirler. Bu sosyologlardan Emile Durkheim ve onun yolunda olanlar, Türklerin de bir klan dönemi yaşadıklarını ve bir totem inancına sahip olduklarını söylemektedirler. Sosyologların gerek insanlık ve gerekse Türkler için ileri sürdükleri bu düşünceleri faraziyeden ibaret olup, bir delile dayanmamaktadır. İslam alimlerinin eserlerindeyse bu konuda özetle şu bilgiler verilmektedir. Allahü teala yeryüzüne ilk insan ve ilk peygamber olan hazret-i Adem’i gönderdi. Bütün insanlar, bundan ve hazret-i Havva’dan çoğaldı. İnsanlar ilk defa çeşitli totemlere değil, Allahü tealaya inanıyor ve O’na tapınıyordu. Adem aleyhisselamdan sonra insanlar kendisini yaratanı unuttu. Aklı sayesinde düşündü, fakat O’na giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona taptı. Kabaran denizleri, yanar dağları, yırtıcı hayvanları görünce de bunları onun yardımcısı sanarak sembollerini, benzerlerini yapmaya kalktı. İşte bunlardan putlar ve Totem inancı doğdu. Çeşitli zamanlarda gönderilen birçok peygamberin bildirdiği ilahi dinlere inanmayan ve gösterdikleri yolda gitmeyen bu sapık inançlı kavimler, Nuh aleyhisselam zamanındaki tufanla yok edildi. 12 Nuh aleyhisselam zamanındaki Tufandan sonra bütün insanlık hazret-i Nuh’un çocuklarından yeniden çoğaldı. Bu arada Asya kavimleri Yafes’ten meydana geldi. Türkler, Nuh aleyhisselamın çocuklarından Yafes’in oğlu Türk’ün soyundan gelmektedir. Türk’ün çocukları ve torunları hazret-i Nuh’un dinindeydi. Orta Asya’ya yerleşmişler ve çoğalmışlardı. Uzun zaman sonra Türklerin yurdu, güneşe, aya, yıldızlara tapanAsuriler tarafından işgal edildi. Türklerin başına geçen bazı bozuk inanışlı hükümdarlar, hazret-i Nuh’un bildirdiği ilahi dini bozarak Türkleri puta tapmaya alıştırdılar. Ancak Türkler arasında ’tek tanrı, Cennet-Cehennem, ahiret, hayat, melek-şeytan, kadına itibar ve saygı, büyüğe itaat ve küçüğe şefkat’ gibi ilahi dinlere mahsus inançlar hiçbir zaman unutulmadı. Böylece bilinen Totemizm inancına kapılmadılar, ama ilahi dinden de ayrılmış oldular. Türklerin İslamiyeti kendiliklerinden seve seve ve kitleler halinde kabul etmeleri de onların hazret-i Nuh’un dinini şuur altlarında tutarak unutmadıklarını ve hep o dini aradıklarını göstermektedir. (Bkz. Türkler)

Totem Nedir ? Totemcilik

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.

Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk.totemcilik.

totem: totem heykeli. totem pole totem heykeli. totemism i. ongunculuk, totemizm. totemist i. onguncu, toteme inanan kimse; totem uzmanı.

paylaş:

Yorum Yap