Toprakta hava varmı, suda hava bulunurmu? Suyun içinde ve toprağın içerisinde hava varmıdır?

Toprak ve suda oksijen bulunur eğer bulunmasaydı toprak altındaki ve su içindeki canlılar yaşayamazdı balıklar sudaki oksijen sayesinde yaşarlar

Bu deney için yarım bardak su ve bir avuç toprak hazırlayın. Suyun içine toprağı atın. Toprağı atmanızla beraber bir miktar gaz çıkışı görmüş olmanız gerekir. Toprağın içindeki hava, bitkilerin büyümesi ve toprakta yaşayan diğer canlıların solunumu yönünden önemlidir.

Yine aynı şekilde suyun içinde de hava vardır. Bunu anlamak için şöyle bir deney yapabiliriz. Bir bardağı yansına kadar soğuk su ile doldurup. Su bardağını odanın bir kıyısında iki üç saat bırakalım. Bardağın iç yüzünde hava kabarcıkları toplandığını görürüz. Bu hava kabarcıkları suyun içindeki hava kabarcıklarıdır.

Toprak içinde hava ve su

Toprak içindeki iri taneler veya tanelerin birbirine çatılmas?neticesi meydana gelen topaklar, toprağın boşlukluluğunu, ağırlığını, kohezyonunu etkiler. Tanelerin birbirine çatılmasını ise toprak içindeki kolloidal elemanlar temin eder. Kolloidal bileşenler toprak içindeki suyun kimyevi bileşiminden etkilenir. Bu yapı toprağın porozitesini, yani birim hacimdeki toprak içerisindeki boşluk hacmini ve bu da toprağın birim ağırlığını etkiler. Toprak minerallerinin ortalama yoğunlukları 2,65 ile 2,70 kg/dm3 arasında değiştiğinden arazide birim alandaki toprağın satıhtan itibaren 15-20 cm derinliğe kadar olan kısmının kuru ağırlığı zirai yönden toprağın boşlukluğu hakkında bir fikir verir. Toprağın pullukla sürülerek kabartılabilen tabakasının kuru ağırlığı hektar başına yaklaşık 10 tondur.

Toprak suyunun kaynağı yağışlar veya yağışların beslediği yeraltı sularıdır. Toprağın suyu toprak minerallerinin kristal suyu dışında adsorbe, kılcal ve serbest olarak bulunur. Bunlardan yalnız serbest su ve kılcal suyun bir bölümü bitkiler tarafından alınabilir. Bitkilerin aldığı suyun büyük bir bölümü terleme yoluyla kaybolur. Toprak içinden kılcal yolla yüzeye çıkan su da buharlaşarak gider. Bunu önlemek için toprak yüzeyi kuru, gevşek ve nispeten iri taneli toprakla veya bitki yaprak ve dallarıyla örtülür. Ayrıca gerekirse sun’i sulama yapılır. Zemin suyunun fazla olması ve boşlukları doldurması halindeyse boşluklara hava giremez; toprağın oksijeni azalır. Bu takdirde de kurutma yapılması gerekir. Sulama, kurutma ve gübreleme ihtiyacı toprak suyuna ve bitki türüne bağlı olarak belirlenir. Toprak taneleri inceldikçe ve sıkıştıkça hava muhtevası azalır. Toprak havalandırılmazsa biyolojik aktivite neticesinde teşekkül eden karbondioksit artar. Havalandırmak ve boşluk miktarını arttırmak için toprak sürülür veya çapalanır. Kumlu topraklar fazla gevşek ve boşluklu olduklarından sıkıştırılmaları gerekebilir. Killi toprakların ise sık sık sürülerek havalandırılması lazımdır.

Toprak ve suda oksijen bulunur eğer bulunmasaydı toprak altındaki ve su içindeki canlılar yaşayamazdı balıklar sudaki oksijen sayesinde yaşarlar mantıklı değil mi ?

Toprakta canlılar yetiştiğine göre ve her canlının havaya ihtiyacı olduğuna göre toprakta da hava vardır.Bu arada suda da hava kabarcıkları vardır , hava ; suda tam oksijen olarak bulunmaz

Toprakta ve suda hava var mıdır

Toprakta Hava Var Mıdır

Toprağın içinde hava vardır. Toprağın içindeki hava, bitkilerin büyümesi ve toprakta yaşayan diğer canlıların solunumu yönünden önemlidir.

Basit bir deneyle bunu analayabilisiniz:
Bu deney için yarım bardak su ve bir avuç toprak hazırlayın. Suyun içine toprağı atın. Toprağı atmanızla beraber bir miktar gaz çıkışı görmüş olacaksınız.

paylaş:

Yorum

  1. toprak ve su götürdüm deneyi yaptık çok eylenceli fen dersi 🙂 😮 🙂 😀 😀 😀 😀
    ve sanane diye bir sim olmaz bu sayfaya tşk <3 öğretmen bana tahtada okuttu

Yorum Yap