Teheccüd namazında okunan dualar

Teheccüd namazında okunan dualar nelerdir, hangi duaların okunması sevaptır, Teheccüd namazı duaları, Teheccüd namazında okunacak dualar

Teheccüde Kalkınca Okunacak Duâ

İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem, gece teheccüd için kalktığında şöyle derlerdi;

“Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Hakk’sın. Senin va’din de hakk, sana kavuşmak da hakk, sözün de hakk, cennet de hakk, ateş de hak, nebîler de hak, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-de hak, kıyamet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim, sana tevekkül etdim ve sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele etdim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul etdim, benim evvelki yapdıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yapdıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmakladır. ” (1)

Teheccüd namazından sonra  okunacak duâ

 

Hz. Peygamberin, teheccüd namazına kalktığı zaman okuduğu duâ:

İbni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazına kalktığı zaman şu duayı okuduğunu bildirmiştir:

Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’ğfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe ğayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)

Teheccüd Namazına Kalkanın Okuması Müstehap Olan Dualar

Teheccüd namazına kalkıldığında şu dua okunur:

“Elhamdü lillahillezi ahyânâ ba’de iz tevaffânî ve ileyhinnüşûr.” (Beni uyku ile öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Dönüş O’nadır)Bundan sonra Al-i İmran suresinin son “on” ayetini okur; ağzını misvakla temizler, abdest alır ve ardından şu duayı okur.

Bundan sonra ellerini semaya açarak şu duayı okur:

Namaza kalktığında da şu tesbihatı okur:

Allahu Ekber Kebiran Velhamdü lillahi kesiran ve Sübhânellahi bükraten ve Esîlen

Bunu okuduktan sonra, on defa, Subhanellah on defa Elhamdulillah on defa, La ilâhe illallah ve on defa Allahu Ekber der. Bundan sonra şunları okur:

Allahu Ekber Zül-Melekûti vel-Ceberûti vel-Kibriyâi vel-Celâli vel-Azameti vel-Kudreti

Sonra; Rasulullah’ın (s.a.v) teheccüd namazına kalktığında okuduğu şu duayı okur:[ Dua için bkz: Müslim, Müsafirin, 199-201; Ebu Davud, Salat, 119; Tirmizi, Deavat, 32; Nesai, İftitah, 17; İbnu Mace, İkame, 70.]
Namazına, önce iki hafif rekat kılarak başlaması müstehaptır. Yine bir şey yemeden ve içmeden namazını kılması da müstehaptır. Çünkü kul, uyandığında kalbinin aynası tamamen berrak ve meşgalelerden boş olur. Ama bir şey yer veya içerse, o zaman kalbinin durumu değişir. Onun için sahur yemeği yeme gibi bir durum yoksa, yemeği sonraya bırakır. Ama, vakit daralmış ve sahur yemeği yemesi de gerekli ise, o zaman yemeğini yer ve durumunun gereğine göre hareket eder.

Bütün kuvvet ve kudret Yüce Allah’tandır.

Kalplerin Azığı (Kutu’l Kulüp)

paylaş:

Yorum Yap