Tarih Biliminin Konusu Ders Notları Kısa Konu Anlatımı Kısaca Özet Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

1. Tarihin Tanımı

 

Tarih, en basit şekli ile “geçmişin bilimi” olarak tanımlanmıştır. Geniş anlamıyla tarih, “Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, kaynaklara dayandırarak, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir olayın, tarihin konusu olabilmesi için şunlar gerekir: • Geçmişte olması
 • Yerinin ve zamanının belli olması
 • Sebep- sonuç ilişkisinin bulunması
 • Kaynaklara dayalı olması
 • Tarafsız olması
 • İnsanın bulunması

 
Örnek:
Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.
Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II   E) II ve III

Çözüm:
Tarihte, sürekli görülen hiçbir şeyin değişikliğin etkisinden kurtulmaması, olayların aynen tekrarlanamamasına, dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaması, tarihî olayların kendinden sonrakileri etkilediği yargısına ulaşmamızı sağlar.
Yanıt E

2. Tarih Öğrenmenin Yararları

 • İnsanların eleştirel düşünmelerini sağlar.
 • İnsanların kültür seviyelerini yükseltir.
 • İnsanlarda millî ve manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
 • İnsanlarda aile, millet, ülke sevgisini güçlendirir.
 • Uluslararası ilişkilerin anlaşılmasını sağlar.
Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap