Tamoxifenin yan etkileri

Tamoxifenin yan etkileri

Göğüs kanseri tedavisinde kullanılan Tamoxifen adlı ilacın yan etkileri var mıdır?

Son yapılan bir araştırmaya göre göğüs kanseri tedavisinde kullanılan Tamoxifen, rahimde tümör oluşumunu tetiklerken, derin ven trombozuna (damarda kan pıhtılaşması) yol açıyor.Göğüs kanseri tedavisinde bugüne dek kullanılan ilaçların içinde en etkilisi olduğu düşünülen Tamoxifen, son 10 yıldır yüz binlerce hasta tarafından kullanılıyor.

Kanadalı bilim adamlarının yürüttüğü araştırma Tamoxifen’in geleceği konusunda ciddi kuşkuların gündeme gelmesine neden oldu. “Biritish Journal of Cancer” isimli bilim dergisinde yer alan araştırma raporunda şu ifade yer alıyor: “Tamoxifen kanseri yok eden mucize bir ilaç değil.” Ne var ki Kanser Araştırmaları Derneği kanserli hastaların ilacı kullanmaya eskisi gibi devam etmelerini tavsiye ederken,sağlıklı kadınların ilacı önlem amacıyla kullanmaları konusunda daha temkinli davranmaları gerektiğini bildirdi. Mastektomi(göğsün ameliyatla çıkartılması) geçiren kadınlara, ameliyattan sonra ikincil tümörün gelişmesini önlemek için genellikle Tamoxifen kullanmaları öneriliyor.Pek çok araştırma ilacın bu konuda ne denli etkili olduğunu kanıtladı.Özellikle son günlerde ABD’de 13.000 kadının katılımı ile gerçekleştirilen bir araştırma, ilacın yararları konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak sonuçlar verdi.Bunun sonucunda bugün Amerikalı doktorlar ilacı yalnız göğüs kanseri hastalarına değil, sağlıklı kadınlarda da önlem olarak tavsiye ediyor.ABD’deki uygulamanın etkisiyle gelişmiş ülkelerde pek çok doktor ilacın önlem olarak kullanılmasına sıcak bakıyor.Ancak Kanadalı araştırmacıların ortaya çıkarttığı sonuçlar, bugün bu uygulamanın düşünüldüğü kadar tehlikesiz olmadığını gösteriyor. Ottawa’ da bulunan Sağlık Analizi ve Modelleme Grubu, çok gelişmiş bir bilgisayar modelinden yola çıkarak, Tamoxifen kullanan kadınların geleceklerine ilişkin bir projeksiyon geliştirdi.İlacın bugüne değin bilinen yan etkilerinden kanama,kemik yoğunluğunda azalma ve ateş basması başka tehlikeleri de tetiklediği anlaşıldı.

Dr. Phyllis Will başkanlığında araştırmayı yürüten ekip, Tamoxifen kullanan kadınlarda endometrial (Uterus’un mukozasına ait) kanser riskinin 4 misli, ven trombozu riskinin ise 2 misli arttığını ortaya çıkarttı.Bu iki durumda da potansiyel olarak ölüm riski taşıyor.

Kanadalı ekip bu bulguların ışığı altında, sağlıklı kadınların ilacı önlem olarak kullanmaları sonucu ciddi tehlikelerin ortaya çıkacağını ileri sürüyor. Kanser Araştırmaları Derneği’nden Kate Wall bu konudaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Bu bulgular ilacın kullanımının tümüyle kesilmesi gerektiği anlamına gelmemeli.Endometrial kanser ve ven trombozu çok sık görülen vakalar değil.Dolayısıyla Batıda çok yaygın bir hastalık olan göğüs kanseri riski ile bu hastalıklar arasında bir denge kurmamız gerekiyor.Özellikle daha önce göğüslerindeki kanserli tümörün ameliyatla çıkartıldığı kadınlarda yeni tümör gelişmesi olasılığı çok yüksektir.Bu gibi vakalarda Tamoxifen kullanımı eskiden olduğu gibi devam etmeli.”

Tamoxifen 10 Mg 30 Tablet

İlacın etken maddesi ile ilgili bilgi almak ve bu etken maddenin kullanıldığı diğer ilaçları görüntülemek için etken madde ismine tıklayın.İlaç üreticisi firma hakkında bilgi almak için firma ismine tıklayın.
Barkod : 8699638010059
Kullanım : Onkoloji » Antiesterojenik
Etken Madde : Tamoksifen Sitrat
Firma : Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bu firmanın ürettiği ilaçları görmek içintıklayın.

FORMÜLHer tablet 10 mg ve Tamoxifen (sitrat olarak) içerir.
Yardımcı maddeler: Manitol,PVP K-30(Povidon), Saf su, Sodyum nişasta glikolat, Aerosil 200 (Kolayidal silikondioksit), Magnezyum stearat, Opadry Y-I-7000H

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tamoxifen sitrat antiestrojeniktir ayrıca bazı hayvanlarda yüksek dozlarda catrojenik aktiviteye sahiptir. Antrojenik özellikleri yoktur.
İlacın kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Temozifen ve bir çok metaboliti, meme, uterus, vajina, anterior pimitary ve yüksek oranda estrojen reseptörü ihtiva eden dokulardaki stoplazmik estrojen reseptörlerine bağlanmada estrodüol ile yarışırlar. Tamoxifen, fare meme kanserinin oluşumunu inhibe etmiştir, antitümör etkisini estrojen reseptörlerine bağlanarak gösterir. İnsan meme adenokarsinomlarından alınan hücrelerde tamoxifen estrediol ile ostrojen reseptör proteinine karşı yarışır.

Farmakokinetik
Ana metabolit olan N-desmetiltamoxifenin tek oral doz uygulamasından sonraki serum pik konsantrasyonları, değişmemiş tamoxifene göre %20-50’dir, ancak devamlı dozlama ile N-desmotiltamoxifen kararlı durum konsantrasyonu, genellikle değişmemiş tamoxifenden 1-2 kez daha fazla olur. Tamoxifen kararlı durum konsantrasyonuna 3-4 hafta devamlı dozlama ile, N-desmetiltamoxifen de 3-8 hafta devamlı dozlama ile ulaşır. Tamoxifen demetilizasyon ile metabolize olur ve N-desmetiltamoxifenin biyolojik aktivitesi tamoxifen gibidir. Oral uygulamayı takiben, 2 hafta üzeri sürede uygulanan dozun yaklaşık % 65’i feçes ile polar konjugatları, değişmeden ve konjuge olmayan metabolitleri halinde atılır.

ENDİKASYONLARI

Meme kanseri
Adjuvan tedavi: Tamoxifen aksiller lenfadenopatisi olmayan meme kanserli kadınlarda, total mastektomi veya segmental mastektomi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında indekedir. Tamoxifen aynı zamanda lenfadenopatisi mevcut olan postmenopozal kadınlarda, total mastekromi veya segmental mastekromi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında da endikedir.
İlerlemiş hastalık tedavisi: Tamoxifen kadınlarda ilerlemiş meme kanseri tedavisinde etkilidir. Pramenopozal meme kanserli kadınlarda tamoxifen ooforektomi veya ovaryum irradyasyonuna alternatiftir.

KONTRENDİKASYONLARI

Tamoxifen’e karşı aşırı duyarlı hastalarda ve gebelerde kontrendikedir.

UYARILAR ve ÖNLEMLER

Tamoxifen hormonal kanser kemoterapisinde deneyimli bir hekim gözetiminde kullanılmalıdır. Tamoxifen kullanan premenopozal kadınların gebe kalma riski vardır çünkü Tamoxifen ovülasyona neden olur. Komezda değişiklik, katarakt ve retinopati gibi görme bozukluklarına rastlanmıştır. Estrojen ve androjenlerle birlikte kullanıldığında kemik metastazlı meme kanseri hastalarında hiperkalsemi bildirilmiştir. Uygun önlem alınır, gerekirse tamoxifen tedavisi kesilir. Hiperkalsemi kontrol altına alındıktan sonra tedaviye azaltılmış doz veya düşük dozda prednison ile gözetim altında tekrar başlanabilir. Tamoxifen ile tedavide heperplazi, polip ve endometrium kanseri gibi endometrial değişimlerin oluşumundaki artış gözlenmiştir. Daha önce tamoxifen kullanmış veya halen kullanmakta olan; normal dışı vajinal kanama, menstürasyon düzensizliği, vajinal akıntı ve pelvis üzerinde ağrı ve basınç gibi semptomları olan hastalar hemen incelenmelidir. Tamoxifen lökopenili ve trombositopenili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacı alan hastalarda eritrosit sayımını da kapsayan periyodik tam kan sayımları tavsiye edilir. Periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hipertipoproteinemili hastalarda periyodik serum trigliserit ve kolesterol ölçümleri yapılması tavsiye edilir. Anormal vajinal kanama olması halinde, bunun hekime bildirilmesi gerekmektedir ve neden araştırılmalıdır. İnsanlardaki bulgular yeterli olmasa da tamoxifenin hayvanlarda kersinojenik olduğu bildirilmiştir. Tamoxifen kullanırken insan üzerindeki muhtemel karsinojenik potansiyeli göz önüne alınmalıdır.

GEBELİK ve LAKTASYONDA KULLANIMI

Tamoxifen kullanırken gebe kalınmamalı. İlaç gebelik esnasında kullanılır veya ilacı kullanırken gebe kalınırsa spontan abortus, doğum defektleri, fetal ölümler ve vajinal kanamayı kapsayan potansiyel risklerden hasta haberdar edilmelidir. Tamoxifenin laktasyon esnasında kullanılmaması tavsiye edilir.

ADVERS ETKİLER

Tamoxifene bağlı advers reaksiyonlar hafif yada seyrek olarak şiddetlenir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Eğer adres reaksiyonlar şiddetli ise, hastalığın kontrolünü kaybetmeden basit bir doz azalması ile kontrol altına alınabilir. Yan etkiler bu duruma cevap vermiyorsa tedaviyi kesmek gerekli olabilir. Tamoxifen ile uzun süreli tedavi esnasında oluşan yan etkiler, meme kanseri tedavisinde kullanılan androjen ve estrojenlerin yan etkileri kadar fazla ve şiddetli değildir. İlacın antiestrojenik etkisi (kızarıklık, vajinal kanama, pruritus vulya) veya genel etkileri (gastrointestinal intolerans, tümör ağrısı, baş dönmesi, deride döküntü) ve nadir etkileri (sıvı retanalyonu ve parsiyel saç dökülmesi) olarak sınıflandırılır. Tamoxifen karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklere yol açar ve karaciger yağlanması, kolestasis, hepatit ve hepatik nekroz gibi karaciğer bozukluklarına sebep olur.
Sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Sıcak basması, bulantı ve/veya kusmadır. Bu reaksiyonlar hastaların % 25’inde görülebilir.
Az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar:
Geniroüriner sistem; vajial kanama ve akıntı, menstürol düzensizlikler
Kemik ve yumuşak doku; tamoxifen tedavisi esnasında şiddetli kemik ve tümör ağrısı meydana gelebilir ve bazen bu etkiler iyi bir tümör cevabı ile birliktedir. Ağrılar için analjeziğe ihtiyaç olabilir. Yumuşak doku hastalığı olan hastalarda önceden var olan lezyonların boyutunda artışlar görülebilir. Bu artış bazen lezyonun içinde ve etrafında belirgin eritem ile birlikte olur, ayrıca yeni lezyonlar da oluşabilir. Kemik ağrı ve yanması tedavinin başlamasından hemen sonra görülür ve hızla ortadan kalkar.
Dermatolojik; Deride kırmızı lekeler
Seyrek olarak bildirilen advers reaksiyonlar:
Vasküler sistem; Tamoxifen tedavisi esnasında seyrek olarak tromboembolik bulgular (derin damar tromobozu, pulmoner embolizm, yüzeysel flebit) bildirilmiştir. Bu bulguların oluşumundaki artış tümörü olan hastalarda meydana geldiği bilinmektedir. Tamoxifenin sebep olma ilişkisi ortaya çıkarılmamıştır.
Reprodüktif sistem; Meme kanseri tedavisi için tamoxifen kullanan premeno pozal kadınların menstürasyonu önlenmektedir. Kısa dönem için günde 2 kez 40 mg tamoxifen ile tedavi edilen kadınlarda reversibl over kistlerinin oluşumu gözlenmiştir.
Seyrek olarak görülen diğer advers reaksiyonlar; Hiperkalsemi, periferal ödem, besinlerden tam alamama, pruritus vulva, depresyon, baş dönmesi ve bağ ağrısıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tamosifen/Antikoogülanlar: Tamoxifen, kumadin tibi koagülanarla (ör: Varfarin) birlikte kullanıldığında, antikoagülan etkide önemli bir artış oluşabilir. Güvenli antikoagülasyonu dengelemek için, antikasgülanın günlük dozunda kaydadeğer bir azaltma yapılması gerekli olabilir. Hayati tehlikesi olan etkileşimler bildirilmiştir. Tamoxifene yeni başlama veya tekrar başlamada kumadin tipi antikoagülan kullanan hastalar yakından gözlenmelidir.
Tamoxifen/Antineopastikler: Tamoxifen, N-desmetiltamoxifen ve 4-hidroksitamoxifenin karaciğer sitokrom p 450 ezim sisteminin potent inhibitörü olduğu saptanmıştır. Siklofosfamid ve etki için oksidaz enzim sistemine ihtiyacı olan diğer antineoplastik ilaçların metabolizması ve atılımı üzerinde tamoxifenin etkisi bilinmemektedir.
Tamoxifen/Bramokriptin: Bromokriptin ve tamoxifeni birarada kullanan hastalarda serum tamoxifen konsantrasyonlarının yükseldiği bildirimiştir.

KULLANIM ŞEKLİ veDOZU

Günde iki kez (sabah ve akşam) 10-20 mg dır
Tedaviye ilk cevap genellikle başlangıçtan 1-3 ay sonra elde edilir.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ

İnsanlarda akut aşırı doz bildirilmemiştir. Muhtemel aşırı doz etkileri sıcaklık basması, bulantı, kusma veya vajinal kanamadır.
Aşırı doz için bir spetifik tedavisi bilinmektedir. Bu durumda tedavi semptomatiktir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altında oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Tablet 10 mg 250 adet blister ambalajda

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Tablet 10 mg 30 adet blister ambalajda
Tablet 10 mg 250 adet blister ambalajda

RUHSAT SAHİBİ

MED-İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bankalar Cad. Bozkurt Han No: 19/4 80000 Karaköy/İST.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

11.12.1995 98/38

ÜRETİM YERİ

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.
5 Basel St. P.O. Box 3190 Petah Tiqva 48131 ISRAEL

paylaş:

Yorum Yap