Suriye iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi

Suriye arap Cumhuriyeti

Başkenti Şam ,Yüzölçümü 185.180 km2
Suriye’nin resmi dili Arapçadır. Bunun yani sıra Kürtçe, türkçe gibi değişik etnik unsurlara ait diller de konuşulmaktadır.
Coğrafi durumu :
Bir Ön asya ülkesi olan Suriye kuzeyden Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan Lübnan ve Akdeniz’le çevrilidir. Ö nemli akarsuları Fırat, Asi ve Haber ırmaklarıdır. su kaynakları bakımından zengin sayılır. Topraklarının % 33′ü tarıma elverişlidir ve bu arazinin de % 10′u suludur.

Suriyenin İklim ve Bitki Örtüsü

İklimi: Hatay ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar ılık ve yağışlı geçer. Senede ancak bir kaç gün kar yağar. Sıcaklık, -6,3°C ile +43°C arasında seyreder. Dağların yüksek noktalarında sıcaklık, ovalara nazaran daha düşüktür. Senelik yağış miktarı 877-1174 mm’dir.

Bitki örtüsü: Kıyı ovaları ile Amik Ovasında her çeşit bitki yetişir. Arâzinin % 44’ü ekili-dikili alanlar,% 38’i orman ve makilerle, % 14’ü çayır ve mer’alarla kaplıdır. Tarıma elverişli olmayan kısmı % 4’dür. Dağların 800 m yüksekliğe kadar olan kısmı makilerle, 800-1200 m arası meşe, kayın, ardıç, kızılcık, kavak ve çınar ağaçları ile kaplıdır. 1200 m yukarısında karaçam, kızılçam ve sedir ağaçları bulunur.


paylaş:

1 Yorum

  1. suuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrriiiiiiiyyyyyyeeeeeeeeeeee çççççççççooooooooookkkkkkkkkkk iiyyyyyyiiiiiiiimiiiiiişşşşşşşş

Yorum Yap