Su Çiçeği Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer, Sebepleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Su çiçeği hastalığa yakalanmış bir çocuk

Su çiçeği (varisella) “varisella-zoster” virüsünün sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık türüdür. Su çiçeği döküntüleri ilk olarak gövde ve yüzde ortaya çıkar. Hastalık, çoğunlukta çocuk yaştaki kişilerde görülür.

Bulaşma yolları
Su çiçeği son derece bulaşıcı bir hastalıktır ve insandan insana direk temas veya enfekte kişinin aksırması ya da öksürmesi esnasında havaya yayılan virüsün diğer kişiler tarafından solunmasıyla bulaşır. Hasta kişi ilk döküntülerin belirmesinden 1-2 gün öncesinden başlayarak vücuttaki tüm içi sıvı dolu döküntüler kabuk bağlayana kadar geçen süre boyunca hastalığı bulaştırmaya devam eder. Enfekte bir kişiyle temas yoluyla su çiçeği virüsünü alan kişide su çiçeği hastalığının ortaya çıkması 10-20 gün olabilir. A tipi su çiçeği, su çiçeği geçirmiş hastalarda görülür. Kırmızı noktalar halinde başlar, normal su çiçeğindeki gibi noktaların içi sıvı ile dolmaz yalnızca uçları kızarır.

Nasıl bir hastalıktır?

 • Genelde 1-14 yaş arası çocuklarda görülür, yetişkinlerde de görülebilir.
 • Kış ve bahar aylarında görülme sıklığı artar
 • Döküntüler gövdeden ekstremitelere doğru yayılım gösterir
 • Su çiçeği, çocuklarda genellikle 5-15 gün boyunca devam eden bir hastalıktır.
 • Okuyan çocuklarda 9-10 günlük okula devamsızlık süresine yol açar.
 • Su çiçeği hastalığına yakalanan çocukların yarısı yüksek ateş, şiddetli kaşıntı ve rahatsızlığa yol açan döküntüler, sıvı kaybı ya da baş ağrısı gibi semptomlar sebebiyle doktora başvurmaktadırlar.
 • Her 10 çocuktan 1’inde de, yine doktor müdahalesi gerektiren, cilt enfeksiyonları ya da diğer ciddi enfeksiyonlar, kusma ve ishale bağlı sıvı kaybı, zatürre gibi ciddi sorunlara yol açabilir.
 • Su çiçeği hastalığına bağlı ciddi sorun görülme riski daha yüksek olan gruba küçük çocuklar, gençler, yetişkinler ve hastalık ya da uzun süreli ilaç tedavisine bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler girmektedir.
 • Nadiren de olsa birden fazla bu hastalığa yakalanan olur.
 • Ayrıca hiçbir sağlık sorunu olmayan ve su çiçeği hastalığına yakalananlarda yaşamını yitirenlerde olmuştur.


Tedavi

 • Hastalık su çiçeği aşısı ile önlenebilir.
 • Hastalık görüldüğü yerlerde vücudu kaşımak enfeksiyon kapmalarına sebep olabilir.
 • Hastalığa yakalanan özellikle çocuklarda tırnak bakımının yapılması ve ellerin temiz tutulması önemlidir.
 • Genelde evde tedavilerde, çocuklardaki ateşi düşürmek için aspirin asla kullanılmamalıdır.


Kimler su çiçeği aşısı olmalıdır?

Su çiçeği hastalığını geçirmemiş olan

 • Bir yaşından itibaren (tercihen 15 aylık) tüm çocuklar
 • Kreş ve okula başlayacak olan çocuklar
 • Bağışıklık kriterleri uygun akut lösemili bireyler, immünyetmezliği olanlar
 • Kronik hastalığı bulunanlar
 • Organ nakli planlanan hastalar
 • Sağlık personeli
 • Kreş ve okul personeli
 • Çocukluk çağında aşılanmamış adolesan ve erişkinler.
 • Doğurgan yaşta olan ve gebe kalmayı planlayan anne adayları

Su çiçeği (Varicella)

Su çiçeği tipik bir deri döküntüsüyle ayırdedilen, hafif bir çocukluk çağı virüs enfeksiyonudur. Hastalık ya doğrudan temasla veya üst solunum yolundan bulaşır. Deri lezyonları en çok yüz ve gövdede görülür, ancak en sonunda yayılır ve çoğu kez yanak ve farinks mukozasını da tutar. Makûl ve papül evrelerinden geçerek vezikül haline dönüşürler.

Çevrelerinde parlak kırmızı renkte eritemli bir halka vardır. En sonunda bir kabuk oluşur, bunun altında epitel onarılır. Hastalıkta, birbirini izleyen günlerde aynı deri alanında taze döküntüler de ortaya çıkar, böylece gelişmenin değişik evrelerindeki lezyonlar yan yan bulunabilir. Bu olay lezyonların hep aynı evrede görüldüğü çiçekten farklıdır.

Lezyonların mikroskopik incelenmesinde dermişte konjesyon, ödem ve mononükleer hücre infiltrasyonu görülür. Epidermiste sıvı içeren veziküller vardır. Vezikül oluşmasından önce epidermis hücrelerinde balonlaşma dejenerasyonu ve ayrışma görülür. Tutulmuş hücrelerden bir kısmı çok çekirdekli hale döner (Tzanck dev hücreleri). Epidermis hücrelerinde ve çok çekirdekli hücrelerde çekirdek içinde eozinofilik enklüzyonlar bulunur.

Nadir görülen ölümler yaygın enfeksiyonlarda olur, bunlarda iç organlarda da benzer inklüzyonlar bulunur. Erişkinlerde su çiçeği pnömonisi tanımlanmıştır. Hızla ilerleyip öldürücü olabilir. Bir komplikasyon olarak postenfeksiyöz (akut yaygın) ansefalomyelit nadiren görülür.

paylaş:

Yorum Yap