Savcılığa Suç Duyurusu Örneği Nasıl Yazılır

Etiketler : savcılığa suç duyurusu dilekçesi,dolandırıcılık dilekçe örneği,suç duyurusu dilekçe örneği,savcılık suç duyurusu,savcılığa telefon şikayeti,savcılık suç duyurusu dilekçesi,suç duyurusu takibi,savcılık dilekce örnegi,savcılık şikayet,cep telefonu dolandırıcılığı dilekçe örneği,cumhuriyet savcılığına şikayet dilekçesi,savcılığa suç duyurusu,savcılığa suç duyurusu dilekçesi örneği,savcılık suç duyurusu dilekçe örneği,cumhuriyet savcılığına suç duyurusu,savcılığa başvuru nasıl yapılır,cumhuriyet başsavcılığına şikayet dilekçesi,savcılıga şikayet dilekçesi örnegi,savcılığa şikayet dilekçesi,savcılığa suç duyurusu dilekçe örneği

SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Öncelikle aşağıda örneği verilen şikayet dilekçesinden konu ile ilgili uyarlama yapılarak hazırlanır.
Bu şikayet dilekçesi bulunduğunuz il adliyesinde bulunan müracaat savcılığına verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

Bu hazırlık numarasını dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir.

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir.

Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır.

2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır.

3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların ad ve adresleri belirtilmelidir.

4. Suç tarihi yer almalıdır.

5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır.

6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir.

7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir. 

 

Örnek Dilekçe :

………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı( eyer şahıs biliniyorsa,bilinmiyorda telfonla olmuşsa telefon numarası)yazılır.

SUÇ : Dolandırıcılık,Hakaret,Tehdid,Cinsel taciz.(olay neyse adı yazılır)
SUÇ TARİHİ : …/…/…2011
AÇIKLAMALAR :
1- Buraya meydana gelen olay neyse,aynen yazılır.

DELİLLER : Telefon mesajı,msn kaydı(bunlarla yapılmışsa yazılır)
Tanıklar: Adı ve Soyadı, Adres; (varsa yazarsınız)
HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.(maddeleri biliyor sanız yazarsınız bilmiyorsanız.buşekil yazarsınız)
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

müşteki
Adı ve Soyadı
İmza

SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir.
Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır.
2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır.
3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların ad ve adresleri belirtilmelidir.
4. Suç tarihi yer almalıdır.
5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır.
6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir.
7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.
Örnek Şikayet Dilekçesi;

KADIKÖY CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
Müşteki: Mehmet Temiz (Adres)
Sanık: Kerem Bilir (Adres)
Suç Tarihi: 15.08.1999
Olaylar:
1. Oturduğum apartmanda alt kat komşum olan kişi birçok kere tartışma yaratarak benim kendisine uymamam nedeniyle olaylar büyümemiştir. Ancak olay tarihinde sanık evimin kapısına gelerek üzerime yürümüş, benim kapıyı kapatmak istemem üzerine de diğer komşuların engelleme çabalarını hiçe sayarak evimin içine girmiş ve yüzüme yumruk atmıştır.
2. Yumrukla yaralanmam üzerine mahalle karakoluna giderek sanık hakkında şikâyetçi oldum ve gittiğim Adli Tabiplikten on günlük rapor aldım.
3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü delil.Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla
(Tarih)
Şikâyetçi: Mehmet Temiz
(İmza)

paylaş:

Yorum

 1. Dilekçe, Dilekçeler, Dilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Şikayet Dilekçesi, Tüketici Hakları, Dernekler, Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Dilekçe Örnekleri, Mahkemeler ile İlgili Dilekçe Örenkleri, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile İlgili Dilekçe Örnekleri, Avrupa İnsan Hakları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Bağkur İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bankalar İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Belediler İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bilgi Edinme İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Bölge İdare Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Cumhuriyet Başsavcılığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Dernekler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Diğer Kurumlar İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Form Örnekleri
  Hastaneler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  İcra Müdürlükleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  İhtarname Örnekleri
  Kaymakamlık Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
  Kiralama İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Okullar İle İlgili Dilekçe Örnekleri (İlköğretim-Lise)
  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  SSK İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Sözleşmeler İle İlgili Örnekler
  Sigortalar İle İlgili Dilekçeler ve Formlar
  Tahahütname Örnekleri
  Tüketici Sorunları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Üniversiteler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Valilik Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
  Vergi Dairesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
  Anayasa Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
  Karayolları Genel Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri

 2. üvey babam annemle bana sürekli tehdit iftira ve hakaret ediyor bu durumdan rahatsız oluyoruz bunun için üvey babamın evden uzaklaştırılmasını istiyoruz lütfen yardımcı olun bize

Yorum Yap