Sanat sözleri kısa Sanat ile ilgili güzel sözler ve mesajlar facebook paylaş

Etiketler: Sanat    üzerine sözler,   Sanat    dair anlamlı sözler, Sanat     ile alakalı özlü sözler kısa mesajlar,  Sanat   hakkında söylenmiş ünlü düşünürlerin sözleri,  Sanat    ile ilgili filozofların sözleri, en güzel  Sanat   sözleri ve mesajları
Ölümsüz sanat diye bir şey varsa,o zaman sanata inancı yok etmek de onu öldürmeyecektir. Wieland Herzfelde

Sanatta yenilikçi kuramların eşsiz ve benzersiz olduğu hakkındaki iddialara yol açan şey, bu kuramların geleceği haber veren bir niteliğe sahip olmalarıdır. Frank Kermode 1966

Ritim bir sayı değildir. Biz onu sanat anlatımının aracı olarak kullanırız. Guilord

Sanatta bütün içinde ritmi sezmek, yapmaktan kolaydır.Herbert Read

Sanat, bir haz, bir avuntu ye da eğlence değildir;Çok yüce bir şeydir. Sanat insanların bilincini ve aklını, duygu alanına aktaran bir insanlık yaşamı organıdır. Tostoy

Fikirler ve devrimler, sanatla yayılır. Atatürk

Bir millet sanatdan ve sanatkârdan yoksunsa, tam bir hayata mâlik olamaz. . Atatürk

Birçok sanatçı, evreni görerek ve onun içine daha derinlemesine girerek, önceki günün hala canlı tasarımını yıktıkları için karşı çıkıcı olurlar. Kazmir Maleviç

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse,bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır .H. Friedrich

Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis

Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür. Ebers

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes

Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır. E.G. Benite

Sanat, sanat içindir.Victor Cousin

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. Oscar Wilde

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac

Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.Edgar Desas

Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalamalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Atatürk

Sanatkar esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. Atatürk

Tenkit kolay, sanat güçtür. Destouches

Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır .

Sanatçı, göz ve kulağını bize ödünç verir. İspanyol Atasözü

Sanatın düşmanı bilgisizliktir.Ben Johnson

Sanatı ustadan öğrenmeyen öğrenemez.Türk Atasözü

Eğer dünya açık, aydınlık olsaydı sanat olmazdı.Albert Camus

Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk Milleti’nin tarihi bir vasfı da, Güzel Sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Atatürk

Güzel Sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delili olacaktır. Atatürk

Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.Schiller

Sanatçıya iki göz yetmez.Lamartine

Sanat doğada gizlidir;Onu oradan çıkarabilecekler,ona sahip olurlar. Albrecht Dürer

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Durer

Sanat uzun,hayat kısadır. Goethe

Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır.Herbert Reat

Güzel olan her şey insanın hafızasından kaybolabilir, fakat sanatta asla . Leonardo da Vinci

Sanatın görevi doğayı kopya etmek değil, doğayı anlatmaktır. Balzac.

Her sanat eseri,yaşanmış bir heyecanın,duygusal karşılığıdır. M.Denis.

Bir sanat eserini kendi devrinin espirisinden ayırmak saçmalıktır. Lionello Veturı

Sanat düzendir. Seurat

Sanat Eğitimi, biçim oluşturan düşünme etkinliğidir.Sanat ve eğitim, düşünmeye dayanmalıdır. Paul Klee

Sanatı anlamak için önce bütün sanatların kaynağı olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir.Yine hayatı ve sanatı anlamak için herşeyin temeline, doğaya inilmelidir. Eliel Zaarınen

Sanatın kalitesi kültür kalitesinin şaşmaz bir gösterisidir.

Sanat, insanca yaşamanın bir görüntüsüdür.

Sanat, insanın içindedir. İnsan gelişirse o da gelişir.

Doğada sanat,sağlıkla eşdeğer anlam taşır.Sanatın eksikliğide sağlıksızlıkla eşdeğerdir.

Sanat hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Fakat Sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.Atatürk

Sanatlar el öpmez.Sanatkarın eli öpülür.! Atatürk
paylaş:

Yorum Yap