Sağlık meslek liselerine giriş şartları nelerdir?

 Sağlık meslek liselerine giriş şartları nelerdir?

2011-2012 öğretim yılı için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

b) Sağlığının, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında kayıt – kabul komisyonunca tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.

c) Evli veya boşanmış olmaması.

d) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla, 16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olması veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmesi.

e) 2010–2011 öğretim yılında ilköğretim okulu 8′ inci sınıfında öğrenim görüyor olması.

Bilgiler güncel olmayabilir.

paylaş:

Yorum Yap