Rüyada birinin elini tutmak, başkasının elini tutması, el ele tutuşmak, birinin elini tuttuğunu görmek ne demek anlamı neye işarettir tabiri

Etiketlerrüyada el tutmak, rüyada birinin elini tutmak, rüyada elini tutmak, rüyada sevdiğinin elini tutmak, rüyada elinden tutmak, rüyada birinin elini tutması, rüya tabirleri el tutmak, ruyada el tutmak, rüyada sevgilinin elini tutmak: 

Rüyada Birinin Elini Tutma:Musafaha yapmak haklı ve hayırlı olan tarafı tutmaya, alış veriş yapmaya, faydalı şeylere, günahlardan arınmaya, bağa gelen bir musibetten kurtularak iş ve düzeninin yeniden yararlı hale gelmesine delalet eder.

Rüyada birinin elini tutmak ne demek, Rüyada birinin elini tutmak ne anlama gelir ve tabiri nedir

 Rüyada El Ele Tutuşmak İle İlgili Çok Ayrıntılı Rüya Analizi İçin Tıklayınız (Rüyada Sevgiliyle yada Başkasıyla El Ele Tutuşmak Ne Demektir Uzun Rüya Tabiri)

EL ,Rüyada el görmek

Rüyada görülen el, iyiliği, kuvveti ve güveni temsil eder. Sağ el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malıdır. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, düşmanını yener.
Rüyada sanatçı eli görmek, sanatında usta, akıllı ve zeki olmaya yorumlanır.
Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimsenin malı artar. Bazen de rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar.
Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisine helal olmayan kimse ile cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.
Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimse cömert olur.
Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona: “Güzel yaptın” dediğini gören kimsenin geçimi güzel olur. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut ortağı iyilik ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına yorumlanır.
Elini koltuğu altına sokup, çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, öğrenci ise, ilimde ilerler, esnaf veya sanatkar ise şöhrete kavuşur.
Elinden ateş çıktığını gören şahıs, öğrenci ise, ilimde sultan olur ve düzgün konuşur. Tüccar ise, ticaretinde kuvvetli olur.
Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete yorumlanır. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine yorumlanır.
Sağ el erkek çocuğa, babaya,dosta ya da arkadaşlık yaptıı kimselere yorumlanır. Sol el, eş, ana veya kızkardeştir. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybeder.
Eller, sanatla ve yazı yazmaya da yorumlanır. Çünkü sanatkarlar işlerini elleriyle yaparlar. Katip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder.
Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete yorumlanır. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan ve iyilikle kötülere galip geldiğine yorumlanır.
Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına yorumlanır.

 Rüyada El Ele Tutuşmak İle İlgili Çok Ayrıntılı Rüya Analizi İçin Tıklayınız (Rüyada Sevgiliyle yada Başkasıyla El Ele Tutuşmak Ne Demektir Uzun Rüya Tabiri)

Bir kimse rüyada iki elinin ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin bozguncu birisi olduğuna yorumlanır. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimse, aşıktır. Rütbeli birisi, il ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.
Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya bir takım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına yorumlanır. Bazı yorumcular, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna yorumlanır, derler.
Ellerinin yumulduğunu gören kimse cimri olur.
Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.
Sağ elinin çolak olduğunu görmek, geçiminin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemeye yorumlanır. Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şey gider.
Elinin bir peygamber eli olduğunu gören kimseye Allah (C.C.) hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir. Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görmek, elinden çıkacak fenalık ve zulümdür.
Bir kimse elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimse başka birisinin kazancını yer.
Rüyada elinin tamamını veya bir kısmını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.
Rüyada sağ elinin kesildiğini gören kimse, yalan yere yemin eder. Bazen de bu rüya hırsızlığa yorumlanır.
Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir veya şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bazen de bu rüya, fakirliktir.
Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete kavuşur ve düşmanına galip gelir.
Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip, yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur.
Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder.
Rüyada elinin kesildiğini görmek, aileden ayrılarak gurbete gönderilmeye veya meslek değiştirmeye yahut maaşından kesinti yapılmasına yorumlanır.
Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder.
Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten menedilir.
Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu görmek, malca fakir olmaya veya çocuk ve kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığa yorumlanır.
Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından akan kan miktarı gider; eğer fakirse, o kadar mal kazanır.
Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir.
Rüyada görülen el, ondan meydana gelen sanata, alışverişe ve yapılan ahde yorumlanır.
Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca yorumlanır. Bazen bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya, bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir.
Olgun birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)’a güzel tevekkül etmesine yorumlanır. Rüyada ellerinin çok olduğunu görmek, haris, temahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalamaya yorumlanır.
Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terkederek nefsani arzularına uyar.
Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna yorumlanır. Çünkü her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.
Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur veya duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen de bu rüya, bayağı bir kimsenin bayağı kazancına yorumlanır.
Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.
Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur.
Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duyduğu uzvudur. Rüyada sağ eli görmek, kuvvet,
geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder.
Rüyada elinin uzadığını ve kuvvet bulduğunu görmek, düşmana galip gelmeye,
sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur.
a) Erkek kardeş,
b) Kız kardeş,
c) Arkadaş,
d) Evlâd,
e) Uşak ve hizmetçi,
f) Kuvvet,
g) Zenginlik,
h) Velayet ve memuriyet,
ı) Mal ve servet,
i) Delil, sanat, iş ve amel…

 Rüyada El Ele Tutuşmak İle İlgili Çok Ayrıntılı Rüya Analizi İçin Tıklayınız (Rüyada Sevgiliyle yada Başkasıyla El Ele Tutuşmak Ne Demektir Uzun Rüya Tabiri)
Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el değdiğini görmesi, mâlik olduğu şeyin bir
misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir. Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır.
Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi doğmasına veya kendisinin bir
çocuğu olmasına işarettir.
Bir adamın rüyada iki elinin de açık olduğunu görmesi, cömertliğe ve malını Allah
yolunda infak etmeye işarettir.
Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine
delâlet eder. Yine rüyada sağ elinin kendisi ile konşutuğunu ve kendisine “Güzel
yaptın” dediğini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin
uzun olduğunu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvvetine,
memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmesi, eşinin, veya
dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdiğinin ölümüne elâlet eder.
Rüyada elinin kesildiğini ve fakat hiç acı ve elem duymadığını görmek, aşk ve
muhabbete delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar. Rüyada bir elini diğer
elinin içine aldığını görmek, nikâh merasimi münasebetiyle akrabaların
toplanmalarına işarettir.
Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladığını görmek, tevbe ve
hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder.
Bir talebenin rüyada elini koltuğunun altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu
olduğunu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.
Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir. Rüyayı
tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve doğruluğa işarettir.
Rüyada elinden su çıktığını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur. İki el rütbeye,
makama, iki erkek çocuğa ve devlete alâmettir. Rüyada elleriyle bir şey alıp verdiğini
görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder.
İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere
işarettir. Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kişi
rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, kaybettiği elinin delâlet ettiği kimsesini
kaybetmesine alâmettir…”
Bir kimsenin rüyada bir işi sağ eli ile kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını
görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada elinin kesilmiş olduğunu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadığını
görmek, bir erkek çocuğa veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.
Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde olduğunu görmek, baba ve çocuğun
hâlinin güzelliğine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, arkadaş ahbaplar ile dost olmaya ve onun hâline uygun
amellere işarettir.
Rüyada elinin solak olduğunu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet
ve geçimin kolaylığına delâlet eder. Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır. Her
gecenin bir gündüzü olduğu gibi…
Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yediğini görmesi, pişman olacağı
bir işe işarettir. “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp…” (Furkan, 27)
mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur. Rüyada elini yumma ve
bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir.
Rüyada elinin bir Peygamber eli olduğunu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme
hidayet bahşetmesine delâlet eder. Ve o kişi hayır ve berekete nail olur. Bunun
aksine, rüyada elinin bir zalimin eline düştüğünü görmek, rüya sahibinin elinden
çıkacak fenalığa veya büyük bir zulme delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sağ elinin sol elinden daha uzun olduğunu görmesi, yardım ve
ihsan sever olmakla tâbir edilir.
Kısaca rüyada görlülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya delâlet eder. Zira
sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar. El olmadan iş yapmak müşküldür.

 Rüyada El Ele Tutuşmak İle İlgili Çok Ayrıntılı Rüya Analizi İçin Tıklayınız (Rüyada Sevgiliyle yada Başkasıyla El Ele Tutuşmak Ne Demektir Uzun Rüya Tabiri)

Konu Etiketleri: rüyada elini tutmak, rüyada sevdiğin kişinin elini tutmak, rüyada birinin elinden tutması, rüyada sevdiğin erkeğin elini tutmak, rüyada sevdiğinin elini tutması, rüyada sevdiğinin elini tutmak, rüyada birinin elini tutmak, rüyada erkeğin elini tutmak, rüyada sevdiği kişinin elini tutmak, ruyada baskasinin elini tutmak, rüyada elinden tutmak, rüyada birinin elini tutması, rüyada sevdiğin erkeğin elinden tutması, rüyada bir erkeğin elini tutmak, rüyada erkek eli tutmak

paylaş:

1 Yorum

  1. Rüyada bir arkadaşım eşimin uzakta beklerken benim başka birisinin elini tuttuğumu ve çok mutlu olduğumu görmüş.Ne manaya gelir sizce.

Yorum Yap