Rüyada akvaryumda balık görmek, rüyada ölü balık görmek, rüyada balık yemek, rüyada balık temizlemek

Rüyada balık görmek 

Rüyada sayıları belli miktarda balık görülmesi; kadına, rüyada sayıları belli olmayan miktarda balık görülmesi; ganimetten mal alınacağına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir arada toplanmış olarak görmesi; rüya sahibi eğer onları denizden teker teker çıkarıp yiyorsa; o kimsenin denizden çıkardığı balık nispetinde ganimetten hissesine mal düşeceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında büyük balık görmesi; devlet başkanına, küçük balık devletin askerlerine ve deniz de devletin kendisine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında suda balık avladığını görmesi; o kimsenin hoşuna gitmeyecek bir haber işiteceğine, büyük balık avladığını görmesi; menfaat ve hayır göreceğine, küçük balık avladığını görmesi; gelirinin kesileceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında sazan balığı görmesi; eğer evlenmek istiyorsa evleneceğine veya başkası ile bir iş konusunda ortaklık kuracağına ve iyiliğe işaret sayılır.Kişinin rüyasında yatağında balık görmesi; deniz yolculuğu yapan kimse için hastalanmaya, bulanık suda balık avladığını gören kimsenin; tasa, kaygı ve sıkıntıya maruz kalacağına, balığı canlı olarak yediğini görenin mülk sahibi olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında balık pişirdiğini görmesi; o kimsenin rızık elde edeceği ve kazanç sağlayacağı ile yorumlanır. Rüyada havuzda balık görülmesi; hem iş yönünden ve hem de davranış yönünden kötü bir kimseye işaret eder.Bir kimsenin rüyasında balık sattığını görmesi; faydalanmak ile, rüyasında tuzlu balık görmesi; keder ve üzüntü ile tabir edilir. Rüyanızda tuzlu balık pişirdiğinizi görmeniz; yolculuğa çıkacağınıza, bir kadının ağzından balık çıktığını görmeniz; o kadının kız çocuğu doğuracağına, rüyanızda karada balık avladığınızı görmeniz; kötülük yapacağınıza yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında yunus balığı görmesi; korkan bir kimse için korkusunun geçeceğine, fakir bir kimse için zengin olacağına, endişe ve sıkıntı içinde olan için mala kavuşacağına ve dolayısıyla sıkıntısının geçeceğine delalet eder.

Rüyada Balık görmek 

Rüyada belli sayıda balık görmek, kadına, sayılmayacak derecede çok balık görmek ise, ganimet ya da haksız olarak elde edilen mala, yönetici durumuna gelineceğine işarettir delâlet eder.

Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır.

Büyük balık, o ülkenin başbakan yardımcısı veya başvekilidir. Balıklar ise mülkün askerine, deniz ve devlete işarettir. Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya, denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye, denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine işaret t eder.

Suda bir balık avlandığını gören kimse, ferahlık verecek bir haber işitir. Rüyada büyük balık avladığını gören kimsenin menfaat ve hayra erişmesine delâlet eder.

Sazan balığı görmek, rüya sahibinin evlenmesine işarettir.

Deniz yolculuğunda bulunan kimse, rüyada yatağında balık olduğunu görürse, onun hastalanacağına işarettir.

Bulanık” suda balık avladığını görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada balığı diri olarak yediğini gören kimsenin çocuğu olur, mal sahibi olur.

Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına işaret eder.

Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, canlı ve taze balık bakire kadınla, suda balık avlamak sevinçli haberle, taze balık avlamak hayır ve fayda, küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla, ölmüş deniz balığı ham hayallerle tabir edilir.

Tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya, balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete, tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala yorumlanır.

Kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye, Balıkçıdan balık almak evlenmeye, taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye, yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkâr etmesine yorumlanır.

Balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete, karada balık avlamak sevinçli habere işarettir.

Denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa, Su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikâr olmasına tabir edilir.

İçi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya, yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete, şiddet altın

Balık rüyaları daima kısmet sayılır. Rüyasında balık tutan kişi toplu para alır.

Rüyada Balık Görmek konusunda 5 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Rüyada balık görmek, mal ve ganimete delâlet eder.
■ Küçük küçük balıkları görmek üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
■ İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: “- Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır.
■ Tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya delâlet eder.
■ Bir kişinin kendisine semadan kızartılmış balık indiğini görmesi, duasının makbuliyetine, düşmanlarına karşı zafer bulmaya, kadr ve şanının yüce olmasına işarettir.
■ Rüyada büyük balık görmek,, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi olarak tâbir edilir.
■ Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı vech ile tâbir olunur: a) Vezir (bakan), b) Asker, d) Bakire kız, c) Ganimet, d) Gam, e) Hizmetçi.
■ İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: “- Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder.” Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.
■ İsmail el-Eş’aş der ki: “- Rüyasında balık sattığını görmek, kendi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate delâlet eder.” Bir su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır.
■ İmam Nablusi demiştir ki: “-Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise ganimetten elde edilen mala işarettir.” Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.
■ Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir.
■ Çünkü tuz, balığı kokmaktan beri kılar.
■ Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir nesneye nail olmaya işarettir.
■ Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.
■ Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.
■ Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir.
■ Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir.
■ Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine işarettir.
■ Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.
■ Bir kimsenin rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmesi, devlet, izzet ve şerefe delâlet eder.

ayraç 

ayraç

Rüyada büyük balık görmek ganimet ve mala, çok balık görmek ele geçecek servete, küçük balıklar dert ve sıkıntılara, taze balık görmek güzel bir hanıma, kokmuş balık haram mala işaret eder.
■ Balık tuttuğunu gören menfaat elde etmeye, balıkların tatlı sudan tuzlu suya geçtiklerini görmek devletler arasında çıkacak anlaşmazlığa, balık yumurtası görmek üzücü bir habere, balık sattığını görmek yakın akrabaları arasındaki anlaşmazlığa işaret eder.
■ Rüyada kızarmış balık görmek, ilim öğrenmek için gurbete çıkacağınıza yada bir davete çağrılacağınıza işaret eder.
■ Deniz bölgesinde oturanlar için balık görmek, mal ve servete, rüyada canlı bir balığı yediğini görmek, rızkınızın genişleyeceğine, rüyada insana benzeyen balık görmek, güzel ahlak sahibi kimseye işaret eder.
■ Rüyada balıkhaneye girdiğini görmek, kazanç ve menfaat elde edeceğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder.
■ Rüyada balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.
■ Büyük bir avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine delalet eder.
■ Derisi yumuşak olan balık, birisini aldatmak isteyen için hayra işaret eder.
■ O şahıs işini gizli tutar ve halkın malını hile ile alır.
■ Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatların düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delalet eder.
■ Sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra işaret eder.
■ O şahıs işini gizli tutar ve halkın malını hile ile alır.
■ Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye işaret eder.
■ Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delalet eder.
■ Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder.
■ Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaate kavuşur.
■ Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına işaret eder.
■ Şöyle ki, deniz yolcusu için şiddete, rutubet dolayısıyla de hastanın, ağrılarının artmasına işaret eder.
■ Bulanık olan suda balık avladığını gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
■ Canlı balık yediğini gören kimse, mülke nail olur.
■ Onun erkek bir çocuğu olursa bahtiyar olur.
■ Temiz suda avlanan tuzlu balık, melik tarafından gelecek kederdir.
■ Tuzlu balık yediğini görse, zahmet ve şiddet isabet eder.
■ Bazı tabirciler, görülen balıklar dört tane olursa kadınlara; dörtte fazla olursa ganimet malına işaret eder, dediler.

ayraç

Balık daima kısmet sayılır.
■ Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır.
■ Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.
■ Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer.
■ Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir.
■ Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

ayraç

*İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada balık görmenin altı tabiri vardır:
■ 1-Başkan vekili
■ 2-Ordu
■ 3-Kız
■ 4-Gelir
■ 5-Üzüntü ve sıkıntı
■ 6-Cariye
■ *Hz.
■ Danyal (a.s): Sıcak iklime sahip denizlerde balık görmek; zorluğa…
■ Soğuk iklime sahip denizlerde balık görmek; iyiye…
■ İri ve taze balıklarınız olduğunu görmek; gelir elde edeceğinize…
■ Küçük balık görmek; üzüntüye…
■ Bir balığın karnından inci çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir
■ *Allame Meclisi: Balık eti veya yağı; hayır ve menfaate…
■ Bayat veya tuzlanmış balık yemek; az da olsa üzüntü ve sıkıntıya…
■ Yılanbalığı görmek; zarar göreceğinize veya görevinizden azledileceğinize…
■ *İbn-i Sirin: Birinin size kurutulmuş tuzlu balık verdiğini görmek; büyük bir şahsiyetin zulmüne maruz kalacağınıza işarettir
■ *Cabir Mağribi: Taze balık görmek; gelire…
■ Ağzınızdan balık çıktığını görmek; çok yalan konuşacağınıza…
■ Penisinizden balık çıktığını görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına…
■ Pişirilmiş taze balık yemek; yediğiniz balık miktarınca gelir elde edeceğinize…
■ Balık sattığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…
■ Denizdeki balıkların sizinle konuştuğunu görmek; söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza ve murada ereceğinize işarettir
■ *Çağdaş Ulema: Balık görmek; kurnaz biri tarafından aldatılacağınıza…
■ Büyük balıklar görmek; iyi ödüller elde edeceğinize…
■ Küçük balıklar görmek; hoşlanmayacağınız şeylerle karşılaşacağınıza…
■ Kırmızı balıklar görmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine…
■ Balık yemek; kadınlar için kolay bir doğuma, erkekler içinse baht açıklığına…
■ Büyük balık yakalamak; işlerinizin yolunda gideceğine…
■ Küçük balık yakalamak; üzüntü ve sıkıntıya…
■ Balık oltası görmek; menfaat elde edeceğinize…
■ İçi balık dolu kap görmek; işinizin iyi gideceğine…
■ Balık pazarı görmek; başarı elde edeceğinize…
■ Balık yetiştirme havuzu görmek; endişe ve tedirginliğe…
■ Kurutulmuş balık görmek; hastalığa…
■ Oltayla balık avlamak; ruh sağlığınızı yeniden kazanacağınıza…
■ Başkalarının oltayla balık avladıklarını görmek; biriyle dost olmak için uygun bir fırsat yakalayacağınıza…
■ Duru suda büyük balıklar görmek; mutluluk ve başarıya işarettir.

ayraç

Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle.
■ Canlı ve taze balık bakire kadınla.
■ Suda balık avlamak sevinçli haberle.
■ Taze balık avlamak hayır ve fayda.
■ Küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla.
■ Ölmüş deniz balığı ham hayallerle taabir edilir.
■ Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha.
■ Su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına.
■ Tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya.
■ Balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete.
■ Tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala.
■ Kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye.
■ Balıkçıdan balık almak evlenmeye.
■ Taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye.
■ Yapay gol ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine.
■ Balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete.
■ Karada balık avlamak sevinçli habere.
■ Denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa.
■ Su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına.
■ Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya.
■ Denizin yarılıp oradan inci bulmak ledun ilmi edinmeye, denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine.
■ İçi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya.
■ Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete.
■ Ruyada canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığına işaret eder.
■ Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.
■ Balık daima kısmet sayılır.
■ Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır.
■ Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına.
■ Balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.
■ Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer.
■ Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir.
■ Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.
■ Temiz suda yüzen balıklar zenginlik ve mutluluk işaretidir.
■ Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi alın teriniz sayesinde elinize para geçecek demektir.
■ Balık rüyaları daima kısmet sayılır.
■ Rüyasında balık tutan kişi toplu para alır.
■ Rüyada balık görmek, gördüğü balığın sayısı belli ise kadına, belli değilse, yağma edilmiş mala delalet eder.
■ Denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir yerde toplanmış olarak görmek, onları teker, teker denizden çıkarıp yiyor veya bölüyorsa o kimseye adı geçen balıklardan çıkardığı kadar yağmadan, çok mal düşeceğine delalet eder.
■ Büyük balık o ülkenin büyük devlet adamı veya başbakanıdır.
■ Balıklar memleketin askerlerine, deniz de devlete benzetilir.
■ Kendisi suda bir balık avliyorsa, fenalık verecek bir haber işitir.
■ Büyük balık avliyor görmesi de menfaat ve hayra yorumlanır.
■ Küçük balıklar elde edilecek gelirin kesilmesine işarettir.
■ Rüyasında sazan balığı görmek, evlenmek isteyen bir kimsenin evlenmesine, veya başkası ile ortaklık kurmasına ve iyiliğe yorumlanır.
■ Yatağında balık görmesi deniz yolculuğunda bulunan bir kimse için hastalanmaya; bulanık suda balık avlamak taşa, kaygı veya sıkıntıya; balığı diri, diri yediğini görmek, mülk sahibi olacağına veya bir çocuğu doğacağına işarettir.
■ En iyiye yorulan rüyalar arasındadır.
■ Balık daima kısmet sayılır.
■ Balık tuttuğunu gören kimse toplu para alır.
■ Sayısız balık tutmak büyük servet demektir.
■ Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

paylaş:

Yorum Yap