Resulullah (sav)`a Salavat İle İlgili Hadisler, Resulullah (sav)`a Salavat Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte

Sponsorlu Bağlantılar

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`a Salavat
Ravi : Ebu Mes`ud el Bedri
Hadis : Biz Sa`d İbnu Ubade`nin meclisinde otururken Resulullah (sav) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa`d: “Ey Allah`ın Resulü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz?” diye sordu. Efendimiz şu cevab verdi: “Şöyle söyleyin “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barekte ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid (Allah`ım! Muhammed`e ve Muhammed`in aline rahmet kıl tıpkı İbrahim`e rahmet kıldığın gibi. Muhammed`i ve Muhammed`in alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim`in alini mübarek kıldığın gibi.” (Resulullah ilaveten şunu söyledi): “Selam da bildiğiniz gibi olacak” [Tirmizi dışındaki Kütüb-i Sitte kitaplarında, Ebu Humeyd es-Saidi (ra)`den gelen bir rivayet şöyle: “Ashab sordu: “Ey Allah`ın Resulü sana nasıl salat okuyalım?” Resulullah (sav): “Şöyle söyleyin,” dedi: “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid (Allahım! Muhammed`i zevcelerine ve zürriyetine rahmet kıl, tıpkı İbrahim`e rahmet kıldığın gibi, Muhammed`i zevcelerini ve zürriyetini mübarek kıl, tıpkı İbrahim`i mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın? şerefi yücesin).” Ka`b İbnu Ucre`den gelen bir rivayet de şöyle: “Resulullah (sav) yanımıza gelmişti: “Ey Allah`ın Resulü,” dedik, “sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Ama, sana nasıl salat okuyacağız (bilmiyoruz)?” “Şöyle söyleyin!” dedi: “Allahümme salli ala Muhammed`in ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed, kema barekte ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.”]
HadisNo : 1896

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`a Salavat
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bana (bir kere) salat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir.” (Yine Nesai`de Ebu Talha (ra)`dan gelen bir rivayet şöyle: “Bir gün Resulullah (sav), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: “Yüzünüzde bir sevinç görüyoruz!” dedik. “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: “Sana salavat okuyan herkese benim on rahmette bulunmam, selam okuyan herkese de benim on selam okumam sana (ikram olarak) yetmez mi?”)
HadisNo : 1897

Sponsorlu Bağlantılar

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`a Salavat
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır.” (Yine Tirmizi`de Hz. Ali (ra)`den kaydedilen bir rivayette şöyle denir: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır.”)
HadisNo : 1898

Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`a Salavat
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yeryüzünde Allah`ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını (anında) bana tebliğ ederler.”
HadisNo : 1899

Sponsorlu Bağlantılar
paylaş:

Yorum Yap