Proje Ödevi Nasıl Hazırlanır, Ödev Taslağının Hazırlanması Hakkında Bilgi ve Örnek

Proje veya Ödevin konusunun belirlenmesi ,Yapmamız gereken ilk şeydir…
Konu ne ile ilgili olursa olsun Ön araştırma yapılarak kaynaklar belirlenir,Böylece konu ile ilgili detayları daha iyi görmemizi sağlıyacaktır…ve konuda sınırlandırma yapmak, çizdiğimiz yolu netleştirecektir..

Örnek vermek gerekir ise; Proje konumuz Küresel Isınma olsun..bu alanda bir sınırlandırma getirmezsek konu içeriği bir çok bölümleri kapsadığından, bizi içinden çıkımaz bir duruma sokabilir ..bunun için sınırlandırma yapmamız gerekir..Peki bu sınırlandırma nasıl yapılabilir?Küresel ısınmanın Akdeniz bölgesi Bitki örtüsü üzerindeki etkileri diyerek araştırma alanımızı hem netleştirmiş hemde toparlamış olacağız…

Proje konusunun sınırlarını çizerken bazı soruları yanıtlamak işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Örneğin, “Hangi konuda araştırma yapmak istiyorum?” “Araştırma yapacağım alan(coğrafi olarak) neresi?”, “Hangi zaman dilimleri arasında araştırma yapacağım?”, “Bu konuyu araştırmaktaki amacım ne?”, “Projeyi uygulamalı olarak mı hazırlayacağım?”, “Araştırmamı hangi dilde sunacağım?”, “Proje sunumum ne kadar zaman alacak?”, “Projemi hazırlarken hangi yöntemleri kullanacağım?” gibi soruları önceden sormak ve yanıtlarını vermeye çalışmak bizlere büyük kolaylıklar sağlar.

Şimdi gelelim ön çalışmaya… Her proje çalışması mutlaka bir ön çalışma gerektirir. Bu yüzden araştırmamızda yer almasını düşündüğümüz alt başlıkları belirlemek; bu alt başlıkların projenin bütünü içerisinde nerelere geleceğine önceden karar vermek zorundayız. Bu, bize, proje hazırlama sürecinde büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Hazırlayacağımız bu plan taslağı, son şeklini projenin sonuna doğru alır.

Yapmamız gereken bir diğer şey zamanlamadır. Eğer projeyi grup halinde gerçekleştireceksek, konuları grup üyelerine paylaştırarak; onlardan, sorumlu oldukları konuyu bitirip teslim edecekleri bir tarih belirlemelerini istememiz gerekiyor. Ayrıca grup üyeleriyle yapacağımız son toplantı tarihini de önceden belirlemeliyiz. Proje tesliminden önce içeriğin yeniden gözden geçirilmesi, sonuç ve araştırmamızda başvurduğumuz kaynakların belli bir düzene göre verilmesi gerekiyor. Eğer bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsak mutlaka bu konuda bize yardımcı olabilecek bir öğretmenin bilgisine başvurmalıyız.

Şu ana kadar söylemiş olduğumuz her şeyi yaptıysanız artık kaynak tarama aşamasına geçebiliriz demektir. Kaynak tarama, hazırlayacağımız proje konusunda daha önce ne gibi çalışmaların, nasıl yapıldığını bulup incelediğimiz aşamadır. Çok dağılmamak koşulu ile bu aşamada benzer konuların varlığını da araştırabiliriz. Kaynak taramayı hem kütüphanelerden hem de internetten yapabiliriz. Bulduğumuz bu kaynakları belirli bir düzene göre “Kaynakça” başlığı altında sunmamız gerektiğini de unutmayalım. Bu, hem yapılan çalışmaların anılması ve hem de projemizi dayandırdığımız bilgilerin bilimsel yönünü vurgulamak açısından oldukça önemlidir.

paylaş:

Yorum Yap