Polinom katsayılar toplamı

Polinom katsayılar toplamı

Polinomun katsayılar toplamı nasıl hesaplanır, formülü denklemi nedir: çözümlü örnek soru

Bir polinomun katsayılar toplamını bulmak için de, kolayca anlaşılabileceği gibi, x yerine 1 konur. Çünkü bu durumda x in terime etkisi olamaz ve terimler katsayılarına eşit olurlar.

* Katsayılar toplamı için bir polinomda x yerine 1 konur.

Örnek

P(x)=2×2−4x−1 ise P(x−1) polinomunun katsayılar toplamı nedir?

Çözüm

Bu tip iki parçalı yapı polinom sorularında tipiktir. Bizden P(x−1) in katsayılar toplamı istenmekte ancak P(x) in açılımı verilmekte. Öncelikle hangi polinomun katsayılar toplamı bulunacaksa o polinomda x yerine 1 konur. Gene vurgulayalım amaç P(1) i bulmak değil. Bizden P(x−1) in katsayılar toplamı istendiğine göre bu polinomda x yerine 1 koyacağız yani P(0) ı bulmalıyız. Bunu bulmak için de bize açılımı verilen P(x) i kullanacağız.

P(x)=2×2−4x−1P(0)=?

Bu durumda x yerine 0 koymalıyız.

P(0)=−1

 

paylaş:

Yorum Yap