Piramitler Nasıl Yapıldı?

Bugün bile, antik mimarinin zirvesinde yer alan Mısır’daki piramitler, mezar ve tapınaklar hayret uyandırır; modern zamanların öncesindeki teknolojilerle nasıl inşa edildikleri merak edilir. Ne var ki Mısır mimarisini oluşturan pek çok yapı, çamur tuğla ve sıvayla inşa edilmiştir. Nil’in sunduğu alüvyon ve onları pişirmeye yardımcı yakıcı güneş sayesinde çamur tuğlaların yapımı ve işlemesi çok kolaylaşıyordu.

Büyük yapı malzemesi olarak da, ocaklardan en çok kumtaşı, kireçtaşı ve granit çıkartılıyordu. Taş bloklar taşınmadan önce ocakta biçimleniyor, ayrıntılar inşaat sahasında ekleniyordu. Mısırlı inşaatçılar ölçüm çubukları (0.525 m’lik kübit ve alt ölçüm birimlerinde) mühendis kareleri, bay )uzaktan tevcih hattı çekme aracı) merkhet (göksel doğrultuların belirlenmesinde kullanılan ölçüm aleti) gibi temel araçlarda ustalaşmışlar, bunlarla etkileyici hassasiyete erişmişlerdi (yatay veya dikey doğrultuları çoğunlukla 2.54 cm’den az hatayla yakalıyorlardı). Her projede farklılaşsa da eşgüdüm içerisinde ayarlamalarla, vinç olmaksızın hayal etmesi güç yüksekliklere, farklı türlerde inşa ettikleri rampalarla tonlarca ağırlıktaki blokları taşıyabiliyorlardı. Bu rampalar tapınak sahalarında çok az arkeolojik bulgu bırakıyorlardı.

Çağlara meydan okuyan Antik Mısır yapıları insanların kafaya koyduklarında (ve binlerce omuz, sırt ve bacak düzgün örgütlendiğinde) neler yapmaya kadir olduklarını gösteriyor.

Yapıların malzemelerini temin etmek, verimli kaynaklar gerektiren süreçlerdir. Çoğu kral, önceki kraliyet anıtlarından taş çalıp kendi binalarında kullanarak işi kolaylaştırıyordu. Bu uygulamayı yıkıcı bulmuyor, geçmişi, kendi hükümdarlıklarına katmanın bir yolu olarak görüyorlardı. Yine, kelimenin tam manasıyla atalarının kazdığı temellerde yükselen binalar inşa ederek hem Mısır krallığının hem de mimari geleneğinin devamını aynı anda sağlıyorlardı.

paylaş:

Yorum Yap