Peynir suyunun faydaları, peynir suyu faydası ve yararları

Peynir suyunun faydaları, peynir suyu faydası ve yararları

Peynir suyu proteinlerinin birçok gýdanýn üretiminde katký maddesi olarak kullanýmýnýn giderek yaygýnlaþtýðýný açýklayan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Karagözlü, ‘Gýdalardaki peynir altý suyu proteinlerinin besleyici deðerine ek olarak çok önemli fonksiyonel özellikleri bulunmaktadýr’ dedi

Günümüzde, saðlýk konusunda bilinçlenen tüketicilerin besin tercihlerini deðiþtirerek, vücutta özel fizyolojik etki saðlayan, bazý hastalýklarýn oluþum riskini azaltýcý, koruyucu, tedavi edici gýdalara yöneldiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Karagözlü, ‘Fonksiyonel gýdalar olarak adlandýrýlan bu ürünlerin artan pazarý, gýda endüstrisineyeni olanaklar saðlamaktadýr. Peynir yapýmýnda bir yan ürün olan peynir altý suyu; laktoz, mineral maddeler, vitaminler, proteinler ve az miktarda süt yaðýný içermektedir. Bunlarýn içinde peynir altý suyu proteinleri, en önemli kýsmý oluþturmaktadýr. Peynir altý suyu proteinlerinin diðer proteinlere göre üstün tarafý, sadece biyolojik deðeri deðil, ayný zamanda sülfür içeren aminoasitleri yüksek oranda içermesidir. Bu maddeler, kas kaybýnýn mümkün olduðunca azalmasýna yardýmcý olmaktadýr’ diye konuþtu.

Peynir suyu proteinlerinin özellikle bebekler, yaþlýlar, bazý hastalar ve yoðun aktivite içinde olan sporcular için çok faydalý olduðunu ifade eden Karagözlü, ‘Ýnsanlar üzerindeki klinik denemeler, tek baþýna peynir suyu katkýsýnýn mutlaka diðer biyolojik besinlerle desteklenmesi gerekliliðini de göstermektedir. Gýdalardaki peynir altý suyu proteinlerinin temel fonksiyonu, besleyici azotu ve aminoasitleri saðlamýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr’ þeklinde konuþtu.

Yapýlan araþtýrmalarýn peynir altý suyu proteinlerinin bazý kanser türlerine karþý koruyucu olduðunu gösterdiðini söyleyen Karagözlü, ‘Bu konuda yapýlan bir araþtýrmada, kobaylarda kolon tümörü oluþumunun peynir altý suyu proteinleri ile beslenen gruba göre daha düþük düzeyde kaldýðý belirlenmiþtir. Peynir altý suyu proteinlerinin tamamý antikanserojenik etki göstermektedir’ ifadelerinde bulundu.
Peynir altý suyu proteinlerinin büyümeyi, kemik saðlýðýný ve kilo kontrolünü destekleyen diðer yararlarý da bulunduðunu açýklayan Karagöz, ‘Peynir suyu, hastalýk, ameliyat veya kemoterapi uygulamasý sonucu oluþan met@bolik stresi izleyen dokulardaki iyileþme için yararlý olabilen bazý destekleyici faktörleri kapsamaktadýr. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi serum mineralleri kemik geliþimi ve korunmasýný desteklemektedir. Peynir altý suyu proteinleri kemik hastalýklarý için de yararlý olabilmektedir. Ayrýca peynir altý suyu proteinlerinin yara veya ameliyat ile zarar gören dokularýn iyileþmesine yardýmcý olduðu da bilinmektedir’ dedi.

Peynir, Kekiksuyu ile sivilce ve Siyah noktaların sonu

sivilce sorununuz varsa çok güzel bir çözüm buldum PEYNİR KEKİK suyu aktarlarda satılıyor pahalı bir ürün değil

Yaşarken çevremizde birçok şey olur biter, kendiliğinden gerçekleşir. Bizde hayatın bu keşmekeşliği içinde çevremizdeki olanları ve yaşadıklarımızı sadece hayatımızın bir parçası olarak değerlendirir, hayatın rutinlerinden birisi olarak adlederiz ve yaşarız. Birazdan okuyacağınız zayıflama yöntemide işte az önce bahsettiğimiz rütinlerimiden birisi.

Peynir Altı Suyu Nedir?

Bu sorunun cevabını birçoğunuz tahmin ettiniz ve evet tamda tahmin ettiğiniz gibi, peynir altı suyu peynirin üretiminden arta kalan sudur. Peyniraltı suyu ile olan beraberliğimiz binlerce yıl öncesine dayanmakta, Asya’da ve ülkemizde binlerce yıl öncesi dönemlerde baharatlı besinleri, etleri ve et ürünlerini muhafaza etmek için kullanılan şifai bir iksirdir.

Peynir Altı Suyunu Bizim İçin Bu Kadar Kıymetli Yapan Nedir?

Peynir altı suyunun bu kadar önemsenmesinin en önemli nedeni minarel ve probiyotikler açısından çok zengin olmasıdır. Probiyotik ise sindirime faydalı bakterilerdir.

Peynir altı suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

Peynir altı suyu midede sancıya, ağrıya ve karın kramplarına iyi gelmektedir. Bu gibi rahatsızlıkları olan kişilerin peynir altı suyu kullanmaları bu rahatsızlıklarına çözüm bulmalarını sağlayacaktır. Bu sayıların rahatsızlıkların yanında aynı zamanda mide bulatısı ve ishalide tamamen bitkisel olarak tedavi etme özelliği bulumaktadır. Peki bu peynir altı suyunu nereden bulabiliriz yada üretebiliriz?

Peynir Altı Suyu Nasıl Yapılır?

Peynir altı suyunu yapmak için yapmanız gereken sütü peynir olmak üzere mayalamanızdır. Bu durumda kullanacağınız süt olarak çiftlik sütü kullanmanızı önermekteyiz eğer çiftlik sütüne ulaşamıyorsanız satılmakta olan pastörize sütüde peynir yapmak üzere mayalayabilirsiniz. Mayaladığınız süt belirli bir zaman sonra kesilir ve peynir oluşmaya başlar işte bu andan itibaren peynir altı suyuda oluşmaya başlayacaktır. Sütün plazma kısmı ayrılmaya başlayacak ve peynir altı suyu haline dönüşecektir. Mayaladığınız süt peynire dönüştükten sonra peynir ile peynir altı suyunu bir tülbent yada süzgeç kullanarak süzünüz ve peynir ile peynir altı suyunu birbirinden ayırınız. Oluşan peynir altı suyunu doğru ve buzdolabında saklarsanız 3 ile 5 gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Peynir Altı Suyu Zayıflatır Mı, Peynir Altı Suyu ile Zayıflama

Yukarıda da belirttiğimiz gibi peynir altı suyu protein açısından çok zengin bir besindir. Sziz peynir altı suyunu tüketmeye başladığınızdan itibaren kas yapınızda gelişmeler başlayacaktır ve bu gelişime bağlı olarakta metabolizmanız ve sindirim sisteminiz hızlanacaktır. Metabolizma hızının artmasıylada birlikte vücutta bulunan yağ yakımı hızlanacak bu durumda sizin kilo vermenizi sağlayacaktır. Peynir altı suyunun diğer bir özelliği ise iştah kesmesidir. Peynir altı suyunu tüketmeye başladığınız andan itibaren iştahınızın kesildiğini ve tokluk hissettiğinizi göreceksiniz.

Peynir Altı Suyu

Peynir Altı Suyu

Peynir Altı Suyunun Faydaları Nelerdir?

Uzun zamandan beri sporcular peynir altı suyu tozunu performanslarını artırmak ve kas yapılarını güçlendirmek için kullanırlar. Peynir altı suyunda bulunan aminoasitler ve proteinler, kan yoluyla doğrudan kas hücrelerine gelerek burada kas dokusunun yapımında kullanılırlar. Bu nedenle de kas yapmak isteyen arkadaşlar için peynir tozu içmeyi tavsiye ediyoruz. Bunun yanında peynir suyunun sağlığa olan diğer faydaları da dikkate değerdir.

  • Peynir altı suyu, kanser gelişimine engel olur. Özellikle peynir suyunda bulunan proteinler ve aminoasitler, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda ise göğüs ve rahim kanseri riskini düşürmektedir.
  • Peynir altı suyu, tip 2 diyabet hastaları için de faydalıdır.
  • Peynir altı suyu Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında Peynir Suyu ayrı bir yere sahiptir
  • Peynir altı suyu Kolesterolü Düşürür ve yüksek tansiyona iyi gelir.
  • Peynir altı suyu, içeriğinde barındırdığı laktoferrin gibi enzimler ile vücutta mikrop üremesini durdurucu bir doğal antibiyotik etkiye de sahiptir.
  • Peynir altı suyu Kadınlarda hormon dengesizlikleri e östrojenin az salgılanması gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Peynir altı suyu ayrıca içerdiği bol kalsiyum nedeniyle kas yorgunluğu olan kişilerde kas ve eklem ağrılarını geçirir.
  • Peynir altı suyu menapoz döneminde kadınlarda sıklıkla görülmekte olan kemik erimesi için doğal çözümdür.

Eğer peynir altı suyunu bulamıyorsanız yerine sizlere peynir altı suyu tozu nu kullanmayı öneriyoruz. Özellikle body building (vücut geliştirme) sporu ile ilgilenen sporcuların kas gelişimlerine katkı sağlayacak, kısa bir sürede kas gelişimlerine hız kazandıracaktır

Peynir Altı Suyu Kullananların Yorumları, Peynir Altı Suyu Kullanıcı Yorumları

Daha önce peynir altı suyunu üretmiş, hastalık tedavisinde ve zayıflamak için kullanmış olan siz değerli arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili yorumlarını bizlerle paylaşmasını bekliyoruz.

paylaş:

Yorum Yap