Peygamber Efendimizin Hicret Tarihi Ne Zaman

Peygamber Efendimizin Hicret Tarihi Kaçtır,

Peygamber Efendimizin Hicret Tarihi Kaç Yılında Olmuştur,

Peygamber Efendimizin Hicret Tarihi Nedir Ne Zamandır,

Peygamber Efendimizin Hicret Ettiği Yıl Sene Kaç?

Hicret bir yerden başka bir yere göç etme demektir. Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke’de Müslümanlar barınamaz hâle gelmişlerdi.

Bu sebeple 2’inci Akabe Bîatinde Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanların Medine’ye hicretleri de kararlaştırılmıştı.

Peygamberimiz Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi… diyerek Müslümanların Medine’ye hicretlerine izin verdi.

İkinci Akabe Bîati, Peygamberliğin onikinci yılının son ayı olan Zilhicce’de yapılmıştı. onüçüncü yılın ilk ayı Muharrem’de (Temmuz 622) Medine’ye hicret başladı.

Kısa zamanda, Mekke’li Müslümanların hemen hepsi Medine’ye göç etti. Yalnızca Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ali’yi Rasûlullah (s.a.s.) Mekke’de alıkoymuştu.(123) Ebû Bekir hicret için izin istediğinde, Rasûlullah (s.a.s.):

Acele etme, Allah sana hayırlı bir arkadaş verecek…diyerek hicretini geciktirmiştil(124). Mekke’de Müslümanlıkları yüzünden âileleri tarafından hapsedilmiş olanlar ile köle ve câriyelerden başka Müslüman kalmamıştı.

paylaş:

Yorum Yap