Peygamber efendimizin günlük duaları, Hz. Muhammed’in günlük yaptığı dualar nelerdir hangileridir

Hz. Muhammed’in günlük duaları, Peygamber efendimizin günlük yaptığı dualar nelerdir:

Peygamberimiz Hz. Muhammedi her gün hangi duaları okurdu merak ediyormusunuz. Onun yaptığı herşey sünnet olduğuna göre peygamber efendimizin günlük yaptığı duaları da bilmemiz gerekir. İşte Hz. Muhammed’in günlük okuduğu duaların isimleri listesi:

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in yaptığı bazı dualar şunlardır:

Bedenime kulağıma gözüme sıhhat ver! Küfürden fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım.

Ya Rabbi kusurlarımızı ört korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!

Ya Rabbi sıhhat afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

Ya Rabbi gece ve gündüz gelecek kötülüklerden sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım.

Ya Rabbi ölünceye kadar ibadet etmemizi ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!

Ya Rabbi zulmetmekten zulme uğramaktan sana sığınırım.

Bize dünya ve ahirette iyilik güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!

Ya Rabbi bizi sabreden ve şükredenlerden eyle!

Ya Rabbi bizi dostlarına dost düşmanlarına düşman olanlardan eyle!

Ya Rabbi acizlikten tembellikten korkaklıktan cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım!

Ya Rabbi işinde sebat eden nimetine şükreden ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!

Ya Rabbi faydasız ilimden makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.

Ya Rabbi bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru!

Ya Rabbi her işimizin sonunu güzel eyle dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.”
Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.” (Buhari: 11/96)

Her Sabah Okunacak Dua:

Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”
Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.” (Ebu Davud: 5067)

Her Akşam Okunacak Dua:

Okunuşu: “Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.”
Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.” (İbn Mace, Dua: 14)

Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

Okunuşu: “Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi.”
Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.” (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

Yemekten Sonra Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.”
Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.” (Ebu Davud, At’ime:15)


Elbise Giyerken Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.”
Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.” (Tirmizi, deavat: 107)

paylaş:

Yorum Yap