Peygamber Efendimizin Eşleri Ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Peygamber efendimizin hanımları en çok merak edilen konuların başında gelir. Allah Resulunun hayatı boyunca, 11 hanımı olmuştur. Bu hanımların bazılarını kölelikten kurtarmak için nikahına almıştır. Peygamber Efendimizin hanımları ve hayatları şöyledir:


Hz. Hatice: 
Peygamber Efendimizin ilk hanımıdır. Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz. Muhammed’e yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi. Hicretten üç sene önce vefat etti.


Hz. Ümmü Seleme Hind:
 Ümmü Seleme, Allah Resûlü’nün en son ölen hanımıdır.Kureyşli Mahzûmoğulları’dan Ebû Ümeyye’nin kızıdır.


Hz. Aişe:
 Hz. Ebû Bekir’in kızıdır. Hz. Aişe hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi.

Hz. Meymûne: Hilâloğulları’ndan el-Hâris’in kızıdır. Bu hanım, Hz. Muhammed’in evlendiği en son kadındır. Hz. Peygamber’in bu hanımla evliliği, Mekke’de kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.


Hz. Sevde:
 Peygamber Efendimiz ilk eşi olan Hz. Hatice’nin vefatından günler sonra Hz. Sevde ile evlendi.

Hz. Hafsa: Ömer b. Hattâb’ın kızıdır. Ebû Dâvûd, Hz. Peygamber’in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.

Hz. Zeyneb: Hz.Peygamber’in bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.Kays kabilesinin Hilâl b. Amiroğulları’ndan Huzeyme b. el-Hâris’in kızıdır.

Hz. Zeyneb bt. Cahş: Esedoğulları’ndandır. Bu hanım, halası Ümeyye’nin kızıdır.Hz. Ömer’in hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti.

Hz. Cüveyriye: el-Hâris’in kızıdır. Hz. Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.

Hz. Ümmü Habîbe: Kureyş’in Emeviler kolundan Ebû Süfyân’ın kızıdır. Necâşî, Hz. Muhammed’le onu nikahladı. Necâşî, Hz. Peygamber adına Ümmü Habîbe’ye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.

Safiyye: Nadîroğulları’nın reisi olan Huyey b. Ahtab’ın kızıdır. Hârûn b. İmrân’ın soyundan gelmektedir.

paylaş:

Yorum Yap