Peygamber Efendimiz nasıl giyinirdi, giyim tarzı ve giydiği kıyafetler, neler giyerdi

Peygamberimiz (sav)’in giyimi hakkında da sahabeler pek çok detay aktarmışlardır Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin müminlere nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili olarak tavsiyeleri de onun bu konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır Örneğin Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

“Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir, kibir (mazhar olduğun nimeti kendinden bilip) hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir”.

“Allah güzeldir, güzeli sever ve kuluna verdiği nimetin eserini üzerinde görmekten hoşlanır”.

Peygamber Efendimizin torunu Hz Hasan, onun giyim konusu hakkındaki görüşünü şöyle ifade etmiştir:

“Peygamber Efendimiz bize elde ettiğinizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürmemizi emrederdi”.

Bu konudaki Peygamberimiz (sav)’in bir başka hadisi de şu şekildedir:

“Ey müminler! Gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz Ancak, israfa veya kibir ve gurura kaçmayınız”.

Peygamber Efendimiz ashabından biri dış görünümüne önem vermediğinde veya bakımsız olduğunda onu da hemen uyarırdı Bu konuya ait bir rivayeti Ebu’l Havas (ra), babasından şöyle nakletmektedir:

Üzerinde adi bir elbise olduğu halde Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın yanına gelmiştim Bana:

“Senin malın yok mu?” diye sordu

“Evet var” cevabıma:

“Hangi çeşit maldan?” sorusunu yöneltti.

“Her çeşit maldan Allah bana vermiştir” demem üzerine:

“Öyle ise Allah Teala Hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir” buyurdular.

Buna benzer bir başka olayı ise Hz Cabir (ra) şöyle aktarmıştır:

Resulullah aleyhissalatu vesselam, binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü Üzerinde eskimiş iki parçalı giysi vardı

“Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?” diye buyurdular “Evet var” dedim “Çamaşır torbasında iki giysisi daha var Ben onları giydirmiştim”

“Öyleyse çağır onu da, bunları giysin” diye emrettiler (çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim), o da onları giyindi Geri gitmek üzere dönünce, Resulullah aleyhissalatu vesselam:

“Nesi var da bu yenileri giymiyor? Bu daha hoş değil mi?” diye buyurdular.

Peygamberimiz (sav)’in giyim tarzı ile ilgili sahabelerin aktardığı bilgilerden bazıları ise şunlardır:

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:

“Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm”

Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:

“Peygamber Efendimizin en çok sevdikleri elbise çeşidi, gömlek (kamis) idi”

Ashabdan Kurre (ra) anlatıyor:

“Ben, biat eylemek üzere, Müzeyne kabilesinden bir grup insanla birlikte Resulullah Efendimizin huzurlarına çıktım Peygamber Efendimizin gömleklerinin yakası düğmesiz olduğundan…”

Enes b Malik (ra) anlatıyor:

“Peygamber Efendimiz, giydikleri elbiseler içerisinde, Hibere-i Yemani’yi çok severlerdi” (Hibere, Yemen’de dokunan pamuktan yapılan, kırmızı çubuklu yeşil bir kumaştır Eskilerin “alaca” dedikleri desenli kumaşlar için kullanılan bir tabirdir Bu da kumaşın düz değil desenli olduğunu ve birkaç renkten oluştuğunu gösterir)

El-Bera b Azib (ra) anlatıyor:

“Kırmızı desenli elbisenin, Peygamber Efendimiz kadar bir başkasına yakıştığını görmedim Bu kıyafetle Resulullah (sav)’ı gördüğümde, mübarek saçları, omuzlarına değecek kadar sarkmıştı”.

Semüre b Cündüb (ra) rivayet ediyor:

“Hazreti Peygamber: “Beyaz elbise giyiniz Zira o, son derece temiz ve hoştur” buyurmuşlardır”.

Hz Aişe (ra) anlatıyor:

“Resulullah Efendimiz, bir sabah vakti, üstlerinde siyah yünden dokunmuş bir izar (peştemal, futa, göğüsten aşağı örtülen elbiseler) olduğu halde, evlerinden dışarı çıkmışlardı”.

Peygamber Efendimizin Dış Kıyafetleri

Eşa’s b Süleyn (ra) anlatıyor:

“Bana halam anlattı Ona da amcası anlatmış Halamın amcası demişti ki: Bir gün Medine sokaklarında izarımı sürüyerek yürüyordum Bu sırada arkamdan bir ses işittim: “İzarını yukarı kaldır Zira izarın yerde sürünmemesi, onun daha temiz kalmasını ve uzun müddet dayanmasını sağlar” diyordu Arkama dönüp baktığımda bu sözleri söyleyenin Resulullah Efendimiz olduğunu gördüm”.

Seleme b El-Ekva’dan (ra):

“Hz Osman, uzunluğu bacaklarının yarısına kadar ulaşan bir izar giyer ve “Arkadaşımın (sahibi), yani Resulullah (sav)’ın izarları da aynen böyleydi” derdi.

paylaş:

Yorum Yap