Performans ödevi nedir nasıl yapılır, hazırlama aşamaları hakkında bilgi

Performans Ödevi Yapma Aşamaları

PERFORMANS ÖDEVİ NEDİR
Kısa süreli yapılan çalışmalardır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturulan cevap veürünlerdir.
Proje ödevlerinde öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük hayatta nasıl kullanacaklarını ortaya çıkarmaları istenir.
Performans ödevlerinde öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmak yerine, bilgiyi araştırıp edinme, düzenleme, kullanma, analiz ve sentez yapma gibi zihinsel süreçlerin izlenmesi gereklidir.

PERFORMANS ÖDEVİ NASIL HAZIRLANIR? Performansödevleri öğrencilerin bilgiyi nasıl kullandıklarını veya kullanıp kullanmadıklarını test etmek amacıyla verilen ödevlerdir. Bu ödevler verilirken öğretmen tarafından ödevle birlikte yönerge ve değerlendirme ölçütleri de verilir.
Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır
Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur.
Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır.
Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
Belirlenen sürede teslim edilir.
Hazırlanacak Raporun İçeriği
Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:
Performans ödevi kapak sayfası
Dersin adı
Ödev konusu
Beklenen performans
İçindekiler
Ödev planı
Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
Tablolar ve grafikler
Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler

paylaş:

Yorum Yap