800 okunma

  Sinemagraf yani ingilizcesiyle cinemagraphs hareketli resmin bir ba?ka versiyonu gibi bir?eydir. Yani hareketli resim de?ildir fakat resim...

616 okunma

Eski klasik oyunlar sadece bir t?k uzakta! King's Quest, Space Quest ve Police Quest gibi efsane oyunlar unutulmad?,...

870 okunma

Turkcell 3G?li Toyota Avensis?ler, dünyada ilk kez Türkiye pazar?nda. Toyota?n?n güç, kalite ve prestij simgesi otomobili Avensis, art?k...

584 okunma

Nokia'n?n s?r gibi saklad???, Windows'lu ilk cebi Sea Ray canl? canl? internete s?zd?! Videomuzda... Nokia'n?n Microsoft ile yapt???...

542 okunma

Bazen onsuz olam?yor gibi mi geliyor? Verdi?iniz karar?n arkas?nda durmal?s?n?z, i?te ex a?k?n?zla tekrar ba?lad???n?zdaki olas? ihtimaller.. Tuhafl?klar?...

654 okunma

  Yaz?n bu s?cak günlerinde can?n?z tatl? çektiyse hafif, sa?l?kl? ve kolay yap?lan bu tarifi kaç?rmay?n... Malzemeler 1...

649 okunma

Botoksun zarar? var m?d?r? Botoks 15 y?ld?r estetik amaçl? olarak kullan?lmaktad?r. Kas hastal?klar?nda kullan?m? ise çok daha eskiye...

Evet arkada?lar e?er wordpress blog sitenizde etiketleri link halinde de?il de sadece text yani linksiz yaaz? olarak göstermek...

689 okunma