Ototrof beslenme ve heterotrof beslenme, ototrof ve heterotrof beslenen canlılar nelerdir örnekler

ETİKET: heterotrof canlılara örnekler, ototrof örnekleri, hem ototrof hem heteotrof hayvanlar, hem ototrof hem heterotrof canlilar, hem ototrof canlılar, hetetrof veototrof, ototrof canlılara örneklrl, ototrof canlılara örneklrl, ototrof canlılara örneklrl, ototrof canlılara örneklrl, hem ototrof hem heterotrof canlılara örnek, heterotrof ve ototrof açıklaması, ototrof canlılara örnekler, heterotrof ototrof canlılar, ototrof canlılara örnek, ototrof beslenen lere örnekler,ototrof beslenmeye örnek, ototrof beslenen canlılara örnekler, ototrof beslenen canlılar hangileridir

Canlılarda Beslenme ( Ototrof ve Heterotrof Canlılarda Beslenme )

Beslenme canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.

Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar. Bunlar :

Ototrof canlılar (kendibeslek)
Heterotrof canlılar (ardıbeslek dışbeslek)

Bu ayrımda temel kriter canlının yaşamını sürdürmek diğer deyişle ****bolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır. Ototrof canlılar bu enerjiyi doğal çevreden alırlar heterotrof canlılar ise başka canlıların biyokütlelerinde depolanmış enerjiyi kullanırlar.

Metabolizma için gereken enerji organizma açısından besindir. Dolayısıyla ototrof organizmalara kendi besinini üretebilen organizmalar demek de olanaklıdır. Keza heterotrof organizmalar da başka canlıları “yiyerek” beslenen organizmalardır.
Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve heterotrof olarak ayrımı bu canlıların kullandıkları karbonun kaynağı açısından da net bir ayrımdır. Ototrof organizmalar ****bolizma için gereken karbonu atmosferdeki karbondioksitden alırlar. Heterotrof organizmalar ise gerekli karbonu diğer canlıların biyokütlelerinden sağlarlar. Dolayısıyla ekosistemde yer alan canlılar ekosistemdeki karbon çevrimi içinde farklı rollere sahiptirler.

Otçul canlılar 

Bitkiler ve algler günes ışığını kullanarak besinlerini kendileri üretir.
Kendi besinlerini kendi sentezleyen su (H2O) karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik maddeyi oluşturanenerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Kendi içinde:

Fotosentetik ototroflar. (Fototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarındanfotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.

Kemosentetik ototroflar. (Kemotroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3)hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek kimyasal yoldan kemosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Nitritnitrat ve demir bakterileri.

Heterotrof canlılar 

Ototrof organizmaları ve çürüyen maddeleri besin olarak kullanan canlılardır. Hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof organizmalar beslenme özellikleri yönünden

1. Holozoik formlar (besinlerini katı parçacıklar halinde alarak sindiren canlılardır. Örn : Hayvanların birçoğu.)

Aldıkları besinin yapısına göre üçe ayrılır:

a- Herbivor (sadece bitkilerle beslenenler)
b- Karnivor (sadece etle beslenenler)
c- Omnivor (hem ot hem etle beslenenler)

2. Saprofitik Formlar (organik maddeleri doğrudan hücre zarlarıyla absorbe eden canlılar. Örn : Mayalar küflerbakterilerin birçoğu) Bu canlılar hücre zarı dışına salgılayabildiklari sindirim enzimleriyle hücre dışında sindirim yaparlar. Daha sonra da bu enzimlerle parçalanan bileşikleri hücre zarlarıyla Metabolizmalarına alırlar. Hücre dışında gerçekleşen bu tepkimeler organik bileşikleri yeniden inorganik bileşiklere ayrıştırmaktadır. Saprofitler ekosistemdeki madde çevrimi yönünden önemli bir işlev görürler.

3. Parazitik Formlar (bitkisel ya da hayvansal parazitler konukçu olarak tanımlanan bir bitki ya da hayvan üzerinde ya da içinde yaşayan ve besinini konukçudan sağlayan canlılardır.) 2 çeşittir:

a- Endoparazitler: Vücut içinde yaşarlar. Örn: Bağırsak solucanıb- Ektoparazitler: Vücut dışında yaşarlar. Örn: Bit pire vs. Bazı tür canlılar hem ototrof hem de heterotrof beslenme biçimlerini kullanırlar. Bu tür canlılara örnek böcek yiyen bitkilerdir. Bu tür bitkiler esasen fototrofturlar. Ancak böceklerin biyokütlelerini sindirerek de madde alışı yapmaktadırlar. Böcekleri sindirmeleri bitkinin azot gereksinimini sağlamak içindir.

paylaş:

Yorum Yap