Öss de çıkmış doğal sayılar soruları çözümleri cevapları

Bu yazıda Öss de çıkmış doğal sayılar soruları çözümleri cevapları gibi konularda detaylı bilgiler yer almaktadır.

1966-2011 ÖSS de Çıkmış Sorular Gruplandırması

Doğal ve Tam Sayılar

Temel Kavramlar

Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği

Bölünebilme ve OBEB-OKEK

Doğal ve Tam Sayılar

Rasyonel ve Reel Sayılar

Rasyonel Sayılar

Üstlü İfadeler

Köklü İfadeler

Basit Eşitsizlik

Oran ve Orantı

Çarpanlara Ayırma

Denklemler

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Faiz ve Karışım Problemleri

Hız Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Kümeler ve Fonksiyonlar
Kümeler

Kartezyen Çarpım ve Bağıntı

Fonksiyonlar

İşlem

Matematiksel Yapılar

Modüler Aritmetik

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar

Doğrusal Fonksiyonlar

İkinci Derece Denklemler ve Fonksiyonlar

Polinomlar

Rasyonel Eşitsizlikler

Mutlak Değer ve Fonksiyonları

Tam ve İşaret Fonksiyonları

Logaritma

Trigonometri

Karmaşık Sayılar

Fonksiyonların Analizi

Diziler

Toplam ve Çarpım Sembolü

Seriler

Limit

Türev

Türevin Uygulaması

İntegral

İntegralin Uygulaması

Doğal ve Tam Sayılar ile ilgili öss de çıkmış sorular Fonksiyon,küme,Denklem

tam sayılar ilgili öss çıkmış sorular

DOGAL SAYILAR TAM SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ SORULAR
1. abcd dört basamaklı bir dogal sayıdır. a
sayısı 4 artırılır, c sayısı 2 azaltılır, b ve d
sayıları ise 3 azaltılırsa abcd sayısı nasıl
degisir?
A) 4333 artar B) 3677 artar
C) 4333 azalır D) 3677 artar

ÇÖZÜM 1:
a 4 artırıldıgında sayı 4000 artar.
c 2 azaltıldıgında sayı 20 azalır.
b 3 azaltıldıgında sayı 300 azalır.
d 3 azaltıldıgında sayı 3 azalır.
4000 300 20 3 = 3677
abcd sayısı 3677 artar. Cevap B sıkkıdır.

2. Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam
sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en büyük
dogal sayının toplamı kaçtır?
A) 789 B) 10
C) -120 D) -899

ÇÖZÜM 2:
Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam sayı -987
rakamları farklı iki basamaklı en büyük dogal sayı 98 dir.
-987 + 98 = -899 olur. Cevap D sıkkıdır.

3. Rakamlarının toplamı 7 olan üç basamaklı
dogal sayıların toplamı kaçtır?
A) 226 B) 267
C) 301 D) 347

ÇÖZÜM 3:
Rakamlarının toplamı 7 olan dogal sayılar ve toplamları,
70 + 61 + 52 + 43 + 34 + 25 + 16 = 301 dir.
Cevap C sıkkıdır.

4. abc üç basamaklı dogal sayısının birler ve
yüzler basamaklarındaki sayılar yer degistirdiginde
olusan üç basamaklı sayı ilk sayıdan
495 azdır. Bu sartı saglayan kaç farklı abc
dogal sayısı yazılabilir?
A) 4 B) 10 C) 36 D) 40

ÇÖZÜM 4:
100a + 10b + c = 100c + 10b + a + 495
99a 99c = 495
a c = 5
6b1 7b2 8b3 9b4
Burada b 10 farklı deger alabilir.
4.10 = 40
Bu sartı saglayan 40 farklı abc dogal sayısı yazılabilir.
Cevap D sıkkıdır.

5. a = -3 ise -(a2) |-a| + |a+4|
ifadesinin degeri kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11

ÇÖZÜM 5:
-(-32) |-3| + |-3+4| =
-(-9) (3) + 1 = 9 3 + 1 = 7
Cevap B sıkkıdır.

6. 123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak
için kaç rakam kullanılır?
A) 258 B) 261 C) 264 D) 267

ÇÖZÜM 6:
1 den 9 a kadar 1 rakam,
10 dan 99 a kadar 2 rakam,
100 den 123 e kadar 3 rakam kullanılmıstır.
9.1 + 90.2 + 24.3 = 261
Cevap B sıkkıdır.

7. a<0 olmak üzere,
|a| – |-3a| + |2a – 2| isleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) a C) a 2 D) 2a + 2

ÇÖZÜM 7:
a<0 oldugundan,
(-a) – (-3a) + (-2a + 2) = -a + 3a -2a + 2 = 2
Cevap B sıkkıdır.

8. x ve y dogal sayılar olmak üzere,
x.y = 36 ise x + y toplamının en büyük degeri
ile en küçük degerinin farkı kaçtır?
A) 21 B) 24 C) 25 D) 31

ÇÖZÜM 8:
x,y = 36
1.36 = 36 (en büyük deger)  1 + 36 = 37
6.6 = 36 (en küçük deger)  6 + 6 = 12
37 12 = 25
Görüldügü gibi çarpımlarda aradaki fark aldıkça
toplamları da azalır, fark arttıkça toplamları da artar.
Cevap C sıkkıdır.

9. a<b<0<c ise asagıdakilerden hangisi negatiftir?
A)
a b
b c

B)
c
a b

+
C)
c b
a

D)
b a
c

ÇÖZÜM 9:
a b
(pozitif )
b c

= = +

c
(pozitif )
a b

= = +
+
c b
(negatif )
a
+
= =

b a
(pozitif )
c
+
= = +
+
Cevap C sıkkıdır.

10. (xy3) üç basamaklı dogal sayısı (xy) iki
basamaklı dogal sayısından 831 fazla ise
x + y kaçtır?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

ÇÖZÜM 10:
Verilenleri isleme dökersek,
(xy3) = (xy) + 831
100x + 10y + 3 = 10x + y + 831
90x + 9y = 828
Esitligin her iki tarafı 9a bölünürse
10x + y = 92
O halde;
x = 9 , y = 2 ve
x + y = 9 + 2 = 11dir.
Cevap A sıkkıdır.

11. XYZ üç basamaklı sayısı YZ iki basamaklı
sayısının 3 katından 8 fazladır.
X + Y + Z toplamının en küçük degeri
kaçtır?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 11

ÇÖZÜM 11:
Verilenleri isleme dönüstürürsek;
(XYZ) = 3(YZ) + 8
100X + 10Y + Z = 3 (10Y + Z) + 8
100 X 20Y 2Z = 8 elde ederiz.
Esitlikten X = 1 için Y = 4, Z = 6 ve
X = 2 için Y = 9 , Z = 6 de¤erleri bulunur.
X + Y + Z nin en küçük degeri
6 + 4 + 1 = 11dir.
Cevap D sıkkıdır.

12. a, b, c, d birbirinden farklı çift rakamlar olmak
üzere;
a + b = c + d kosulunu saglayan en büyük
ve en küçük (abcd) sayılarının farkı kaçtır?
A) 2418 B) 4618 C) 5418 D) 5858

ÇÖZÜM 12:
0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlarını kullanarak
a + b = c + d seklinde yazılabilecek esitlikler,
0 + 8 = 6 + 2
6 + 0 = 4 + 2
6 + 4 = 8 + 2dir.
Bu esitlikleri kullanarak yazabilecegimiz en büyük
abcd sayısı 8264, en küçük abcd sayısı da 2406
olacaktır.
Buradan da, 8264 2406 = 5858
Cevap D sıkkıdır.

13. a ve b birer tam sayı olmak üzere;
3 < a < 9 ve 4 D b D 5 olduguna göre
a b nin alabilecegi en büyük tamsayı
degeri kaçtır?
A) 4 B) 7 C) 8 D) 12

ÇÖZÜM 13:
a b nin en büyük olabilmesi için ain en büyük
bnin en küçük olması gerekir. 3 < a < 9 aralıgında
anın en büyük degeri a = 8 , 4 D b < 5 aralıgında
bnin en küçük degeri b = 4 tür.
a b = 8 (4) = 8 + 4 = 12 bulunur.
Cevap D sıkkıdır.

14. XYZ, YYX ve ZZY üç basamaklı dogal sayılardır,
Yukarıdaki toplama islemine göre Y X
farkı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÇÖZÜM 14:
X , Y ve Z yüzler basamagında yer aldıklarından
0 degeri alamazlar.
X + Y + Z = 11 olur.
O zaman 2Y + Z = 12 olmalıdır.
(2Y + Z) (X + Y +Z) = Y X = 1 olur.
Cevap A sıkkıdır.
X Y Z
Y Y Z
Z Z Y
1 2 3 1

Doğal sayılarla ilgili ÖSS’de çıkmış soru-cevap örnekleri

Doğal ve Tam Sayılar

Temel Kavramlar

Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği

Bölünebilme ve OBEB-OKEK

Aşağıdaki linke tıklayınız sorular ve cevap anahtarları mevcut;

Doğal Ve Tam sayılar 

dogal sayilar cikmis sorulardogal sayilar oss de cikmis sorulardogal sayilarla ilgili sorulaross de cikmis dogal sayilarsayilar ile ilgili sorular,

cikmis dogal sayilar, dogal sayilar oss, ossde cikmis denklemler, ossde cikmis dogalsayilar, ossde cikmis fonksiyonlar, ossde cikmis kumeler, ossde cikmis sorular, ossde cikmis tamsayilar
paylaş:

Yorum

Yorum Yap