Osmanlı zamanında yapılan medreseler, osmanlı devletinin yaptığı medreseler nelerdir isimleri

* Ibtida-i Hâric Medreseleri

* Hareket-i Hâric Medreseleri

* Ibtida-i Dâhil Medreseleri

* Hareket-i Dâhil Medreseleri

* Musila-i Sahn Medreseleri

* Sahn-i Seman Medreseleri

* Ibtida-i Altmisli Medreseleri

* Hareket-i Altmisli Medreseleri

* Musila-i Süleymaniye Medreseleri

* Süleymaniye Medreseleri

* Dâru’l-Hadis Medreseleri

paylaş:

Yorum Yap