Orhan Bey Döneminde Fethedilen yerler

Orhan Bey Nereleri Fethetti

Orhan Bey, -Bursa’yı alarak burayı devlete başkent yaptı.

-1329 Maltepe (Palekenon) Savaşı’nda Bizans’ı yendi ve İznik, Gemlik ve İzmit’i fethederek Kocaeli yarımadasını Osmanlı hakimiyetine aldı.

-Karasioğulları Osmanlıya bağlandı.
*Böylece ilk defa bir beylik Osmanlıya bağlandı. Anadolu Türk birliği yolunda ilk adım atılmış oldu.

-Osmanlı ilk defa deniz gücüne kavuşmuş oldu.

-Bizans’taki iktidar kavgalarından yararlanan Osmanlı Beyliği Rumeli’deki Çimpe Kalesi’ni aldı ( 1351 ).
*Böylece Rumeli’de ilk toprak alınmış oldu.

-Rumeli’de fetihlere devam edilerek; Gelibolu, Tekirdağ, Çorlu, Keşan, Malkara fethedildi.

Kısaca özetlersek Orhan bey Döneminde;

1)- Bursa alındı(1326)
2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı.
3)- İznik ve Kocaeli fethedildi.
4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
5)- Rumeli’ye geçildi

paylaş:

Yorum Yap