Online Font (Yazı Tipi) Oluşturma Sitesi, Kendi fontunu kendin yap

Çok faydal? ve kullan??l? bir online site ile daha kar??n?zday?m. Bu kez tan?taca??m online websitesi, sizlere kendi keyfinize göre font yapma ve bu fontu indirme imkan? veriyor. Hem de tamamen ücretsiz bir internet sitesi.

Web tasar?mc?lar, grafikerler, ofis çal??anlar? ve daha akl?ma gelmeyen bir çok i? için gerekli olan güzel ve de?i?ik fontlar? tam hayal etti?iniz gibi olu?turun!

Sitenin adresi:http://fontstruct.com/

Siteye girerek ücretsiz kay?t olman?z gerekiyor. Hemen kaydolun. Kaydolduktan sonra giri? yap?n ve aç?lan sayfada “Create a new fontstruction” butonuna t?klay?n. Ard?ndan ç?kacak kutuya yeni olu?turaca??n?z fontunuz için bir isim yaz?n. Daha sonra alttaki resimde görünen sayfa aç?lacakt?r.

Yukardaki resimde, 2 numarayla gösterdi?im menüye t?klayarak olu?turaca??n?z fontun karakterlerinin hangi   alfabe formunda olaca??n? seçin. Burada genel olarak Temel Latin Alfabesi seçilidir. Daha sonra 2 numarayla gösterdi?im yerdeki alfabe harflerinin üzerlerine t?klayarak her birini kendi yarat?c?l???n?za göre de?i?tirin. De?i?tirmek için ok i?aretiyle gösterdi?im araç kutusunu kullan?n. Daha sonra yapt???n?z fontu kaydetmek için 3 numarayla gösterdi?im menünün ilk butonu olan “save” butonuna t?klay?n. Ard?ndan hemen onun yan?ndaki “download” butonuna t?klayarak yeni olu?turdu?unuz fontu bilgisayar?n?za indirebilir yada en sa?daki “preview” butonuna t?klayarak fontunuzu önzilemesini görebilirsiniz.

Hepsi bu kadar. Eminim bir çok ki?inin i?ine yarayacakt?r. Kolay gelsin…

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap