Öğretmene Özel Sözler, Öğretmene Güzel Sözler , Öğretmenlerle ilgili Özlü Sözler

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir (Atatürk)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. ( Hz. Ali (r.a) 

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez. (Henry Adams)

Devlet adamları gelir, geçerler. Milletlerin hayatında izleri payidar olan muallimlerin elleridir. (İsmet İnönü)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. (Thomas J. Carrutheris)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbiyelerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz. (Goethe)

paylaş:

Yorum Yap