Newton bilimsel çalışmaları, bilime katkıları ve çalışma alanları

Isaac Newton’un bilimsel çalışma yaptığı alanları ve keşifleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Optik
Newton halkaları
Emisyon teorisi
Newton teleskobu

Matematik
Calculus
Binom serileri
Newton metodu
Newton-Cotes formülü
İnterpolasyon formülü

Mekanik
Hareket yasaları.
Gravitasyon yasası

Hidrodinamik
Hidromekanik yasası
Newtonian akışkan

Termodinamik
Soğurma yasası

Başlıca eserleri

Method of Fluxions (1671)
De Motu Corporum in Gyrum (1684)
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)
Opticks (1704)
Arithmetica Universalis (1707)
An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture(1754)

Isaac Newton hayatı – Isaac Newton bilime katkıları – Isaac Newton bileme katkısı – newtonun bilime katkısı 

SIR ISAAC NEWTON´IN HAYATI(1642-1727)

25 Aralık 1642 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen isaac Newton fiziğin en önemli isimleri arasında yer alır İlk aynalı teleskopu geliştirmiş, renk ve ışığın niteliğine açıklık getirmiş, evrensel kütle çekimi yasasını ortaya atarak fizikte devrim gerçekleştirmiştir Newton doğumundan 3 ay önce babasını kaybetmiştir Bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Newton 12 yaşında Grantham´daki King´s School´a başlamıştır

SIR ISAAC NEWTON1661´de buradan mezun olan Newton aynı yıl Trinity College´a girdi 1665´de buradan mezun olan Newton lisans üstü çalışmalarına başlayacağı sırada veba salgını baş gösterdi ve üniversite kapatıldı Bunun üzerine Newton 2 yıl annesinin çiftliğinde kaldı Burada çalışmalarına devam etti 1667´de Trinity College´a öğretim görevlisi olarak geri döndüğünde sonsuz küçükler hesabının ( difransiyel ve integral ) temelini atmıştır

Daha sonra da ışığın yapısını açıklamış ve evrensel kütle çekimi kanunu ortaya atmıştır Ancak çekingen olan Newton fizikte devrim yaratacak bu fikirlerini çok uzun yıllar sonra yayınlamıştır Örneğin sonsuz küçükler hesabını 38 yıl sonra yayınlamıştır

Lisans üstü çalışmalarını tamamlayan Newton 27 yaşındayken Cambrige Üniversitesinde matematik profesör olarak getirilmiştir 1671´de aynalı teleskopu geliştirerek Royal Society´e seçildi Ama burada özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi Newton´u iyice içine kapanık hale getirdi

SIR ISAAC NEWTON

Bilim dünyasıyla ilişkisini kesen Newton 1678´de ruhsal bunalıma girdi Yakın dostu ünlü astronom Edmond Halley´in çabalarıyla 6 yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü Ve 2 yıl içinde efsanevi yapıtı Principia´yı yayınladı Bu eser büyük ses getirdiKitabın yayınlandığı yıl kral II James tarafından Katolik´liği yayma çalışmalarına direniş gösteren Newton, kral düşürüldükten sonra 1689´da üniversite parlamentosuna girdi 1693´de yeninden bunalıma giren Newton´un yakın dostları John Locke ve Pepys ile arası bozuldu 2 yıl sonra düzeldiyse de bilimsel çalışmalarda eski verimliliğini gösteremedi 1699´da darphane müdürlüğüne getirilerek Londra´ya yerleşti
SIR ISAAC NEWTON

1701´de profesörlükten ayrıldı 1703´de Royal Society´nin başkanı oldu1704´de sonsuz küçükler hesabını da içeren Optik adlı kitabını yayınlayınca Leibniz arasında tartışma başladıLeibniz sonsuz küçükler hesabını Newton´dan 20 yıl önce yayınlamıştı Newton´un hayatının son 25 yılı bu tartışmalarla geçti ve 20 Mart 1727´de Londra´da öldü Newton bilimsel çalışmalarının yanı sıra ilahiyata da ilgi duydu
Aslen Yahudi olan Newton İncil´deki kutsal üçlemeye karşı çıkan kronolojik bir eserde yazmıştırNewton´un önemi antik çağda başlayan ve daha sonra İslam uygarlığı aracılıyla Avrupa´ya geçen ve Kopernik, Kepler, Galileo tarafından savunulan fikirleri tutarlı olarak birleştirebilmesidir Sonsuz küçükler hesabını bularak analitik geometriyi geliştiren İslam uygarlığından bu yana matematikteki en önemli gelişmeye imza atması da onu yücelten en önemli faktördür

ALAN KEŞİFLERİ
Mekanik Hareket yasaları
Mekanik Gravitasyon yasası
HidrodinamikH idromekanik yasası
HidrodinamikN ewtonian akışkan
TermodinamikSoğ urma yasası
Optik Newton halkaları
Optik Emisyon teorisi
Optik Newton teleskobu
MatematikCa lculus
MatematikBi nom serileri
MatematikNe wton metodu
MatematikNe wton-Cotes formülü
Matematik İnterpolasyo n formülü

Newton Bilimsel Çalışma Yaptığı Alanlar Nelerdir

Isaac Newton Buluşları

1669′da beyaz ışığın bileşimi üzerinde bir teori ortaya attı. Newton ışığın küçük cisimlerden meydana geldiğini sanıyordu. Etki ile tepkinin aynı (eşit) oldugunu ileri sürdü. Evrensel çekim yasasını keşfetti. Teleskobu icat etti.

Newton’un keşif yaptığı alanlar ve keşifleri şşöyle sıralanabilir:

Mekanik
Hareket yasaları.
Gravitasyon yasası

Hidrodinamik
Hidromekanik yasası
Newtonian akışkan

Termodinamik
Soğurma yasası

Optik
Newton halkaları
Emisyon teorisi
Newton teleskobu

Matematik
Calculus
Binom serileri
Newton metodu
Newton-Cotes formülü
İnterpolasyon formülü

paylaş:

Yorum Yap