Namazda nelere dikkat etmeliyiz vikipedi

Namazda nelere dikkat etmeliyiz vikipedi

Namaz Kılarken Nelere Dikkat Edilmeli,Namaz Kılarken Nelere Dikkat Edilmeli,Namaz Kılarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Namazda Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

• Namazın cemeatle kılınması na özen gösterilmesi

• namazın insanların yolu üzerinde kılınmama sı

• sünnet namaz kılarken ikamet getirilecek olursa namaz terk edilip cemeate uyulması

• namaz kılmaya başlamadan önce gömlek yada giyilen başka bir şeyin kollarını n düzeltilmesi

• namaza durmadan önce safların tam bir şekilde düzeltilmesi, eksik safların doldurulm ası (eğer öndeki saf namaz esnasında boşalırsa bir öne geçip safı tamamlama k gerekmekt edir)

• namaz kılarken ayak topukları nın aşıklarını ve omuzları yan tarafta namaz kılan kişinin topukları nın aşıklarına ve omuzların a değdirilmesi

• namazda imamdan önce harekete geçilmemesi

• namazda yüksek sesle okuyarak başkaların rahatsız edilmemesi

• namaz kılarken ön tarafa ya bir şey konulması yada bir şeyin arkasında namaz kılınması

• namaz esnasında secde yerinden başka bir yere bakılmama sı

• namazın ağır bir şekilde kılınması

• cami içerisinde yüksek sesle konuşulmaması

• farz namaz bittikten sonra hemen sünnetin kılınması na geçilmeden tesbihatın yapılması

• cami içerisinde camiyi kirletecek unsurlard an kaçınılması

• cami içerisine tükürülmemesi

• namaz kılarken azami bir şekilde hareket edilmemeye çalışılması (safları doldurmak maksadı ile namaz içerisinde üç adım yürünmesinde bir sakınca yoktur)

• camilerin ibadet yerleri olduğunu unutmayıp, ticaret yada borç ve alacak gibi dünya işleri ile uğraşılmaması
dikkat edilmesi gereken hususlard andır.

Namaz Kılarken Nasıl Giyinmeli – Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli

namaz kılarken nasıl giyinmek gerekli,namaz kılarken nasıl giyinilmelinamazda nasıl giyinilir:

NamazıNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli iş elbisesiyle ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile ve pis kokulu elbise – çorap ile kılmak mekruhtur. Başka elbisesi yoksaNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli mekruh olmaz. Parası varsaNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli alması gerekir. 

Önemli kimselerin huzuruna çıkan kimsenin şıkNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna durulduğu zamanNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli buna daha çok dikkat etmeliNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli büyüklerin karşısına çıkılamayan elbise ile namaz kılmamalıdır! Kur’an-ı kerimde mealenNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli (Her namaz kılarkenNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli süslü -temizNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli sevilenNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli güzel- elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor. (Araf 31)

Bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki:
(Namaz kılarken en iyi elbisenizi giyinin. Allahü teâlâNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli kendisi için ziynetlenmeyeNamaz Kılarken Nasıl Giyinmeli - Namaz Kılarken Nasıl Giyinilmeli süslenmeye en layık olandır.) [Beyheki] 

Evinde temiz ve bol pijama ile veya gecelik ile namaz kılmak mekruh değildir. Ancak camiye pijama ile gitmemelidir. Samimi olmayan kimselerin yanında pijama ile oturmak da uygun değildir. Ayıplanacak ve geleneklerimize aykırı şeyler yapmamalıdır.

Abdest Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz Nedir Vikipedi hakkında bilgi

Abdest alırken, yapılması yasak olanlar onikidir.

Bunları yapmak harâm veyâ mekrûhdur ki, şunlardır:

1 – Halâda, kırda abdest bozarken, kıbleyi öne, arkaya getirmemelidir.
2 – Tahâretlenmek için, biri yanında avret yerini açmak harâmdır.
3 – Sağ el ile tahâretlenmemelidir.
4 – Su olmadığı zemân, gıdâ maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdâsı ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kâğıd ile tahâretlenmek mekrûhdur.
5 – Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir.
6 – Abdest a’zâsını, hudûdundan pek aşırı veyâ eksik olarak yıkamamalı ve üçden az veyâ çok yıkamamalıdır.
7 – Abdest a’zâsını, tahâretde kuruladığı bez ile kurulamamalıdır.
8 – Yüzü yıkarken, suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden, aşağı doğru dökmelidir.
9 – Suya üflememelidir.
10 – Ağzı ve gözleri, sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık, az bir yer kalırsa, abdest kabûl olmaz.
11 – Sağ el ile sümkürmemelidir.
12 – Başı, kulakları veyâ enseden birini, her def’asında eli ayrı ayrı ıslatarak, birden fazla mesh etmemelidir. Her def’asında ıslatmadan tekrârlanabilir.

Zarûret, mecbûriyyet olmadıkca aşağıdaki on şeye ri’âyet etmelidir:

1 – İki eli çolak olan, tahâretlenemez. Kolları toprağa, yüzünü dıvara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa, namâzı abdestsiz kılar ve namâzlarını terk etmez.
2 – Hasta olana, zevcesi, câriyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır.
3 – Taş ve benzeri ile tahâretlenmek su yerine geçer.
4 – Deli olan veyâ bayılan kimse, yirmi dört sâatde ayılmazsa, iyi olunca namâzlarını kazâ etmez. İçki, afyon, ilâc ile aklı giden, her namâzı kazâ eder. Yatarken başı ile îmâ edemiyecek kadar ağır hastalığı, yirmidört sâatden çok devâm eden kimseden, aklı başında olsa bile, namâz sâkıt olur.
5 – Halâya girmek için, husûsî şalvar kullanmak ve başı örtülü girmek müstehabdır.
6 – Halâya girerken, elinde Allahü teâlânın ismi ve Kur’ân-ı kerîm yazılı bir şey bulunmamalıdır. Bir şeye sarılmış veyâ cebde olmalıdır.
7 – Halâya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmalıdır.
8 – Halâda avret yerini, çömelince açmalı, konuşmamalıdır.
9 – Avret yerine ve necâsete bakmamalı, halâya tükürmemelidir.
10 – Hiçbir suya, câmi’ dıvarına, kabristâna ve yola abdest bozmamalıdır.

paylaş:

Yorum Yap