Müze Çeşitleri ve Açıklamaları Hakkında Bilgi

Müze Türleri Nelerdir?

Müze Çeşitleri ve Anlamları

Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

Müze Çeşitleri:

1- Sanat Müzeleri

Resim, müzik ve heykel gibi güzel sanat dallarında ortaya konulan yapıtların sergilendiği müzelerdir.

2- Tarih Müzeleri

Bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.
Örneğin; Selçuk-Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi

3- Antropolojik Müzeler (Arkeoloji, Etnoloji, Folklor)

Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir.
Örneğin; İzmir Arkeoloji Müzesi

4- Doğa Tarihi Müzeleri

5- Bilim ve Endüstri Müzeleri

Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir.
Örneğin; Atatürk Eğitim Müzesi

6- Çeşitli uzmanlık dallarıyla ilgili müzeler (cam, tütün, şarap, sağlık,vb. gibi)

Başka bir sınıflandırmaya göre Türkiye’deki müzeler ve anıtlar biraz farklı başlıklarla gruplandırılmıştır. Buna göre Türkiye’deki müzeler şu ana başlıklarda toplanabilir:

1- Tarih ve Sanat Müzeleri

2- Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri

3- Arkeoloji Müzeleri

4- Etnografya Müzeleri

5- Anıt Müzeler

6- Müze Evler

7- Devrim Müzeleri

8- Askerî Müzeler (bunlara Kurtuluş Savaşımızla ilgili müzeleri de eklemek uygun olur)

9- Özel Müzeler

10- Açık Hava Müzeleri

paylaş:

Yorum Yap