Mudanya ateşkes antlaşmasını imzalayan heyet başkanları

Mudanya ateşkes antlaşmasını imzalayan heyet başkanları

Ateşkes görüşmeleri, 3 Ekim’de Mudanya’da başlamıştır. Bu konferansa Türk Hükümeti adına İsmet Paşa başkanlığında bir heyet katılmıştır. 

1. MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 Ekim 1922)

Ateşkes görüşmeleri, 3 Ekim’de Mudanya’da başlamıştır. Bu konferansa Türk Hükümeti adına İsmet Paşa başkanlığında bir heyet katılmıştır. Müttefik devletleri ise, İstanbul’daki işgal komutanları tarafından temsil edilmişlerdir. Bunlar; İngiliz hükümeti adına General Harrington, Fransız hükümeti adına General Charpy ve yardımcıları, İtalyan hükümeti adına ise General Monbelli idi. Yunanistan’dan ise konferansa ilk günlerde kimse katılmamış, Yunan temsilcisi Mazakaris, görüşmeleri liman yakınında bekleyen bir gemiden takip etmişti. İlginç olan; Türk ordusunu savaştığı Yunanistan’ı İngilizlerin savunacak olmasıydı. Türkiye, ateşkes masasına Birinci Dünya Savaşı’nın galipleriyle oturacaktı. Fakat bu kez Mondros’u imzalayan Osmanlı delegeleri gibi ezik bir heyet değil, son derece güçlü ve onurlu T.B.M.M. heyeti bulunuyordu.

Görüşmelerde Doğu Trakya’nın Türklere verilmesi kabul görmekle beraber, Boğazlar ve İstanbul’un, barışın imzalanmasına kadar tabi olacağı hükümlerin esaslarının belirlenmesi üzerine tartışmalar yoğunlaştı ve bu sebeple konferansa 5 Ekim tarihinde ara verildi. Görüşmelerin yavaş yavaş çıkmaza girdiğini gören T.B.M.M. Hükümeti, Trakya’daki düşmanı takip için İstanbul ve Çanakkale üzerinden bir askeri harekat düşünmeye başlamıştı. Bu sırada İngiliz hükümeti de General Harrington’a gerekirse silaha başvurmasını bildirmiştir. İki devlet yeniden harbin eşiğine gelmişti. Ancak İngiliz temsilcilerinin soğukkanlı davranışı ve Fransız devlet adamı Franklin Bouillon’un Mustafa Kemal Paşa nezdindeki çalışmaları olası bir çatışmanın yaşanmasını engellemiştir.

7 Ekim’de tekrar başlayan görüşmeler sonunda Türk istekleri büyük ölçüde kabul edilip 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır. Türklerle Yunanlılar arasında silahlı mücadeleyi sona erdiren ve 14-15 Ekim 1922 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan mütarekenin başlıca hükümleri şunlardır:,

            1. Bu mukavelenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren Türk ve Yunan askeri kuvvetleri arasındaki savaş bitmiştir.

  2. On beş gün içinde Yunan ordusu (Edirne dahil) Meriç ırmağının batısına çekilmiş bulunacaktır.

3. Boşaltmanın bitmesinden sonra, otuz gün içinde Doğu Trakya, Yunan Hükümeti memurları tarafından İtilaf kuvvetlerine, İtilaf kuvvetleri tarafından da Türk temsilcilerine teslim edilecektir.

4. Barış Konferansının sonucuna kadar, Türk hükümeti iç güvenliğin sağlanması için hafif silahlarla donatılmış 8000 kişilik jandarma gücü bulunduracaklardır.

5. Mütarekenin imzalanmasından sonra  İstanbul ve Boğazlar da T.B.M.M. Hükümeti idaresine bırakılacak, İtilaf kuvvetleri barışın imzalanmasına kadar İstanbul’da kalacaklardır.

6. T.B.M.M. Hükümeti orduları, İstanbul ve İzmit bölgesinde sınırları belirlenen hatları Barış konferansı başlayıncaya ve görüşmeler devam ettiği müddetçe geçmeyeceklerdir.

Mudanya Mütarekesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın zafer ile sonuçlandırıldığının dünya tarafından kabul edildiğinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal yaşamdan çekilmesi ile, yeni Türk devletinin uluslar arası alanda kabul edilmesinin önünü açan yazılı bir belge özelliği taşır. Türk tarafının kararlı ve inatçı tutumunun mücadeleye dönüşmesinin sonucunun alındığı, sertlik ve askeri politikasının sonuç verdiği bir metindir.

15 Ekim’de yürürlüğe giren mütarekede kararlaştırılan Doğu Trakya’nın teslim alınması için Türk tarafı adına Refet Bey görevlendirildi. Doğu Trakya valiliğine atanan Refet Paşa, barış sağlanıncaya kadar T.B.M.M. Hükümeti’nin temsilcisi olarak görevini sürdürdü.

Mudanya Mütarekesi imzalanana kadar yeni Türk devletini dolaylı olarak tanıyan İngiltere, anlaşma masasına oturmakla Türkiye’yi resmen tanımıştır. Bu olay, Türk dış politikasında önemli bir diplomatik zaferdir.

Bu ateşkes ile Türkiye savaş yapmadan Doğu Trakya ve Edirne’yi almıştır.

Mustafa Kemal paşa’nın İstiklal Harbi sırasındaki akıllı siyaseti sonucu İngiltere, müttefikleri tarafından yalnız bırakılmıştır ve İngiltere’nin Yakındoğu siyaseti başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İngiltere’deki koalisyon hükümeti başkanı Lloyd George istifa etmek zorunda kalmıştır. Lloyd George hükümetinin istifası, Ortadoğu’da barışın sağlanması ümidini kuvvetlendirmiştir.

Mütarekeyi dışardan takip eden Yunanistan, mütareke metnini kabul ederek üç gün sonra onaylamıştır. Mütareke ve yenilginin Yunanistan’daki sonucu son derece kötü olmuş, Anadolu macerasından sorumlu tutulan altı devlet adamı idam edilmiştir.

İsmet Paşa gibi bir komutanın, siyasi alanda müzakereler yöneten tecrübeli ve becerikli bir diplomat gibi görüşmelere katılması ve elde ettiği politik zafer O’nun gelecekteki siyasi yaşamına son derece olumlu etki etmiştir. Mudanya Mütarekesi sırasındaki politik kabiliyetini hatıralarındaki şu sözlerinden anlamaktayız: “Ben heyeti ikamet ettiğimiz binada kabul ettim. Generallere masada yer gösterdim. Harrington’u sağıma aldım. Fransa temsilcisini karşıma, İtalyan generalini de soluma oturttum. Fakat ben generallere yer gösterirken onlar biraz şaşırmış gibi oldular. Meğer başkanlığı, müzakereyi idare etmeyi onlar kendileri için düşünmekte imişler”. İsmet Paşa’nın diplomasi alanındaki bu başarısı, kalıcı barışın sağlanması için düzenlenen Lozan Barış Antlaşması’na katılacak Türk heyetine başkanlık yapmasını sağlayacaktır.

Bütün bunlara rağmen Mudanya Mütarekesi geçici bir düzenlemedir. Mütareke, sadece barış yapılıncaya kadar silahların bırakılmasını sağlıyordu. Barış sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilirdi. Ayrıca İstanbul henüz İtilaf devletlerinin denetimindeydi. Yine Doğu Trakya’daki askeri varlığımız son derece sınırlıydı. Buraların kesin egemenliğimize girmesi için barışın sağlanması gerekiyordu. Bu barış sağlanmazsa Mudanya Mütarekesi hiçbir anlam taşımayacaktı.

paylaş:

Yorum Yap